Callitriche stagnalis    Dikeslånke


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671678, 1471680] ), noterad , 2016 (Roger Gran)

Dalarnes Flora