Campanula latifolia    Hässleklocka


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Kyrkbyn (12G 5h , [66766, 15364] ), vägkant, rikligt , 1985 (PDm)
Hede, Herängsån (12G 6g , [6681424, 1534252] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Rossberga (12G 6g , [66833, 15331] ), ödetomt, rikligt , 1986 (PDm)
HEDEMORA

Königshyttan (12G 8a , [66914, 15030] ), vägkant, 4 ex. , 1988 (SJa)
HUSBY

Klosters herrgård i parken (12G 8d , [6694960, 1519510] ), ca 50 vita ex , 2007 (TLj)
Smedby (12G 9c , [66968, 15107] ), älvbrink, 27 ex , 1988 (SJa)
STORA SKEDVI

Kolarbo S 100 m (artp.), (12G 9a , [6695495, 1500254] ), bäckdal /, 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Bispbergshyttan, i lunddäld, 1910 (Sam) = Kolarbobäcken, 1915 (V.Sam) * ”förekommer ännu som när seklet var ungt”, 1970 (FÄRJE 1970) * (12G 9a , [66955, 15003] ), (rikligt 1988 (GEn) * rikligt till-sammans med bl a lundsmörblomma , 1989 (LBr&JEd, SJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ), vägkant, 2017 (DABS)
SÄTER

Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), vägkant, 2018 (SJa & JMa)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6693271, 1497497] ), ravin /, 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Säters dal, 1852 (C.A. Åkerman) * Norddalen, i fuktig ravinbotten, några ex 1974 (EDn) * (12F 8j , [66943, 14959] ), (12F8j4309), 21 ex, 1988 (SJa) samt (12F8j4314), 3 ex, 1988 , 1985 (SJa)
Norddalen (DFl), (12F 8j , [66943, 14964] ), fuktig gräsmark i ravin, 3 ex , 1988 (SJa)
GUSTAFS

Säterdalen (artp.), (12F 9i , [6695896, 1494877] ), ravin /, 1997 ((sks), Kjell Haglund)
SILVBERG

Bruntbo (12F 6g , [6682, 1483] ), 1998 (P-O Larsson)
STORA TUNA

Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Smäcken (artp.), (13F 0g , [6704471, 1480790] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Älvravinernas NR, östra sidan (artp.), (13F 1g , [6709634, 1480025] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Ängesgårdarna (13F 2f , [6714862, 1477999] ), vägkant, 2014 (SNy)
Bergebo (artp.), (13F 2g , [6710400, 1481500] ), noterad , 2017 (Gunnar Bäck)
VIKA

100 m NO om sydligaste gården i Dalvik (13F 1i , [67068, 14922] ), skräpmark,slybuskage vid vägen, 10-tal , 1998 (SBm)
ASPEBODA

Brusala-Vallmora (13F 3f , [6716327, 1477955] ), vägkanter, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Verkstadsvägen (artp.), (13F 3i , [6719321, 1494249] ), 2015 (Glenn Costello)
Hälsingberg (artp.), (13F 3i , [6719566, 1494497] ), 2015 (Glenn Costello)
SVÄRDSJÖ

Smedsnäset (artp.), (13G 8b , [6740331, 1505407] ), lövskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Gärdsjöbo,väg N mot Rovsveden,100 m från landsvägen (12F 0f , [66521, 14797] ), vägkant, många ex. , 1985 (RNo)
LUDVIKA

Ställviksberget 300 m NV Hammarbacken Ludvika (12F 4d , [66717, 14651] ), lövskog i sydbrant, enstaka , 1986 (HWk)
GRANGÄRDE

Botåker (12F 5a , [6678988, 1451506] ), ängsmark/ tomtmark, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6714170, 1462680] ), lövdunge och älvravinslänt (förvildade från trädgård ,vitblommig variant), t.rikligt , 2003 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ), vägkant, 2016 (IPt)
BJURSÅS

Dössberget Bjursås (13F 7g , [6736330, 1480650] ), vägkant, 2011 (JJa)
Proselin Bjursås (13F 7g , [6736770, 1480810] ), gräsbevuxen vandringsled, 2011 (JJa)
RÄTTVIK

Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ), vägkant, 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770740, 1487490] ), ängsmark, vägkant, 2007 (DABS)
BODA

Ovanmyra, väg 301 (14F 2d , [67644, 14681] ), vägren, enstaka , 2007 (GHa)
Vid bagarstuga i Boda kyrkby (14F 3d , [67662, 14678] ), ~refl~ ,åkerren, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Osmundsberg (14F 4d , ), OBS! korrigering av tidigare felaktig C.trachelium, 1988 (TLj & LBr)
Sunnanåkern ,villatomt (14F 4d , [67715, 14662] ), gräsmatta, tiotal , 1997 (GHa)
Västombäcken (14F 4d , [67725, 14662] ), taket av jordkällare, rikl. , 1999 (GHa)
Sanden (14F 4d , [67736, 14663] ), taket av jordkällare, rikl. , 1998 (GHa)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775870, 1438070] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Hargsåker (artp.), (14E 5h , [6776058, 1435945] ), noterad , 2016 (Lars Bruks)
Höglunda (artp.), (14E 5h , [6777033, 1437064] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Gesunda (14E 0g , [6752650, 1431370] ), 2017 (IPt & SNy)
VENJAN

Lybergsgnupen (14D 0g , [67517, 13846] ), på kalhygge upptaget 1981 i rik ängsgranskog med bl a gulplister, skogssvingel och myska, några ruggar 1984 (RYN.1985) * sparsam och vitblommig , 1987 (DABS)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6775440, 1382180] ), gräsmarker runt fäbodstugor, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Blyberg (14E 6c , [6782790, 1412990] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Västerdalarna

ÄPPELBO

Torvallen (13E 1a , [67067, 14014] ), bakom uthus, 1997 (IJo)
MALUNG

Lybergsgnupen, 1960 (T. Bevring enl P.Er) * tynande tillvaro 1980 (AGr) * nedanför branten (14D 0g , [67513, 13848] ), på kalhygge upptaget 1981 i rik ängsgranskog med bl a gulplister, skogssvingel och myska, 4 bestånd (30-40 ex) , 1989 (AOl)
Gnupen (artp.), (14D 0g , [6751344, 1384841] ), högörtbarrskog, 30 plantor/tuvor , 2019 (Andreas Öster)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751270, 1385060] ), rikt fuktstråk, c:a 50 ex , 2020 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0h , [6751280, 1385010] ), hygge, över 100 ex , 2007 (BGM)
TRANSTRAND

Öjskogsfjällets östsluttning (14D 8a , [67949, 13548] ), ängsgranskog med bl a myska och skogssvingel, 25 ex. , 1989 (LBr)

Dalarnes Flora