Calamagrostis stricta    Madrör


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), våtmark, spridd , 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), dammkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
HEDEMORA

Tommesmyren (artp.), (12F 7j , [6686723, 1498814] ), laggkärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
HUSBY

Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ), liten holme i sjön, 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ), gräsmark/strand, 2018 (DABS)
STORA SKEDVI

Skogsbergs, 300m V om (artp.), (12G 9b , [6697659, 1507078] ), betad strand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SÄTER

Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ), sjöstrand, 2018 (IPt & SNy & JJa)
SILVBERG

Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ), vägkanter o kulturmark i byn, 2015 (SNy)
STORA TUNA

Sångan (12F 7d , [6688783, 1469578] ), sjöstrand och vattenområde, 2020 (SNy)
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ), skog o myrmark, 2015 (SNy)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6694021, 1477600] ), myr norr därom, 2020 (SNy)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ), vägkanter och åstränder, 2013 (SNy)
Myr mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702488, 1465748] ), fattigmyr, 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700567, 1474448] ), badplatsen, 2019 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ), kulturmark, 2018 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ), strandområden, 2019 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705787, 1486502] ), lövkärr, 2020 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ), kulturmarker, 2013 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712097, 1481208] ), myrdråg, 2018 (SNy)
Övre Valsans utlopp (13F 4e , [6721753, 1472460] ), fuktigt bäckdråg och strand, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ), kulturmarker, sjö och älvstrand, 2013 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ), myrmark, 2018 (SNy)
ASPEBODA

Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ), strand, 2018 (SNy)
Kullerbacken (13F 3f , [6717878, 1478629] ), sjö och strand vid Billingen, 2018 (SNy)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6718158, 1482991] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ), skog och våtmark mot sjön, 2019 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722984, 1479728] ), kärr längs bäckdråg, 2020 (SNy)
SUNDBORN

Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ), våtmark, stränder vid ån och tjärnen, 2019 (SNy & LBr)
Tofta brunn (13G 5a , [6726354, 1502079] ), sjöstrand, 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ), ängsmark, blandskog, 2012 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ), fuktig skog, kärr, 2017 (JMa & UGu)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Hillersboda vägskäl (artp.), (13G 6b , [6732510, 1506600] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
S om bron , Vasastenen (13G 7b , [6737850, 1506510] ), sandstrand, rikligt , 2008 (JWk)
Spjersbodarna (14G 0b , [67530, 15056] ), ~refl~ ,äng, fuktäng, 2008 (NGu)
Svartnäsån (artp.), (14G 0d , [6754851, 1518131] ), strandmiljö, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön vid Tolvmans (artp.), (14G 2d , [6760705, 1515557] ), ängsmark ner mot sjön, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ), strandkärr, 2010 (DABS)
NORRBÄRKE

Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ), vägkanter, 2015 (SNy)
GRANGÄRDE

Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ), ~refl~ ,kalkbrott, ,frekvens m.allm. 1990 (GEn)
Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ), ~refl~ ,ängar vid fäbod, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677219, 1451514] ), sjö/strand, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Östanbjörka (12F 6b , [6682174, 1456987] ), stig/skogsmark vid gammalt kalkbrott, 2017 (IPt & SNy)
S om Havstjärnen (12F 7a , [6686905, 1453675] ), myr, 2019 (IPt & SNy)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ), vägkanter blandskog srand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 1b , [67092, 14576] ), kärräng, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Vägskäl nära sjön Bästen östra spets (13F 1c , [6706776, 1464326] ), skogsbilvägkant, ( mtrl vid vägförbättring ?), rikligt , 2018 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ), ~refl~ ,rikkärr, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Nybrosjön (13F 2c , [67142, 14640] ), ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ), ängsmark inom tomtmark i dike, 2018 (IPt)
V om Råmyran (13F 3c , [6718837, 1464101] ), blöt skogsmark nära bäck, 2011 (IPt)
Knappbacken ,V stranden av Mojesjön ,vid badplats (13F 4c , [6721270, 1460550] ), ~refl~ ,sandbacke samt liten del av sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.), (13F 5b , [6726299, 1458260] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ), ängsmark vid dammar, 2010 (JJa)
BJURSÅS

Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Bjursen, badplats (13F 7g , [6738823, 1481446] ), sjöstrand, 2019 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), strandäng, 2008 (JJa & IPt)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736400, 1491130] ), dikeskant vid skogsbilväg, 2010 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ), gräsbevuxen fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ), vägkant, 2015 (JJa)
SILJANSNÄS

Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ), strandäng mot ån, enstaka , 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ), sjö/strand, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14420] ), kanten av ån, enstaka , 2008 (DABS)
LEKSAND

Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ), strand av å, 2015 (IPt)
Styrsjön (artp.), (13F 6a , [6730003, 1452737] ), noterad , 2020 (Peter Ståhl)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ), damm, 2017 (JMa & UGu)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ), vägbankslänter över sundet, 2017 (IPt & SNy)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ), vägkant, 2008 (JJa)
Stormyran norr om Mörtsjön (artp.), (13F 9g , [6747124, 1484016] ), fattigkärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
RÄTTVIK

Norra sida Kyrkudden (artp.), (14F 0c , [6753046, 1461467] ), strandområde, noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Rättvik, Stiftsgården vid järnvägsövergången (artp.), (14F 0c , [6753254, 1461552] ), grusig mark i vägkant, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ), vägkant, 2015 (JJa)
Hosjöns östände (14F 1c , [6756120, 1461350] ), rikkärr och sjöstrand, riklig , 2013 (LBr)
Amtjärnen (artp.), (14F 1c , [6758157, 1460735] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
BODA

Ängstjärnen (14F 2d , [67608, 14669] ), bäck, enstaka , 2012 (GHa)
Skärbackensvägen (14F 2d , [67645, 14659] ), bäckravin, flertal , 2012 (GHa)
Stormyren (14F 3d , [67672, 14671] ), ~refl~ ,gammal torvtäkt, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Södra Ockern (14F 3e , [67687, 14701] ), blandskog, ett litet bestånd , 2007 (GHa)
300 m SO Jälltjärn, "Storsvedslindorna" (14F 4d , [67731, 14650] ), ~refl~ ,igenväxande åker, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
ORE

Sörboda, Nyåkern (14F 5d , [6776980, 1469100] ), kanten avåsgropstjärn, spridd , 2013 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67797, 14675] ), strandäng bland gråal, 2008 (GHa)
Ore kyrka (artp.), (14F 6d , [6780469, 1465804] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Oresjön (artp.), (14F 6d , [67841, 14664] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792910, 1474590] ), ~refl~ ,rätt fuktig strandskog, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ), kanten av ån, enstaka , 2008 (GHa)
ORSA

Hargsåker (artp.), (14E 5h , [6776058, 1435945] ), noterad , 2016 (Lars Bruks)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776558, 1436242] ), noterad , 2016 (Johan Svedholm)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776883, 1436240] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780430, 1433180] ), blött intermediärt kärr, spridd , 2018 (LBr)
Oreälven-Kallholn öar (artp.), (14E 6i , [6783713, 1440041] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ), 1996 (BOr & PJn)
SOLLERÖ

Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark , 350 m NO herrgården vid Hållbäcken (14E 0e , [6752930, 1422650] ), stig vid kärräng, 1982 (Göran Thor)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769620, 1431000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
1 km VNV om Bergkarlås (14E 3h , [6769820, 1435560] ), kalhygge, 2011 (SJo)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ), 1996 (BOr & PJn)
VÅMHUS

Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
Ryman (artp.), (15E 3b , [6816601, 1409836] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Marbackmyren O (artp.), (13E 9b , [6745817, 1408842] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Risberg (artp.), (14D 5i , [6776174, 1390329] ), fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Marddal fäbodskog (artp.), (14D 7h , [6788638, 1386220] ), barrskog med inslag av löv som sannolikt varit betad tidigare., noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Reningsverket älvstranden (artp.), (14D 9i , [6797058, 1394417] ), fuktig gräsmark, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Österdalälven (artp.), (14D 9j , [6797508, 1398592] ), avsnörd älvfåra med dyig botten., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ), vägkant, 2009 (DABS)
Rånäs N (artp.), (15D 4e , [6823073, 1370171] ), gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön (byn) (artp.), (15D 5d , [6825068, 1367612] ), fuktig ängsmark, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.), (15E 0a , [6804636, 1404782] ), strand längs älven, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6659118, 1424803] ), strandvåtmark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ), sjöstrand, 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ), ängsmark delvis hävdad, 2018 (IPt & SNy)
Mörttjärn i N (artp.), (12E 2e , [6660086, 1424200] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671306, 1412027] ), bäck ovanför södra dammstranden, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Stenälven (artp.), (12E 4e , [6673290, 1422716] ), myr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
FLODA

Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ), betesmark med omgivning och genomfluen å, 2020 (IPt)
NÅS

Lindesnäs (12E 8f , [6691253, 1429308] ), ängsmark,strand, 2015 (IPt)
JÄRNA

Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ), våt gräsplan, 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ), sjöstrand, 2009 (DABS)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ), fd vall, 2012 (HLe)
Vall NV Skamsåsen (artp.), (12E 9b , [6699391, 1409980] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Näsboren (13E 0c , [6703705, 1413131] ), ~refl~ ,kärr, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ), ~refl~ ,älvstrand, 2009 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 1998 (HLe)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, 1989 (HLe)
Vansjön, nedanför Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409100] ), ~refl~ ,sjöstrand-sandbotten, ,frekvens t.allm. 2004 (HLe)
Van N (artp.), (13E 4b , [6724755, 1408936] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Uggelbo, norra (artp.), (12D 9i , [6697870, 1393225] ), vägkant/fuktigt dike, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Myr 1 km NNO Oxbäcken (13D 1i , [6709560, 1393080] ), kärr, riklig , 2010 (LBr)
Sillerö Vinterstad (13D 3i , [67159, 13916] ), frodvuxen gammal linda, 2015 (MNo)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ), fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter, 2018 (BGM)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ), strandkant, 2018 (BGM)
Romarheden (13D 6g , [67322, 13845] ), sumpområde, rikligt , 2010 (MNo)
SO änden av Mosjöarna (13D 6g , [67327, 13843] ), ~refl~ ,sumpskog och strandäng, ,frekvens m.allm. 2004 (MNo)
Malung Grönland (13D 6h , [6731690, 1385260] ), vid älvstranden, 2015 (MNo)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
1 km norr Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13925] ), vägkant, 2015 (MNo)
LIMA

Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ), slåttrad fäbodmark med fuktigare delar, 2016 (MNo)
Lima vid prästladan (artp.), (14D 2d , [6760147, 1367038] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.), (14D 2d , [6760152, 1367344] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.), (14D 9b , [6799290, 1358150] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ), älvstranden och strandskogen, rikligt utefter älven , 2008 (MNo)
Husvallgölen (artp.), (15D 4a , [6822596, 1354926] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Grönsåsens fäbodar (artp.), (15C 7j , [6837588, 1346325] ), källkärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Fulan SO Stråfulunäset (15C 9g , [6848360, 1333240] ), rikkärr ovan skogsbilväg, sparsam i källdråg , 2013 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Fännjästfloten (artp.), (15D 3c , [6819722, 1362445] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820460, 1362630] ), rikkärr med källor, riklig och delvis dominerande , 2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 4c , [6820681, 1362634] ), medelrikkärr med järnockra, riklig , 2009 (LBr)
Kvarnen- (15D 6c , [68337, 13609] ), ~refl~ ,bäck med damm, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Bornåssjösätern (artp.), (15D 7b , [6837855, 1358455] ), myr, noterad , 1983 (Bengt Nilsson)
Bruket, vid ån (artp.), (15D 7b , [6838085, 1357383] ), åstrandzon, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Näcksjön I NO (artp.), (15D 8b , [6840585, 1359880] ), sjöstrandzon, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammaren (artp.), (15D 8c , [6843862, 1361369] ), fuktig gräsmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ), ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor, ,frekvens m.allm. 2002 (LBr)
IDRE

Röskåsbäcken (16C 0b , [6853380, 1309630] ), myr och sandig bäck, 1996 (DABS)
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ), fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr, spridd , 2016 (LBr)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ), ~refl~ ,kulturmark med åkrar, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6867080, 1344100] ), vägslänter och öppen naturmark, sparsam , 2016 (LBr)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ), fäbodvall och sjöstrand, spridd , 2018 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ), rikkärr och rika, öppna myrkanter, spridd , 2015 (LBr)
Huskläppen (16C 7d , [6889730, 1318410] ), fuktiga ängar, sparsamt , 2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Klutsjön (16C 8j , [68916, 13454] ), ~refl~ ,tomtmark, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
Lillfjäten syd (artp.), (16D 5a , [6876529, 1352564] ), 2012 (Ulla-Britt Andersson)

Dalarnes Flora