Campanula persicifolia    Stor blåklocka


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), ängar, backar, t.allmän. (27 lokaler) , 1987 (PDm)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.), (12G 4j , [6674811, 1545764] ), vägkant, allmän , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.), (12G 5i , [6679351, 1540167] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ), vägkant, äng/skogsmark, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ), vägkant, 2019 (IPt & JJa)
Grindbo (12G 6h , [6682740, 1537220] ), skogsbilväg, 2019 (JJa)
Bagghyttevägen (artp.), (12G 7g , [6686205, 1530143] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ), Vändplan med vägkanter och skogsmark, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

100 m S om Kvarnbäcken (artp.), (12G 3e , [6665890, 1522790] ), 2012 (Ulf Gärdenfors)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 5e , [6676785, 1522527] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 5e , [6677401, 1523038] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
GARPENBERG

V.gårdarna SO Sollboviken (12G 5e , [6678, 1521] ), vägkanter, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Håvran (12G 6d , [6683550, 1515650] ), vägkant mot åker, 2019 (IPt & SNy)
Fänsjö (12G 6e , [6680, 1520] ), vägkanter, spr. , 1988 (TLj & LBr)
Fänsjö, väg W733 (artp.), (12G 6e , [6680590, 1520949] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Hässlen (DFl), (12G 6e , [66833, 15245] ), hassellund, glest spridd , 1990 (MDv)
Hässlen (DFl), (12G 6e , [66834, 15245] ), hassellund, glest spridd , 1989 (MDv)
Hässlen, Garpenberg, Hedemora kn (artp.), (12G 6e , [6683560, 1524490] ), 500 , 2017 (Mats Forslund)
Hagbo (12G 6e , [6684, 1521] ), skogsglänta, 1989 (JEd)
Långsjön N-ut vid gamla gruvhål (12G 7d , [66861, 15188] ), 1990 (JEd)
SV Vaktarbo (=Prästberget) (12G 7e , [66856, 15205] ), kalkhällar,etc, 1989 (JEd)
Kraftledningsgata (artp.), (12G 8d , [6693640, 1519813] ), friskäng, noterad , 2019 (Eva Grusell)
Dormsjö 200 m N om Tapphusdammen (12G 8e , [66947, 15216] ), fd. hagmark, 1991 (JEd)
HEDEMORA

Hörngården (12F 5j , [66753, 14990] ), ängsmark, enstaka , 1989 (PLi)
Marken (12G 4b , [66745, 15086] ), ängsmark, ca 30 st , 1988 (HPe,TLj,LBr)
Marken (12G 4b , [6674610, 1508620] ), ängsmark, t.rikligt , 2011 (DABS)
Moren (artp.), (12G 5c , [6677096, 1513249] ), noterad , 2019 (Oscar Swartz)
1 km S Vikmanshyttan, "Lessängarna (12G 6a , [66843, 15015] ), granplantering, 2 ex , 1990 (HPe)
SV Prästhyttan (12G 6b , [66800, 15050] ), gräsmark, 10-tal , 1989 (HPe)
SO Prästhyttegård (12G 6b , [66804, 15065] ), björkhage, tämligen riklig , 1990 (HPe)
Hjulbacka gravfält (12G 7b , [66895, 15056] ), gräsmark, 20-tal , 1989 (HPe)
Hamre, hästgården norr Marietorp (artp.), (12G 7c , [6687229, 1510734] ), noterad , 2017 (Leif Ekblom, Gunilla Lundborg)
Sörbo.längs Sörbovägen (12G 7d , [66852, 15157] ), dikeskanter, 10-20 tal , 1988 (BBr)
HUSBY

Ytternora mot v.270 (12G 8c , [66930, 15131] ), beteshage, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6695920, 1508702] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Ö om Flinssjön, S om Kallmossberget (12G 9d , [66957, 15189] ), i skogsbryn o. vägkanter intill odlingsmark, flertalex. , 1989 (PJo)
Eret-Åsbo-Lerhyttan (12G 9f , [6695, 1526] ), vägkanter o.banvallskanter, fl. , 1988 (TLj & LBr)
Eret-Åsbo-Lerhyttan (12G 9f , [6696, 1527] ), vägkanter o.banvallskanter, fl. , 1988 (TLj & LBr)
Lerhyttan (12G 9f , [6696, 1528] ), beteshagar, fl. , 1988 (TLj & LBr)
Myckelby (13G 0b , [67011, 15072] ), igenväxt hagmark v.gård, 1 ex. , 1988 (TLj & LBr)
Tyssbo (13G 0b , [6701294, 1507012] ), åkermark/vägkant, 2018 (DABS)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ), sumpskog/åkerkant, 2018 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704620, 1513231] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Nordviken mot Solbacka (13G 0c , [67047, 15145] ), betad torräng, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Österby , vid bygdegården (13G 0d , [67033, 15191] ), ängs/skogsmark, ~10 ex , 1987 (SJa)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ), skogsmark, 2013 (DABS)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705710, 1513250] ), vägkant/slänt mot åker, 2017 (IPt)
Laggarbo (13G 1c , [67064, 15116] ), f.d.ängsmark, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Mörttjärnsberget SO-sida (13G 1c , [67066, 15148] ), enstaka , 1990 (JEd)
Gettjärnsbergs klack Ö-sidan (13G 1d , [67072, 15155] ), klippsluttning,delvis grönsten, riklig , 1990 (JEd)
Skällingsberget (13G 1e , [6706550, 1524770] ), ~refl~ ,granskog, kalkpåverkad, 2007 (NGu)
500 m V Grycksbo fäbod (13G 1e , [67079, 15223] ), kulturmark, f.d. slåtterängar, sparsamt , 1988 (LBr)
STORA SKEDVI

Anstahyttans bystuga (artp.), (12G 9b , [6696708, 1505778] ), vägkant uppe på åsen, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Lövåsen - Arkhyttan (13G 0a , [67039, 15037] ), vägkant, 1989 (SJa)
Udden mellan Ned.Klingen och Lissjön (13G 1a , [67064, 15049] ), betesmark, >10 ex , 1989 (SJa)
Limberget (13G 1a , [67071, 15047] ), ännu solexp.kalktorrängar, t.rikl. , 1987 (TLj)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ), gräsbevuxen blandskog, 2011 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Nyberget, väg W771 (artp.), (13G 1b , [6708460, 1505277] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
SÄTER

Nisshyttan badplatsen (artp.), (12F 6j , [6684074, 1495763] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Kalkbrottet längst V efter Smedjebacksvägen (12F 8i , [66919, 14936] ), blandskog, 5 ex , 1986 (SJa)
Säterdalen (12F 8j , ), ravinslänter, tämligen rikligt , 1986 (SJa)
GUSTAFS

Solvarbo, Anders Hans (artp.), (12F 9i , [6696731, 1493040] ), gårdsmiljö med intilliggande marker, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Solvarbo (artp.), (12F 9i , [6696769, 1493589] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson)
Kuppsveia (artp.), (12F 9i , [6698689, 1491906] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Dragsveden (artp.), (12F 9i , [6699022, 1492619] ), noterad , 2016 (Stig-Åke Svenson)
Slätklacken (13F 0i , [6700837, 1493738] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701310, 1490870] ), ängsmark, 2014 (DABS)
SILVBERG

Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ), i öppen sluttning mot sjön, 2015 (SNy)
Lövåsen (12F 6h , [66831, 14889] ), blandskog , gammal betesmark, >25 ex , 1989 (SJa)
Flaxan (12F 7f , [66897, 14774] ), torräng vid sommarstugetomt, ett fåtal , 1988 (SSv)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.), (12F 8g , [6692636, 1484902] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
STORA TUNA

Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Kontorsvägen 1 ,Idkerberget (12F 9d , [66957, 14680] ), i buskage (odlad,troligen) hög,rikblommande vit var., 1989 (IAn)
Åselby fäb. intill dammen (12F 9d , [66981, 14673] ), 1 ex. , 1989 (IAn)
Sellnäs (artp.), (12F 9f , [6699581, 1476613] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Sellnäs (12F 9f , [6699626, 1476640] ), gamla stationsområdet, 2019 (SNy)
Gammelbuan (artp.), (13F 1d , [6706580, 1465410] ), 1 , 1995 (Johan Niss)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ), vägkant, 2018 (SNy)
Stenbacken, Rudorna (artp.), (13F 1g , [6707592, 1482401] ), åkerholme, 1 plantor/tuvor , 2020 (Yngve Johansson)
Lennheden v.Långsjökalven (13F 2e , [67134, 14705] ), åsdälja med lövblandskog, enst. , 1986 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6714138, 1471261] ), vändplan tomtmark, 2014 (IPt)
Medväga (artp.), (13F 2f , [6711400, 1479800] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Bergebo (artp.), (13F 2g , [6710191, 1481812] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Hönsarvsberget (13F 2g , [67129, 14812] ), kalkbrott, 5 ex. , 1986 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ), vägkanter, gruvområde och sjöstrand, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Kyna, eft.byväg (13F 1h , [67096, 14880] ), dikeskant mot åker, 1 ex. , 1987 (TLj)
VIKA

Kråknäs (Fornäs udde), NV mossen (13F 1i , [67091, 14922] ), gammal skogsväg,lövskog, udda ex , 1988 (Britta Bengtsson)
Kråknäs strax S gårdarna (13F 1i , [67094, 14925] ), vägkanter, 1988 (Britta Bengtsson)
Kråknäsgruvan (13F 1i , [67094, 14925] ), dikesren-åkerren, 20-tal , 1999 (SBm)
Kråknäs strax Ö gårdarna (13F 1i , [67095, 14926] ), vägkanter, 1988 (Britta Bengtsson)
Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [6708, 1496] ), flerst.på hygget nedanför berget o vid kalkbrottet, ca 25 ex , 1988 (LBr)
Ca 800 m N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ), bergiga åkerholmar, sparsamt , 1988 (RFr)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ), gräsmark under äppelträd, 2015 (JJa)
Norra stranden av Öv.Klingen (13G 1a , [6707, 1501] ), flerstädes i hagmarkerna, ca ett 100-tal , 1987 (BCa)
ASPEBODA

Vägkant norr om Vassbo (artp.), (13F 2g , [6712514, 1484554] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Vändplan öster om Loberget (13F 3e , [6718413, 1474965] ), vägkant, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713754, 1490029] ), vägkant, 2016 (IPt)
Haraldsbo (artp.), (13F 3i , [6719618, 1492725] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Ängen Rottnebyskogen (artp.), (13F 3j , [6719686, 1495223] ), noterad , 2016 (Glenn Costello)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, 2 stjälkar/strån/skott , 2020 (Olof Hedgren)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ), gammal varpmark, 2015 (JJa)
SUNDBORN

Ramsnäsudden (artp.), (13F 5j , [6729062, 1498396] ), väg omgiven av tomter, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

M.Backabro o. Kvarntäkt (13F 6j , [6733, 1497] ), örtrik beteshage ,åkerkanter,etc., fl.o.rikl. , 1988 (JEd)
M.Backabro o. Kvarntäkt (13F 6j , [6734, 1497] ), örtrik beteshage ,åkerkanter,etc., fl.o.rikl. , 1988 (JEd)
Boda (13G 6a , [6733623, 1502913] ), äng, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733688, 1503636] ), vägkant, 2015 (DABS)
Hillersboda vid Liljan (artp.), (13G 6b , [6732690, 1506140] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
S om Isala (13G 7b , [6738180, 1507220] ), vägren ,ängsmark, rätt sällsynt, endast på ett fåtal ställen på hela rutan , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740982, 1504290] ), vägkant/torr slänt på sandmark, 2017 (IPt & SNy)
ENVIKEN

Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ), vägkant, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Norra Sången (artp.), (11F 8f , [6643955, 1477140] ), 2015 (Jesper Hansson)
Kivsta (artp.), (11F 9f , [6645410, 1475067] ), 2015 (Jesper Hansson)
SÖDERBÄRKE

Bilväg söder om Billsjön nära landskapsgränsen (11F 9i , [66467, 14917] ), vägkant, enstaka , 2000 (BFo)
Ö. Dammtj. (12F 0i , [6650464, 1491739] ), vägkant, 2008 (GJn)
Viksnäs på åsen (12F 0i , [6654290, 1494190] ), flerstädes i björkhage, t.rikl , 1989 (TLj & LBr)
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ), ängsmark, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kottars n.gården (12F 1i , [6659, 1493] ), torrbacke i vallen, 1989 (TLj & LBr)
N Vevringen (12F 1j , [6656, 1495] ), jvgkorsning, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Söräng (12F 2h , [6661, 1488] ), 1983 (RNo)
Nor (12F 2h , [66621, 14877] ), torrbackeholme i hästhage, 1989 (TLj & LBr)
Saxe (12F 2h , [6664, 1486] ), vägkant, 1983 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660629, 1491138] ), ängsmark mot vatten, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Gustafsberg på åsen mot sjön (12F 2i , [6661, 1490] ), sandiga backar, 1989 (TLj & LBr)
Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), gårdsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Saxe (12F 3h , [6665, 1486] ), få ex. , 1982 (RNo)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ), vägkant/diken, rikligt i stora delar av rutan , 2017 (IPt & SNy)
Larsbo v.Fallet (12F 3i , [6666, 1490] ), ängssluttning mot sjön,avbetad, fl. , 1989 (TLj & LBr)
Kronmoren (12F 3i , [66674, 14937] ), i skog, enstaka , 1986 (ALu)
Hemmingskullen (12F 3i , [6669, 1492] ), 1981 (RNo)
Gläfsberget (12F 3i , [6669, 1493] ), rikligt , 1982 (RNo)
Bråtberget (12F 3i , [6669, 1493] ), 2 ex. , 1983 (RNo)
Jörkesbo (12F 4h , [6671, 1489] ), vägkant, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Storön i Jörken (12F 4i , [6670, 1490] ), 1983 (RNo)
Storön i sjön Jörken (12F 4i , [66705, 14905] ), i blandskog, rikligt , 1986 (ALu & LNo)
Lövmarken (12F 5h , [6676, 1489] ), få ex. , 1981 (RNo)
NORRBÄRKE

1 km V om Flatenberg (12F 3f , [66675, 14781] ), lövdunge med rik gräsväxt, några ex. , 1987 (SSv)
Limnäsudden (12F 4e , [6671520, 1471580] ), kalkbrott, 2013 (DABS)
Limnäsudden i Plogen (artp.), (12F 4e , [6671665, 1471772] ), 2015 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.), (12F 4e , [6672566, 1472139] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.), (12F 4f , [6670596, 1479286] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Torrbo, S Vreten (artp.), (12F 4g , [6670892, 1483241] ), 2 plantor , 2010 (Janolof Hermansson)
Stimmerby på åsen (12F 4g , [6671, 1484] ), torrbackar, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Lilla Blåkulltjärnen (artp.), (12F 5h , [6675795, 1486661] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
Blåkullberget (artp.), (12F 5h , [6676277, 1486321] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
Ca 1100 m S Orsen (12F 5h , [66763, 14867] ), vid gammalt kalkbrott,skogsmark, 1988 (THe)
LUDVIKA

Ö. Skepparberg (artp.), (12F 3c , [6667875, 1463637] ), vägkant, 1 , 2020 (Ulf Svensson)
Våghalsen (12F 3c , [6669051, 1462729] ), grusplan intill större grustasg, 2012 (GEn)
Nedre Skäret (artp.), (12F 3d , [6665492, 1465896] ), noterad , 2019 (Magnus Stenmark)
Sörvik - Brunnsvik (12F 4c , ), landsvägskanter, banvallsslänter, m.a. , 1987 (JEd)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ), gräsbackar, tämligen riklig , 1996 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
V. om Dröverka (12F 5b , [6675, 1459] ), banvall, enstaka , 1987 (JEd)
Norrvik (artp.), (12F 5c , [6676648, 1461783] ), vägkant f d banvall nu gc-väg, 10 plantor/tuvor , 2016 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Rösjöberget (12F 5c , [66774, 14636] ), gammal granskog i västsluttning, 2004 (HWk)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ), sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog, 2004 (HWk)
N Gussjön (12F 5c , [66794, 14644] ), fuktig sjöstrand och f.d. gruvområde, 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Sunnansjö (12F 5a , [6677695, 1453288] ), ängsmark/ gångstig, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
NO om vattentornet (12F 6a , [66849, 14549] ), ~refl~ ,kalhyggesruta, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Östanbjörka (12F 6b , [6682174, 1456987] ), stig/skogsmark vid gammalt kalkbrott, 2017 (IPt & SNy)
Laxsjön (artp.), (12F 7b , [6689283, 1459208] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ), vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Kolsveden V 20 m (artp.), (13F 1b , [6709124, 1458294] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
1 km SV om Myrheden (13F 2c , [6712660, 1462010] ), skogsbilvägkant, 2 ex , 2007 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712970, 1460400] ), gammal ängsmark, t.rikligt , 2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462650] ), gräsmatta, samt i lövdunge utanför tomtmark ,ej inplanterad, t.riklig , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67142, 14627] ), skogsdunge, några ex. , 1999 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [6714800, 1464570] ), vägkant, fåtal , 2008 (IPt)
Mjälgen vid V-dalälven, V om bron (13F 3c , [67151, 14625] ), S-vänd älvsllänt, sparsamt , 1991 (JEd)
Djurås , RV 70 (13F 3c , [6716980, 1462830] ), vägslänt, några ex , 2007 (IPt)
S om Gröntuv vid älven (13F 3c , [67182, 14619] ), oppen nipa i S-läge, ca 20 ex.(varav några vitbl.) , 1993 (ÖSp)
Kyrkbyn S-ut vid älven o Folkparken (13F 3c , [67187, 14602] ), SV-exp älvslänt, enst. , 1991 (JEd)
V om Sifferbo (Sifferbodalen) (13F 3d , [67158, 14674] ), ravinsida luckig lövskog, 1 ex. , 1993 (ÖSp)
Gråda (13F 4b , [6721329, 1458060] ), vägkant, 2016 (IPt)
Moje (13F 4c , [67203, 14607] ), dikesren mot åker, fåtalig,både blå och vitblommig , 2003 (IPt)
NO om Dicksveden (13F 4c , [6720888, 1461880] ), kraftledningsgata, bestånd , 2004 (IPt)
NO om Klitthagen (13F 4c , [6722305, 1461985] ), gammalt hygge, bestånd , 2004 (IPt)
ÅL

Långsjön (13F 4c , [6724810, 1460500] ), grässlänt mot sjön, några ex , 2007 (IPt)
BJURSÅS

Kallbo (13F 7f , [6737250, 1477590] ), ängsmark, 2014 (JJa)
Baggarvet Bjursås (13F 7g , [6736560, 1481380] ), gräsmark, 2016 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736860, 1482070] ), utfyllnad, 2012 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ), ~refl~ ,trädgårdsland, ,frekvens ej bedömd 2003 (JJa)
SILJANSNÄS

Källse (13E 7j , [6738947, 1446166] ), vägkant efter landsväg, 2019 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739236, 1451078] ), ängsmark, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Skeberg (13E 4j , [6723981, 1448766] ), ängsmark, 2018 (IPt)
Ö. Rönnäs, Vånnvara (13F 6c , [6732566, 1464390] ), skogsbilväg / blandskog, vitblommig , 2020 (IPt)
Sätra (13F 8b , [67423, 14583] ), vid väg i sydsluttning, 4 ex. , 1988 (MKp)
RÄTTVIK

Vikarbyn (14F 0b , [67545, 14576] ), ängsrest mot gård, 3 ex. , 1987 (TLj)
Vålsveden (14F 0c , [67525, 14639] ), vägrenar, enstaka , 2011 (GHa)
Massarbäck (14F 0c , [67527, 14638] ), vägslänt, flertal helt vita exemplar , 2017 (GHa)
Prästskogen/längs Backavägen (14F 0c , [67533, 14631] ), vägrenar, enstaka , 2009 (GHa)
Västbjörka (14F 1b , [67566, 14553] ), bymiljö, enstaka , 2017 (GHa)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [67582, 14694] ), vägslänt, enstaka , 2015 (GHa)
Nissabacken,1200 m Ö Ingels (14F 1e , [67597, 14702] ), kalkrika vägslänter, 7 ex , 1986 (TLj)
Born / Ingels (14F 1e , [6759700, 1470250] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
NV sidan on lv.till Born (14F 1e , [67598, 14704] ), skogsäng intillvägen, enst. , 1990 (ABj)
Gälmyren (14F 2e , [6763610, 1473060] ), vägren, cirka tio exemplar , 2018 (GHa)
BODA

300 m SV Skedtjärn (14F 2d , [6760750, 1468810] ), ängsliknande mark i åsgrop, något tiotal , 2012 (GHa)
Solberga (14F 2d , [6762240, 1468580] ), vägslänt, ganska många både blå och vita, möjligen trädgårdsrymlingar , 2009 (GHa)
Ca 30 m S om lilla gölen (14F 2e , [67619, 14703] ), skogsäng, enst. , 1990 (ABj)
Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67630, 14702] ), f.d.ängsmark längs bäck, 4 ex. , 1985 (TLj)
Jutjärn (14F 2e , [6763090, 1470380] ), gles tallskog, ett tiotal , 2010 (GHa)
Ö om Backarna, båda sidor om vägen (14F 2e , [67633, 14701] ), skogsäng, 10-tal ex. , 1990 (ABj)
Jutjärn, bäcken från Liden (artp.), (14F 2e , [6763640, 1470774] ), hygge, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Ovanmyra (14F 3d , [67652, 14683] ), dikeskant, 2 ex , 1985 (TLj)
750 m S Boda k:a,vändplan eft.gamla kyrkvägen (14F 3d , [67655, 14658] ), f.d. tomtmark,nu övervuxen sedan huset brunnit, enstaka , 1985 (TLj)
Änderåsen, (Gotgården) (14F 3d , [6769680, 1467210] ), ~refl~ ,gårdsplats, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ), grässvål, 1 ex. , 1999 (GHa)
ORSA

Viborg (artp.), (14E 4h , [6774898, 1437969] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn (14E 5h , [6775756, 1438055] ), intill väg, 20 ex , 2008 (BOr)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen (artp.), (14E 5h , [6776324, 1438283] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn (artp.), (14E 5h , [6776419, 1438416] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn (artp.), (14E 5h , [6776419, 1438416] ), 6 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Stenbergsvägen (artp.), (14E 5h , [6776494, 1437774] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), sandig gräsmark., noterad , 2018 (Claes Möre)
Orsa kompanis sten (artp.), (14E 5h , [6776884, 1437295] ), 4 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Stenbergsvägen (artp.), (14E 5h , [6777465, 1437154] ), vita blommor. östra sidan av vägen, 5 dmē , 2020 (Bengt Oldhammer)
Berget (artp.), (14E 5h , [6778669, 1436883] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Lillån (artp.), (14E 5h , [6779067, 1435700] ), åstrand, noterad , 2019 (Kerstin Frostberg)
Lillån (artp.), (14E 5h , [6779074, 1435631] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Stackmora (artp.), (14E 5h , [6779475, 1438941] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Kallmora vid väg-X strax Ö sågen (14E 6i , [67848, 14438] ), grässlänt mln.byväg o åker, ca 50 ex på några m2! , 1986 (JEd)
MORA

Siljansfors försökspark ,Nybruket (14E 0e , [6753620, 1422390] ), gräsmatta, 1982 (Göran Thor)
Sundet-Isunda (artp.), (14E 1g , [6758908, 1431368] ), 5 vita exemplar , 1999 (Bengt Oldhammer)
Nyabacken (artp.), (14E 2f , [6761380, 1427901] ), 2 , 2017 (Helena Brus)
Zorns gammelgård (artp.), (14E 3g , [6765363, 1431956] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Bergkarlås, Åsenvägen (14E 3h , [6769690, 1435670] ), vägkant, 2010 (SJo)
VENJAN

Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ), gräsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Öster om Kroktjärnen (artp.), (12E 1e , [6658835, 1421105] ), vägkant, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
NÅS

Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ), tomter, åkerkanter, brukningsvägar, 2013 (SNy & LNi)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.), (12E 9e , [6699590, 1424430] ), naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor, 2015 (Tom Sävström)
MALUNG

Busken (artp.), (12D 7i , [6688045, 1393621] ), trädgård, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Strax norr om Sälens by (14D 7c , [67859, 13630] ), vägkant, 1 ex. med 4 blommande stänglar , 2008 (MNo)

Dalarnes Flora