Campanula glomerata "Superba"    Prakttoppklocka


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HUSBY

Långhyttan, Rönnliden. (artp.), (13G 0c , [6704506, 1513081] ), trädgårdutkast i lövskog, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
STORA SKEDVI

Svartviken (13G 2b , [6712380, 1509410] ), gammalt gårdstun, spridd , 2020 (LBr)
STORA TUNA

Norr Amsberg vid badet (artp.), (13F 2f , [6712285, 1475365] ), 2013 (Hans Rydberg)
Igeltjärnsvägen, Hönsarvsberget (artp.), (13F 2g , [6711739, 1481321] ), återfynd, utkast., 6 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Sandin)
Österdalarna

ORSA

Noppikoski (artp.), (15E 4j , [6820343, 1448935] ), 2013 (Hans Rydberg)
ÄLVDALEN

Brunnmyrvägen, dammen (14D 9i , [6797947, 1393474] ), vägkant vid dammen, frisk gräsmark, 2017 (Staffan Jansson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Fredriksberg (artp.), (12E 3e , [6669960, 1420450] ), villamiljö, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
MALUNG

Nedre Abborberg (12D 7i , [6685402, 1391972] ), trädgård, övergivet torp, 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Långnäset, södra gårdarna (artp.), (15D 6c , [6834749, 1361749] ), kulturmarker, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.), (15D 7b , [6838155, 1357607] ), hygge, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Sörberget, Särna (artp.), (15D 8c , [6840174, 1360552] ), odlings- och skogsmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
IDRE

Hällsjöfors (16C 7h , [6888550, 1335650] ), odlingsmark och gårdaplan, spridd , 2020 (LBr)

Dalarnes Flora