Campanula glomerata    Toppklocka


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), ängsbackar ,vägrenar, spridd. förvildad och naturaliserad, .(17 lokaler) , 1987 (PDm)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ), gårdsplan mellan uthus, 2019 (JJa)
Vatebo (12G 6h , [6683150, 1538190] ), vägkant, 2019 (IPt)
GARPENBERG

Jönvik (12G 6d , [6682882, 1516153] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Bensåsen (12G 8f , [66903, 15274] ), äng vid husruin, flertal , 1988 (MDv)
HEDEMORA

Hedemora järnvägsstation (12G 6b , [66840, 15096] ), spårområde, enstaka , 1990 (HPe)
HUSBY

Bengtsbo (artp.), (12G 9b , [6697280, 1507980] ), vägkant, 2009 (Stig-åke Svenson)
Bengtsbo (artp.), (12G 9b , [6697341, 1508061] ), vägkanter, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ), ängsmark, kvarstående, 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
STORA SKEDVI

Kvarnsveden, väg W787 (artp.), (13F 0j , [6700941, 1499025] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702620, 1495670] ), torrbacke, 2014 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706690, 1505640] ), vägkant, 2011 (DABS)
SÄTER

Broddtorpet (12F 6i , [66838, 14938] ), ängsmark intill stenhäll, t.rikl. , 1989 (SJa)
Gruvsjön (12F 6i , [6683910, 1493880] ), gammalt gruvområde, 2008 (DABS)
Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ), runt där boningshuet stått, 1987 (HPe)
Grönåsen torpet (artp.), (12F 6j , [6682807, 1496605] ), frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
GUSTAFS

Solvarbo, Anders Hans (artp.), (12F 9i , [6696731, 1493040] ), gårdsmiljö med intilliggande marker, noterad , 2017 (Eva Grusell)
SILVBERG

Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ), i öppen sluttning mot sjön, 2015 (SNy)
Väg mot Grektorp (12F 7e , [6686157, 1472349] ), vägkant, 2020 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Magnilbo, väg W790 (artp.), (12F 8h , [6692014, 1488148] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Koppar-Kalles , Idkerberget (12F 9d , [66955, 14666] ), fuktig skogsäng(f.d.torp), 1988 (IAn)
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ), äng, 20-tal ex , 1988 (IAn)
Mossbodarna (13F 0e , [6704154, 1470799] ), gammal fäbod, 2019 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ), parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan, 2012 (SNy)
Igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.), (13F 2g , [6711520, 1481410] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
VIKA

Kniva (artp.), (13F 3j , [6715729, 1499153] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, 10-20 ex , 1997 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ), slåttermark, 2011 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6722106, 1479258] ), vägkanter i byn, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Korsnäs (artp.), (13F 3i , [6718985, 1494763] ), 2015 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.), (13F 3j , [6719063, 1495026] ), noterad , 2019 (Glenn Costello)
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ), ängsmark, 2010 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Lisstjärns fäbod, täkten (artp.), (13G 5b , [6729249, 1509795] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6737970, 1506970] ), trädgård, rätt vanlig som odlad och förvildad , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Ågs bruk (13G 8c , [67402, 15130] ), gräsmark vid grusväg, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Nilslarsberg (artp.), (14G 1c , [6756890, 1514225] ), väg och omkringliggande mark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
ENVIKEN

Marnäs, Kvarnåkern (artp.), (13F 9i , [6746830, 1492060] ), tomt/åkermark, 2008 (Gunnel Sundberg)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647412, 1472893] ), ängsmark, 2012 (DABS)
V om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479360] ), ängsbacke ,vägkant, 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Lexsjöbo (12F 0h , [6652, 1488] ), vägkant, 17 ex. , 1982 (RNo)
Lexsjöbo (12F 0h , [6652, 1489] ), ängsmark, 100 ex. , 1981 (RNo)
Ca 2 km S St.Tolvsbo (Svarttjärn) (12F 1g , [66568, 14849] ), stig intill gammal hyttplats, ca 20 ex. , 1987 (ALu & TPe)
Ormnäset (12F 1g , [6658, 1483] ), ängsmark, 2 fina grupper , 1980 (RNo)
Sörbo (12F 1h , [6658685, 1489018] ), åkerkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Nysveden (12F 2h , [66610, 14873] ), vägkant och stenröse, rikligt , 1983 (RNo)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ), lövskog/äng, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Norsbergsvägen (artp.), (12F 4d , [6670110, 1468477] ), 34 plantor/tuvor , 2019 (Thorild Jonsson)
Stimmersbo (12F 4g , [6672391, 1484112] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ), vägslänt mot skog, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Kåsen - Hällsjön (12F 2c , [6662410, 1463330] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Björnhyttan (12F 3b , [66679, 14573] ), ~refl~ ,f.d.järnvägsstation, numera nedlagd jvg, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ), öppen gräsmark, ca 5 ex förvildad , 1996 (HWk)
Persbo W646 AV3959 (artp.), (12F 6d , [6683074, 1468171] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
GRANGÄRDE

Lastomberg (12E 8i , [6693742, 1444855] ), ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus, 2012 (IPt & JOs)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ), vägkant/ diken/ omgivning, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morhagen (artp.), (12F 5b , [6677064, 1455346] ), vägkant., noterad , 2017 (Lars Asklund)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ), ängsmark, sjöstrand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Jan-Olars, fäbod (12E 9j , [6697490, 1449190] ), sedan länge ohävdad fäbodvall, kvarstående , 2006 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695665, 1452980] ), fäbodvall, 2015 (IPt & JJa)
Norra Tansbodarna (13F 0b , [6700350, 1455050] ), fäbodvall, t.rikligt , 2007 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ), fäbodvall, 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705069, 1457540] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Säl (13F 1b , [67092, 14587] ), skräpmark, sällsynt , 2004 (AÖg)
Finntorpet ,fäbod (13F 1c , [67072, 14610] ), fäbodvall, kvarstående, spridd , 2006 (IPt)
Mln Färmsnäs - Högsveden 14 44 -> 07 35 (13F 2a , [67110, 14538] ), ~refl~ ,vägkanter o närliggande mark, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Färmsnäs (13F 2a , [6711430, 1454380] ), vägslänt, enstaka , 2003 (IPt)
By (13F 2b , [67128, 14591] ), ~refl~ ,vägkanter,gårdsplaner, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Bodarna, nära f.d jvgstation (13F 2c , [6712890, 1463320] ), vägkant, några ex , 2009 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712970, 1460400] ), gammal ängsmark, ca 5ex , 2004 (IPt)
Björka (DF 60), (13F 2c , [67130, 14602] ), dikesrenar,vägkanter, flerst. , 2001 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67139, 14633] ), gammal åker,numera blomsteräng, sparsamt , 2002 (IPt)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713280, 1467172] ), vägkant, 2015 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714770, 1465657] ), vägkant, 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ), ängsmark inom tomtmark, 2018 (IPt)
Djurås , Skogen (13F 3c , [6716319, 1463275] ), vägkant, 2011 (IPt)
Gröntuv, Sörbyn (13F 3c , [6718930, 1460930] ), vägkant, enstaka , 2007 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ), igenvuxen tomtmark, 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ), vägkanter,ängsmark, 2016 (IPt)
Moje (13F 4c , [67202, 14609] ), åkerkant, några ex. , 2003 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
BJURSÅS

Prosgårdarna (13F 6e , [67339, 14746] ), ~refl~ ,torr ganska solig och sandig vägkant, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Gopa, prosgårdarna (artp.), (13F 6e , [6734476, 1474440] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ), gräsbevuxen skogsväg, 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ), betesmark, 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ), gräsmark inom bebyggelse, 2014 (JJa)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ), gräsmark vid gammalt torp, 2016 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2003 (JJa)
Änge vid Rog (13F 7h , [6735650, 1486270] ), vägkant längs delvis skogsmar delvis gammal tomt, 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480530] ), gräsmark, 2009 (JJa)
SILJANSNÄS

Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ), hävdad fäbodvall, 2020 (IPt & KMa)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ), fäbodvall, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Nybingsbo (13E 7i , [67368, 14417] ), gräsmatta, tiotals , 2008 (DABS)
Björkberget (13E 8j , [67417, 14482] ), dike i kanten av betesmark, enstaka , 2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739725, 1451050] ), gammalt gårdstun, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Forsbodarna (13E 3j , [6715827, 1449662] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Älgberget (13E 4h , [6721606, 1435083] ), igenvuxen tomtmark, 2020 (IPt)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ), vägkant ängsmark, 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719661, 1453935] ), ängsmark mot väg, 2015 (IPt & JJa)
Rältlindor (13F 5a , [6726201, 1454804] ), gräsmark, strand, 2015 (IPt)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732184, 1462891] ), vägkant, 2010 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ), vägkant, 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ), igenväxt tomt, 2011 (JJa & IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6741950, 1462930] ), vägslänt, enstaka , 2004 (IPt)
Ö om Lindberg, väg W933 (artp.), (13F 8c , [6743235, 1464143] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ), ängsmark, 2008 (JJa & IPt)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
Kullsbjörken - Östanhol, väg W920 (artp.), (13F 9b , [6746545, 1458967] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Lindgattu, mellan skyltar cykelväg (artp.), (13F 9c , [6746461, 1460349] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Lotta Wallander)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ), gräsmark, 2009 (JJa)
RÄTTVIK

Vidablick (13F 9c , [6749870, 1462950] ), gräsmark, 2016 (JJa)
Mårtanberg längs Linnés väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ), gräsmark utmed grusvägen, 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6746160, 1470380] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Rättvik (artp.), (14F 0c , [6752940, 1462647] ), noterad , 1983 (Ulf Gärdenfors)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14655] ), stenröse, enstaka , 2016 (GHa)
Backa (14F 1c , [67570, 14626] ), vägkanter,dikesslänter,viss torrängsveg., mkt.riklig.flerst.våldsamt expanderande , 1986 (TLj)
längs Nisvägen i Backa (artp.), (14F 1c , [6757020, 1462720] ), rikligt ett par ställen i vägslänt, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Glisstjärna (artp.), (14F 1c , [6757228, 1461568] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [67565, 14696] ), vägrenar, enstaka , 2010 (GHa)
Östbjörka (14F 2c , [67615, 14640] ), bybebyggelse, spridd , 2016 (GHa)
Bingsjö Arnbergsgården (artp.), (14F 3i , [6767141, 1491599] ), noterad , 2016 (Michael Löfroth)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ), vägkant, 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770740, 1487490] ), ängsmark, vägkant, 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
Dalstugubodarna (14F 4i , [67726, 14913] ), fäbodvall, enstaka , 2011 (GHa)
BODA

Ovanmyra-Kyrkbyn, f.d.torp längs gamla vägen (14F 2d , [67649, 14680] ), igenvuxen tomtmark/ängsmark, riklig , 1985 (TLj)
300 m SV k:an (14F 3d , [67660, 14675] ), betade torrängar, riklig , 1985 (TLj)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767250, 1480510] ), gårdsplats, enstaka , 2019 (GHa)
ORE

Dalhed (14F 5c , [67793, 14643] ), vägren, enstaka , 2019 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [6776640, 1465610] ), övergiven tomt, enstaka , 2010 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ), ängsmark, enstaka , 2018 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67780, 14700] ), insnärjd i vinbärsbuske, enstaka , 2017 (GHa)
Furudal, Linlok (14F 6c , [67838, 14638] ), kanten av gräsmatta, enstaka , 2011 (GHa)
ORSA

Moravägen 170, Vångsgärde (artp.), (14E 4h , [6773470, 1435940] ), noterad , 2016 (Johan Svedholm)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), ogräs sprider sig i tomtgränsen, 2013 (Bengt Oldhammer)
Björken vid lv. (14E 7i , [6785, 1442] ), vägkant i byn, se rapportbladet , 1987 (JEd)
Kallmora Ö-ut (14E 7j , [67854, 14453] ), vägkant n.trädg. -> trädg.flykting, t.rikl. , 1988 (JEd)
Skattungbyn, kafe Älvhöjden (14E 7j , [67861, 14475] ), vägren, enstakia , 2012 (GHa)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.), (14F 4b , [6773705, 1455370] ), i stenröse, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Emådalens järnvägsstation (artp.), (15E 0i , [6801308, 1442153] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Emådalen (artp.), (15E 0i , [6801433, 1442162] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ), 1996 (BOr & PJn)
SOLLERÖ

Kulåra camping (artp.), (14E 0h , [6753610, 1435538] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
MORA

Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763605, 1449123] ), ängsmark, fäbodvall, 2011 (IPt)
Hindriksheden (14E 3h , [6767180, 1435170] ), vägdike, 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765418, 1442994] ), vägkanter inom fäbodvallen, 2017 (IPt & SNy)
S.Bomansberg (14E 3i , [6765600, 1443401] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Gopshus (artp.), (14E 5d , [6776588, 1415266] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741170, 1410762] ), ängsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6775440, 1382180] ), gräsmarker runt fäbodstugor, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark och diken, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Dysbergs sågverk (artp.), (14E 6a , [6782775, 1400132] ), strandmiljöer och ruderatmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ), vägrenar, ängsbackar, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna åt SV (14E 7c , [6788270, 1412250] ), vägren, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ), ängsmark, grusväg och gårdsplan, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Bunkris (artp.), (15D 3f , [6815116, 1375396] ), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs, 600 m NO om (artp.), (15D 4e , [6823342, 1370706] ), gårdsmiljö, vägkant och skogsbryn, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risberg fäbod S delen (artp.), (15E 0a , [6802781, 1402102] ), gårdsmiljö med inslag av ängsmark, delvis gödselpåverkad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
HAMRA

Älvho (15E 4i , [68206, 14435] ), vägren, enstaka , 2014 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850050, 1439650] ), ängsmark, tomtmark, 2008 (IPt)
Fågelsjö (16E 0h , [6854310, 1438660] ), kant av kyrkogård, 2012 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ), ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten, ,frekvens ej bedömd 1999 (GEn)
Älghöjden torpet (artp.), (12E 2f , [6661117, 1427360] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tybyn (artp.), (12E 4c , [6672513, 1412620] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd torpet, ingen växande tomt, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Håen (artp.), (12E 4e , [6674932, 1424087] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Kullerberget (artp.), (12E 5d , [6678468, 1416085] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
FLODA

Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ), förvuxen gräsmar i gårdsmiljö, 2000 (DABS)
Lövbergets fäb. Finnlindorna (12E 9h , [66966, 14382] ), fäbodtäkt, 100-.tal ex , 1994 (ÖSp)
Tyrsberget (12E 9i , [6697758, 1441382] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696390, 1446650] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699378, 1448031] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Holsåker , vägkorsningen vid bron till Forsgärdet (13E 1i , [6709399, 1443965] ), ängsmark,gammal tomtmark ?, rikligt , 2007 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712973, 1449061] ), fäbod, 2011 (IPt)
NÅS

Kölaråsen (12E 7d , [6686680, 1418270] ), ängsmark, 2008 (IPt)
JÄRNA

Hästkullen S (artp.), (12E 7b , [6685217, 1409766] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ), fd ängsmark, 2013 (HLe)
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ), gammal bosättning ,nu fritidshus, 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ), tomt, fd ängsmark, 2009 (DABS)
Östanrönningen (artp.), (13E 0b , [6704344, 1408122] ), noterad , 2009 (Håkan Lernefalk)
Östanrönningen (13E 0b , [6704358, 1408131] ), ~refl~ ,fd fäbod, gräsmark, 2009 (HLe)
Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ), ~refl~ ,fd tomt, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Fd Skiljet (13E 1c , [6709423, 1413375] ), ~refl~ ,vägkant, 2009 (HLe)
Tullgatan 19 (13E 2c , [6710910, 1413400] ), ~refl~ ,tomt, 2000 (HLe)
Vansbro,Järnvägsg-OddFellowg. (13E 2c , [67112, 14133] ), gräsmark, enstaka , 1990 (HLe & ULe)
Skamsrisberget (artp.), (13E 3a , [6717474, 1402759] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Sågen (artp.), (12E 6b , [6683587, 1407526] ), gräsmark, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Ovanheden (13E 1a , [67089, 14013] ), tipp nära strand av å, 1997 (IJo)
Risberget (artp.), (13E 3a , [6716414, 1401708] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Risberget (artp.), (13E 3a , [6716501, 1401723] ), fäbodmiljö och vändplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Södra Västerfall (artp.), (12D 7i , [6687657, 1392780] ), noterad , 2016 (Lennart Didrik)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ), fäbodmiljö, 2005 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ), slåttrad fäbod och strandkant, 2016 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67212, 13859] ), fäbodvall, 10 ex , 2000 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor, ,frekvens m.allm. 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ), fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog, 2013 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67418, 13909] ), näringsrik ängsmark, 10-20 ex , 1996 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ), fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter, 2019 (BGM)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), på kyrkogårdens nygamla äng, noterad , 2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
LIMA

Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ), ängsmark, 2014 (DABS)
TRANSTRAND

Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6802878, 1349632] ), tomtmark., noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Höljbrokölen S om (artp.), (15D 2a , [6812978, 1350713] ), fäbod, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Lissåvalen (15C 6j , [6832268, 1349148] ), fäbodvall, 2011 (IPt & RCa)
Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Tjärnvallen (artp.), (15C 8g , [6844187, 1333997] ), 2 plantor/tuvor , 2016 (Marcus Vestlund)
Särna (artp.), (15D 8b , [6844736, 1359325] ), vägren, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
IDRE

Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ), ~refl~ ,kulturmark med åkrar, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Storsätern (artp.), (16C 7d , [6888843, 1317641] ), noterad , 2020 (Helena Malmestrand)
Huskläppen (16C 7d , [6889730, 1318410] ), ängs- och gårdsmark, sparsamt , 2015 (LBr)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [68826, 13517] ), gammal åkermark mln vägen o ån, sparsam , 1994 (JEd)
Hävlingestugorna (17C 0e , [69018, 13222] ), bebyggelse frö antagligen från maskburkar,det finns fler 'ogräs' här, enst. , 1989 (CHu)

Dalarnes Flora