Campanula rapunculoides    Knölklocka


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), odlad mark,vägkanter, t.allmän , 1995 (PDm)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ), vägkant, 2019 (IPt & JJa)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ), grusplan, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ), vägkant i blandskog, 2011 (IPt & SJa)
AVESTA

Nybytorp (artp.), (12G 3d , [6668725, 1518635] ), grusplan, vägkant, 1 plantor/tuvor , 2019 (Tom Sävström)
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), vägkant, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ), vägkant,slänt mot skogsmark, 2011 (DABS)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
Vikmanshyttan (artp.), (12G 7a , [6686487, 1503168] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Västerby W760 AV4933 (artp.), (12G 7b , [6688662, 1505866] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
HUSBY

Långhyttan, Rönnliden. (artp.), (13G 0c , [6704455, 1513042] ), trädgårdutkast i lövskog, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Långshyttan, Rönnliden (artp.), (13G 0c , [6704506, 1513081] ), trädgårdsdeponi/utkast, noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ), vägkant/slänt mot åker, 2017 (IPt)
STORA SKEDVI

Vägkant Landabron (artp.), (12F 9j , [6697609, 1499978] ), vägkant vägkant/upplagsyta, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttans bystuga (artp.), (12G 9b , [6696708, 1505778] ), vägkant uppe på åsen, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ), vägkant, 2011 (JJa)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706690, 1505640] ), vägkant, 2011 (DABS)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ), ängsmark mot järnvägsområde, 2009 (IPt)
Långsjö station (artp.), (13G 3d , [6718747, 1515860] ), sandiga vägmiljöer, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
SÄTER

Mutfallet (artp.), (12F 6i , [6683942, 1492978] ), gårdstun, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Nisshyttan (artp.), (12F 6j , [6684287, 1495612] ), vägkant vägkanter med omgivande kulturmark, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ), vägkanter, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691879, 1493870] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
Säter (artp.), (12F 8j , [6692064, 1497342] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
GUSTAFS

Storhaga (12F 9h , [6699570, 1488390] ), vägslänt, 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
SILVBERG

Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ), i öppen sluttning mot sjön, 2015 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687115, 1471287] ), strandområde v sjön, 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, stränder, 2013 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ), vägkanter o kulturmiljöer i byn, 2015 (SNy)
Öster Grängshammar (12F 8g , [66932, 14823] ), väg o åkerkanter, 1988 (THe)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693676, 1483175] ), kulturmarkerna runt kyrkan, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696198, 1463250] ), grusplanskanter, 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697640, 1468590] ), vägkant, 2011 (SNy & IPt)
Väg mot Murbo (12F 9e , [6699967, 1473740] ), vägdike, 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698931, 1476979] ), vägkant, 2019 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ), kanter längs skogsvägen, 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697640, 1486250] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Borlänge flygplats s.delen (artp.), (12F 9h , [6699310, 1485423] ), noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Borlänge flygplats s.delen (artp.), (12F 9h , [6699310, 1485423] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ), kulturmark vid gamla gården, 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474425] ), åkerkanter, 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ), vägkant & dikesslänter, 2011 (IPt & SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702508, 1478271] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ), Blandskog i naturreservatet, 2013 (SNy)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
400 m NV Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706557, 1465410] ), fritidshus i skogsmark, 2011 (IPt)
Vid sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707402, 1473191] ), kulturmark runt fritidshus, 2020 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ), parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan, 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Islingby ind.omr. (artp.), (13F 1g , [6707640, 1481790] ), ruderatmark (snötipp), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Islingby ind.omr. (artp.), (13F 1g , [6707640, 1481790] ), ruderatmark (snötipp), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Islingsby 450 m vsv (artp.), (13F 1g , [6707850, 1481430] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708694, 1481414] ), ruderatmark utfyllnadsområde, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Hönsarvet (artp.), (13F 1g , [6709843, 1480723] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Hönsarvet (artp.), (13F 1g , [6709843, 1480723] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ), åsen, 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713120, 1471137] ), åsskärningen vid järnvägen, 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Borlänge motorstadion (artp.), (13F 2e , [6714140, 1473090] ), 10 plantor/tuvor , 2019 (Gunnar Bäck)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ), vägkanter och älvravin, 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ), lövskog, 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ), vägkanter i skogsmark, 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ), längs åkerväg, 2013 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ), gräsmark mot skogskant, 2011 (SNy & IPt)
Bergeby, längs väg N om (artp.), (13F 2g , [6711274, 1481512] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715338, 1476557] ), vägkanter, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ), älvstrand, 2013 (SNy)
Torsångs kyrka (13F 1h , [6705140, 1487070] ), vägkant, 2013 (DABS)
Uvbergsviken gc-väg norrut (13F 1h , [6706549, 1486549] ), vägkanter, 2020 (SNy)
VIKA

Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ), vägkant, ängsmark, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Kniva (artp.), (13F 3j , [6715729, 1499153] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Staberg (13F 3j , [67158, 14984] ), ~refl~ ,slagghög, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.), (13F 4j , [6721952, 1498472] ), noterad , 2016 (Aimon Niklasson)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ), kulturmarker vid bebyggelsen, 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714520, 1487718] ), vägkant, 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719630, 1481410] ), tomtmark, 2012 (DABS)
Väg mot gården Saxlindan (13F 4f , [6721358, 1476449] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Väg mot Saxlindan (13F 4f , [6721370, 1476462] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6722106, 1479258] ), vägkanter i byn, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713620, 1490470] ), ängsmark, jvgområde, 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ), ängsmark, 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.), (13F 3i , [6718626, 1494334] ), noterad , 2019 (Glenn Costello)
Lövåsvägen (artp.), (13F 3i , [6718838, 1494679] ), noterad , 2019 (Glenn Costello)
Blockhusvägen, Hälsinggården (artp.), (13F 3i , [6718981, 1493732] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Verkstadsvägen (artp.), (13F 3i , [6719321, 1494249] ), noterad , 2015 (Glenn Costello)
Korsnäs/Masugnen (artp.), (13F 3j , [6718962, 1495483] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.), (13F 3j , [6719063, 1495026] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ), gräsmark, 2011 (DABS)
Håbergs hage nr 12 (artp.), (13F 4h , [6720719, 1487512] ), naturtomt, 2013 (Per Johansson)
Håbergs hage industritomt (artp.), (13F 4h , [6720896, 1487334] ), jordtipp på öde industritomt, 2013 (Per Johansson)
Dammhyttan (artp.), (13F 4h , [6721075, 1485564] ), 2 , 2019 (Per Johansson)
Längs grus/cykelleden runt värmeverket (artp.), (13F 4h , [6721162, 1489650] ), 2015 (Per Johansson)
Gammelvägen (artp.), (13F 4i , [6720620, 1492681] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.), (13F 4i , [6721848, 1490270] ), vägkant frodig gräs- ört och buskmark mellan cykelvägen och banvallen, noterad , 2017 (Per Johansson)
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.), (13F 4i , [6721848, 1490270] ), noterad , 2016 (Per Johansson)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ), gammalt virkersupplag, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ), lövskog, 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ), gräsmark runt herrgård och handelsträdgård, 2011 (JJa & IPt)
Skogsbyn Grycksbo (artp.), (13F 5g , [6729921, 1482792] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ), tomtmark, 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ), vägkant genom äldre bostadsområde, 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730080, 1484610] ), vägkant, 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ), ängsvägkant, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Backa våtmark, utfyllnaden/vallen öster om trumman (artp.), (13F 4j , [6722347, 1498631] ), 2015 (Per Johansson)
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid ladan (artp.), (13F 5j , [6726445, 1498800] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ), vägkant, 2019 (IPt)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
Kragsveden, öster om (artp.), (13G 5a , [6728350, 1501809] ), ängsmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.), (13G 5a , [6728952, 1502614] ), ruderatmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733232, 1498856] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ), vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark, 2017 (JJa & SJa)
Nordins (13G 6a , [6731340, 1500720] ), ängsmark,vägkant, rikligt , 2009 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732577, 1503577] ), vägkant, 2015 (DABS)
Boda Rophällsvägen (artp.), (13G 6a , [6733835, 1503623] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.), (13G 6b , [6732690, 1506140] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733161, 1512648] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Borgärdet (13G 7b , [6735960, 1505650] ), vägkant, rätt vanlig , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Linghed, SV om affären (artp.), (13G 8a , [6740607, 1502806] ), gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ), gårdsplan offentlig, 2017 (IPt & SNy)
Böle vägkorsning (artp.), (13G 8b , [6740041, 1506655] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs (artp.), (14G 0d , [6754904, 1517912] ), gårdsplan, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Enviksbyn (13F 8j , [6742495, 1499294] ), vägkant/ åker, 2018 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), äng, trädgårdsland, 2006 (GJn)
Klockar Jons, 400m SO (12F 3h , [6666476, 1487483] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ), lövskog/gammalt boställe, 2017 (IPt & SNy)
Sakristorp (12F 4j , [6673540, 1495650] ), vägkant, t.rikligt , 2007 (IPt)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ), vägslänt, 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan/blandskog, 2017 (DABS)
Storsand (artp.), (12F 3g , [6669123, 1483766] ), gårdsområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Stimmersbo (12F 4g , [6672391, 1484112] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672713, 1484357] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Getbo (12F 4g , [6672811, 1480513] ), vägkant/ängsmark, 2017 (IPt & SNy)
Huggarbo, väst (artp.), (12F 5g , [6675464, 1482054] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ), vägkant, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Hällsjön, väster om (artp.), (12F 1c , [6658779, 1462862] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Kåsen - Hällsjön (12F 2c , [6662410, 1463330] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ), stenparti, enstaka ex , 1996 (HWk)
Ikorrbotten Ludvika (12F 4d , [66728, 14651] ), gammal gruvväg, rikligt , 1989 (HWk)
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ), betesäng, 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Sandviken (12F 5a , [6677654, 1454295] ), åkerkant/vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ), vägkant/ diken/ omgivning, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Bastberget (12F 9a , [6695665, 1452980] ), fäbodvall, 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702342, 1456680] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14570] ), vägkant, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Nordanholen (13F 2a , [6710170, 1453560] ), gårdstun, 2019 (IPt)
Mln Färmsnäs - Högsveden 14 44 -> 07 35 (13F 2a , [67110, 14538] ), ~refl~ ,vägkanter o närliggande mark, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Färmsnäs (13F 2a , [6711700, 1454770] ), vägslänter, flerst. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14595] ), sydvänd torr slänt, rikligt , 2002 (IPt)
Trolldalens NR (artp.), (13F 2c , [6712378, 1460084] ), blomning , 2013 (Bengt Westman)
Arvslindan (13F 2c , [6712830, 1464510] ), järnvägsbank, slänt, rikligt , 2004 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14601] ), ängsmark, flera lokaler i byn , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ), ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713264, 1467257] ), vägkant, 2015 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714025, 1467400] ), vägkant, spridd på många lokaler i byn , 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714457, 1466046] ), lövskog, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägkant mot tomtmark, 2017 (IPt)
Västerfors nära flottbron (13F 3b , [6719766, 1457111] ), strand, 2014 (IPt)
Nedre Österfors (artp.), (13F 3b , [6719865, 1457251] ), sluttningar mot älven, noterad , 2019 (Joachim Falck)
Österfors (13F 3b , [6719920, 1457256] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Djurås ,Industriområdet (13F 3c , [6715554, 1464367] ), upplagsplats , ruderat, 2011 (IPt)
Nässjön - Sjövägen (13F 3c , [6715930, 1462430] ), ~refl~ ,igenvuxen linda, 1996 (JMa)
Djurås , Skogen (13F 3c , [6716319, 1463275] ), skogskant, 2011 (IPt)
Kyrkbyn S-ut vid älven o Folkparken (13F 3c , [6718, 1460] ), SV-exp älvslänt ,helt naturaliserad !, flerst. , 1991 (JEd)
Gagnefs Gråda (13F 4b , [67211, 14578] ), på sandig mark som ansamlats vid brofästet, 1 ex , 1989 (JNi)
Gråda (13F 4b , [6721329, 1458060] ), vägkant, 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ), ängsmark i blandskog, 2016 (IPt)
500 m SSV Långsjön (13F 4c , [6723777, 1460130] ), skogskant mot grustäkt, stig, enstaka , 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720800, 1467894] ), fäbodvall, 2019 (IPt)
ÅL

Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ), vägkant,dikesren, 2012 (IPt)
Insjön (13F 5c , [6729210, 1461650] ), gammal tomtmark mot väg, 2007 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6726981, 1466980] ), vägkant / stenmur, 2020 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ), vägkant, 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ), vägkant, 2019 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ), ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent, ,frekvens allm. 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ), ängsmarker och kanter runt åker, 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ), grusplan, 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ), ängsmark, 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ), gräsmark, delvis igenväxt, 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ), hästhage, 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734320, 1481160] ), åkermark i trä, 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ), gräsmark, 2014 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ), ängsmark, 2014 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6738450, 1479570] ), igenväxande ängsmark, 2011 (JJa)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ), gammalt boställe, 2011 (JJa)
Ravinen vid Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ), fuktig skogsmark, mycket löv, 2000 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67368, 14816] ), gammal igenväxande ängsmark, flertal , 2000 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ), gammal linda, inte slagen de senare åren, talrika , 1997 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67383, 14822] ), fuktig grusmark i nedlagd grusgrop, talrik , 2000 (JJa)
Grusgropen vid Orrholen (13F 7g , [6738760, 1482770] ), gammal nedlagd grusgrop, 2000 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ), gammal fäbodmark, 2011 (JJa)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ), gammal slåttervall, 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [6740900, 1481770] ), grösbevuxen vägkant, 1996 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ), gräsbevuxen fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Andersbo, Liden (13F 8g , [6740980, 1480130] ), vägkant, 2018 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ), stenig dammkant, 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ), fäbodvall, 2019 (JJa)
SILJANSNÄS

Klockarberg (13E 7i , [6735700, 1440940] ), vägkant mot tomtmark, 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6736731, 1449139] ), vägkant, 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ), vägkanter, fäbodvall, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ), vägkant (äldre) gränsande mot skog/ängsmark, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Forsbodarna (13E 3j , [6715827, 1449662] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ), vägkant, 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ), vägkant, 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ), skogsbilvägdike, 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ), vägkanter i bymiljön, 2017 (SNy)
Styrsjöbo (13F 6a , [6731844, 1454629] ), gammal byväg, 2020 (Kicki Marcus)
Smedby (artp.), (13F 6b , [6730843, 1458795] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Källberget (13F 6b , [6733520, 1456835] ), kant mot åker, 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ), vägkant, 2014 (JJa)
Ö. Rönnäs, Vånnvara (13F 6c , [6732705, 1464450] ), skogsbilväg / blandskog, 2020 (IPt)
Brändhol (13F 6c , [6733882, 1462496] ), gammal skogsväg, 2020 (Kicki Marcus)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ), vägkant/slänter, 2017 (IPt & SNy)
Prästgården, Kyrkudden (artp.), (13F 7b , [6735119, 1455231] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Leksand (artp.), (13F 7b , [6735185, 1455250] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Noret, jvgstationen (13F 7b , [6735300, 1456270] ), banområde, 2007 (IPt)
Leksand V om Limsjön nära jvbron (artp.), (13F 7b , [6735758, 1456298] ), gräsmark, 2010 (Hans Rydberg)
Limhagen. industriområde (13F 7b , [6736657, 1456283] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
Vargnäs (13F 7b , [6738085, 1457853] ), vägkant mot skog och åker, 2019 (IPt)
Mon (13F 7b , [6738748, 1456793] ), åker - ängsmark, 2019 (IPt)
Sågmyravägen, avfarten Almberg (artp.), (13F 7d , [6736140, 1465402] ), noterad , 2017 (Ulf Humlesjö)
Kilen (13F 7d , [6736890, 1467460] ), utkast, 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739320, 1468820] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
Tällberg fl! (13F 8b , ), väg o åkerkanter, frekvens: t.allmän-allmän , 1987 (JEd)
Atlasruta (13F 8b ), vägkanter, mindre allmän , 1986 (MKp)
Atlasruta (13F 8c ), vägkanter, mindre allmän , 1986 (MKp)
Tällberg fl! (13F 9b , ), väg o åkerkanter, frekvens: t.allmän-allmän , 1987 (JEd)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
Laknäs (13F 9b , [67469, 14559] ), åkerkanter, a. , 1987 (JWm)
Skansen, Kullsbjörken (artp.), (13F 9b , [6746914, 1459725] ), 2015 (Mathias Theander)
Risåsa (13F 9e , [6745640, 1470860] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Mårtanberg längs Linnés väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ), gräsmark utmed grusvägen, 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Enån Kvarnen (artp.), (14F 0c , [6752258, 1463373] ), 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Stora industriområdet (14F 0c , [6753600, 1463800] ), längs banvall, tämligen rikligt , 2009 (GHa)
Råberget Motorbanan (artp.), (14F 0d , [6751867, 1467513] ), vägren, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), sandig ruderatmark, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Västbjörka (14F 1b , [67565, 14550] ), vägrenar, enstaka , 2013 (GHa)
Amtjärn parkering (artp.), (14F 1c , [6758154, 1460854] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Atlasruta (14F 1d ), vägkanter,ängsbackar,åkerkanter, frekvens:allmän >10 lok , 1986 (TLj)
Östbjörka by (14F 2c , [6761, 1463] ), lite fuktigare parti av botten av gammalt kalkbrott, väl spridd längs byvägarna , 2012 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ), bymiljö, enstaka , 2019 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770480, 1487200] ), ängsmark, 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ), vägkant, 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ), gräsmark, vägkanter, 2007 (DABS)
BODA

Ensen (artp.), (14F 2d , [6760177, 1468474] ), 200 , 2012 (Magnus Stenmark)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763129, 1468140] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärn N om kalkbrottet (14F 2d , [6763330, 1469770] ), vägkant, 2008 (IPt)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67637, 14679] ), diken,vägrenar, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Västanå, reningsverk (artp.), (14F 2d , [6763731, 1468000] ), näringsrik ruderatmark, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6763140, 1470490] ), nära kalkbrott, 2008 (Gunnel Sundberg)
Macken i Boda (14F 3d , [67654, 14682] ), ~refl~ ,Bensinmack med omgivande vägar och gräsmattor, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Laduänget (14F 4c , [67721, 14641] ), upplag med byggavfall, enstaka , 2017 (GHa)
Sunnanåkern, Lä'ngs "väg 301" (14F 4d , [67718, 14662] ), ~refl~ ,diken, ,frekvens allm. 2001 (GHa)
300 m öster om sundet mellan Ockrarna (14F 4e , [67702, 14703] ), sommarstugetomt, enstaka , 2017 (GHa)
Ockerheden/Sågbäcken (14F 4e , [6774190, 1470430] ), ~refl~ ,vägbank över bäck, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
ORE

Lindorna i Dalbyn (14F 5c , [67782, 14647] ), vägren, flera tiotal , 2010 (GHa)
Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ), trädgårdstipp, fåtal , 2017 (GHa)
Dalbyn, Djupgrav (14F 5c , [6778380, 1464270] ), tipp, enstaka , 2019 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ), ängsmark i tidigare jordbruk nu sommarbostad, flertal , 2017 (GHa)
Dalbyn, Ö Klosshavet (artp.), (14F 5d , [6776713, 1466257] ), stora mängder och ovanligt storväxta på ett hygge. måste ha legat i fröbanken sedan området för länge sedan var ett änge., 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
500 m S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67769, 14651] ), gammal inäga + kalhygge, ofantliga mängder , 2013 (GHa)
Dalbyn, Sörbodavägen (14F 5d , [67771, 14658] ), diken, spridd , 2013 (GHa)
Norrbodabadet (14F 5d , [67783, 14688] ), gräsbevuxen parkering, enstaka , 2018 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [67790, 14656] ), stenrösen, tämligen rikligt , 2009 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ), ängsmark, enstaka , 2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14700] ), ~refl~ ,diken och vägrenar, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67780, 14700] ), gårdsplats, enstaka , 2017 (GHa)
Furudal, Sahara (artp.), (14F 6c , [6784387, 1463937] ), kanten av grustag, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Furudals bruk (14F 7d , [67870, 14660] ), gräsmatta, 2009 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ), vägren, enstaka , 2014 (GHa)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), ogräs på diverse ställen, inte minst i rabatter, 2014 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ), ängsmark, 2011 (IPt)
SOLLERÖ

Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763634, 1449124] ), ängsmark, fäbodvall, 2011 (IPt)
Färnäs (14E 3h , [6766910, 1436490] ), skogsväg med jordhögar och utkast, 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ), vägkanter inom fäbodvallen, 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769386, 1446003] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VÅMHUS

Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ), ängsmark, 2014 (DABS)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741170, 1410762] ), ängsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ), gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark, 2010 (DABS)
Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark och diken, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Ärnäs (artp.), (15D 1d , [6806781, 1365332] ), kyrkogård, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nornäs centrum (artp.), (15D 3c , [6815692, 1363184] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Gården Svultentjärn, 750 m S om Fridhult (artp.), (15D 4e , [6822840, 1371230] ), gårdsmiljöer, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6658982, 1424285] ), kultiverad mark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.), (12E 1f , [6658842, 1428258] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ), vägkanter planer i blandskog, 2018 (IPt & SNy)
Högsjön (12E 1h , [66551, 14353] ), körväg, 1990 (GEn)
Lövsjö växel (12E 1h , [66583, 14352] ), fd.järnvägsområde, 1990 (GEn)
V Kvarnbo (artp.), (12E 3d , [6669870, 1419339] ), restmarker tippområde med bland annat rötslam, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Fredriksberg (artp.), (12E 3e , [6669870, 1420490] ), villamiljö, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Västra Dunderberget (artp.), (12E 3f , [6666242, 1427872] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670366, 1421249] ), tomtmark och park, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
Lindåsen (artp.), (12E 5d , [6679096, 1418980] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Thorleif Joelson)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ), utfyllnad på fritidstomt, 2016 (DABS)
FLODA

Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ), förvuxen gräsmark igårdsmiljö, 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Tyren (12E 9i , [6696820, 1440647] ), fritidstomt, 2017 (IPt & SNy)
S om Holsåker (13E 1i , [6708823, 1443378] ), åkerkant, t.rikligt , 2020 (IPt)
Tallriset (13E 1i , [6709489, 1444644] ), vägkant, 2020 (IPt)
NÅS

Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ), vägkant, 2016 (IPt)
JÄRNA

Slätta (12E 7b , [66878, 14096] ), ödetorp, 1998 (IJo)
Övre Milborg (13E 0c , [6704878, 1410879] ), ~refl~ ,tomt, slåttermark, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Rutån (artp.), (13E 1d , [6709072, 1417685] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Vansbro samhälle,flera ställen (13E 2c , ), trädgårdar, 1988 (HLe & UGn)
Tullgatan 19 (13E 2c , [6710910, 1413400] ), ~refl~ ,tomt, 2000 (HLe)
Grånäs (13E 2e , [6713337, 1420586] ), skogsbilväg, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Västgård, Kyrkan (13E 2e , [6714870, 1420940] ), kyrkogårdsmuren, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714095, 1425530] ), 2010 (Hans Sundström)
Snöåbruk (artp.), (13E 2f , [6714116, 1425415] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, väg- o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
Hulån-Skålö (13E 3d , [67150, 14170] ), vägkant, sparsam , 1990 (HLe & ULe)
ÄPPELBO

Sågbyn (artp.), (12E 6b , [6683203, 1406210] ), fuktig gräsmakr och väg, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Gullängen (13E 1a , [67084, 14029] ), 1997 (IJo)
MALUNG

Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tyngsjö (artp.), (12D 7i , [6687377, 1393301] ), anläggning på land, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Södra Västerfall (artp.), (12D 7i , [6687657, 1392780] ), noterad , 2016 (Lennart Didrik)
Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6687820, 1393535] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
300 m VNV Jan Massas, fritidshus (12D 8i , [66925, 13909] ), ~refl~ ,gamla åkrar planterade med tall, bördig mark V åkrarna, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Idbäck (13D 6g , [67333, 13824] ), vägdike, flera bestånd uteftar vägen mellan Idbäck och Rommarheden , 2008 (MNo)
Lillmon (13D 6h , [6731830, 1385230] ), vägkant, 7 ex , 2007 (MNo)
Malung, Alderbacken (13D 6h , [67321, 13858] ), ödetomt, ~10 ex , 2000 (MNo)
Vid Albacken, utefter Sälenvägen (13D 6h , [6732170, 1385680] ), vägren, c:a 10 , 2006 (MNo)
Mobyn (13D 6h , [6732690, 1385130] ), vägkant, 5 ex , 2007 (MNo)
TRANSTRAND

Sörsjön (artp.), (15D 2a , [6813275, 1354553] ), gårdsmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

IDRE

Idrebyn mot NV (16C 3h , [6865, 1337] ), åkerkant o.potatisland, spars! dock i blom! , 1988 (DABS)

Dalarnes Flora