Campanula glomerata ssp. glomerata    Ängstoppklocka


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HUSBY

Bengtsbo längs väg 764 (12G 9b , [6697300, 1507950] ), längs 100 m på båda sidor i torra vägkanter, 2001 (TLj)
STORA SKEDVI

Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ), ängsmark, rikligt , 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ), ängsmark, foto , 2011 (IPt)
Västerdalarna

FLODA

Flosjöviken (artp.), (13E 2j , [6711004, 1445289] ), noterad , 2016 (Lennart Iselius)

Dalarnes Flora