Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), som förvildad spridd främst på avfallshögar och liknande , 1995 (PDm)
Vatebo (12G 6h , [6682844, 1538282] ), vägkant, 2019 (IPt)
Rossen SV (artp.), (12G 7g , [6686530, 1534390] ), strandsnår, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674830, 1513870] ), järnvägsbank, 2011 (IPt & SJa)
GARPENBERG

Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, kulturmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norns kapell (12F 5j , [66780, 14985] ), i häck av Spirea o vid vägkant intill kanalen, riklig , 1989 (PLi)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Strandgården (12G 5c , [66772, 15124] ), dikessnår, några ex , 1988 (MDv)
S om Grådönäs vid liten sjö (12G 5c , [66798, 15128] ), sjöstrand,klängande på älggräs o likn., några ex , 1988 (MDv)
Haggårdsvägen vid Broån (12G 6b , [66835, 15098] ), lövskog, ~20 ex , 1990 (MDv)
Norrhyttan (12G 7a , [66883, 15027] ), som ogräs bland rosor i trädgård, några , 1989 (MDv)
Hedemora stad,Åsg.12 (12G 7b , [66852, 15093] ), lövskogskant mot tomtmark, spridd , 1989 (MDv)
NV om Lassbo (12G 7b , [66866, 15069] ), blandskog, riklig , 1988 (MDv)
S om Hönsan (12G 7b , [66898, 15050] ), sjöstrand, flertal , 1988 (MDv)
Nordansjö,Viggen (12G 8b , [66921, 15071] ), sjöstrand, några , 1989 (MDv)
HUSBY

Husby kyrka (DFl), (12G 9c , [66967, 15107] ), älvstrand, ~2 m2 , 1988 (SJa)
Långshyttan, apoteksdammen (DFl), (13G 0c , [67040, 15127] ), strandkant, t. rikl. , 1988 (SJa)
Långshyttan ,Solhemsvägen 6 (DFl), (13G 0c , [67045, 15132] ), trädgårdsland, t. rikl. , 1988 (SJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ), gräsmark, 2013 (DABS)
STORA SKEDVI

S om Djupdalen vid dammen (12G 8b , [66947, 15061] ), strandkant, ~10 ex , 1989 (SJa)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707393, 1504875] ), igenvuxen övergiven tomt, 2011 (DABS)
SÄTER

Kalkbrottet längst V efter Smedjebacksvägen (12F 8i , [66919, 14936] ), upplagsplats för sten, 3 ex , 1986 (SJa)
Ljustern strand + sjö (artp.), (12F 8j , [6691987, 1495767] ), limnisk strandvåtmark sjöstrand, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
GUSTAFS

Ö. Tosarby (13F 0h , [67020, 14885] ), gammal tomtmark / ruderatmark, rikligt , 1989 (SJa)
SILVBERG

Bondens (12F 7f , [66870, 14756] ), gammal tomtmark, rikligt , 1989 (SJa)
STORA TUNA

Landsv.29 , Idkerberget (12F 9d , [66951, 14681] ), häck med sibirisk ärtbuske, ett par ex , 1988 (IAn)
Ö om Långsjön int.loka v.fritidsbebyggelse (12F 9g , [66999, 14842] ), på tipp, 1986 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ), jordtipp i skogsmark, 2011 (DABS)
Norans bruk (13F 0d , [6704020, 1465160] ), vägkant, 2006 (IPt)
Savelgärdet (13F 1g , [67087, 14813] ), ruderatmark, 1986 (SNy)
Bergebo slalombacke (artp.), (13F 2g , [6710060, 1481490] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Bergebo slalombacke (artp.), (13F 2g , [6710060, 1481490] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ), gräsmark mot skogskant, 2011 (SNy & IPt)
Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ), igenväxande tippmassor, rikl.fl. , 1987 (TLj)
TORSÅNG

Torsångs kyrka (13F 1h , [6705140, 1487070] ), vägkant, 2013 (DABS)
VIKA

Åsen (13F 1i , [67076, 14939] ), tomtmark bland nässlor, 10-tal ex , 1997 (SBm)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), gammal tipp bakom lada vid vägen Ö gård i Lönnemossa, 3-4 ex , 1997 (JJa & BCa)
STORA KOPPARBERG

Ingarvet f.d.soptipp ,fl! (13F 4h , [67209, 14891] ), tippmassor, fl.o.rikl! , 1988 (JEd & o.a)
Ingarvet på gamla tippen (13F 4h , [67209, 14891] ), ruderat.nedlagd soptipp, rikligt, flerst. , 1987 (JEd)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa S-ut (13F 4j , [67221, 14985] ), schaktmark vid ån, 1 bestånd , 1988 (JEd)
SVÄRDSJÖ

300 m från vägskälet mot Östansjö (13G 7b , [6737970, 1506970] ), ruderat,jordhögar, ganska fåtalig , 2008 (JWk)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Tolvsboberg 4 km ONO Björsjö (12F 1f , [66582, 14778] ), kanten av ängsmark, 1986 (TLn)
Österdalarna

GAGNEF

Lindbyn, vid reningsverket (13F 2a , [6710300, 1454450] ), slänt mot älven, flera ex. , 2003 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [6712017, 1457187] ), ängsmark, 2011 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ), ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter, ,frekvens m.allm. 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14606] ), jordtipp, massvis , 2007 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ), ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67133, 14619] ), gammalt grustag ( lokalen helt överfylld hösten 2002), mkt.rikl. , 2002 (IPt)
Bodarna vid reningsverket (13F 2c , [6714400, 1463210] ), grönyta, några ex. , 2002 (IPt)
Bodarna,V-Dalälven (13F 2c , [6714600, 1462670] ), älvslänt,trädgårdsavfall, ymnigt , 2003 (IPt)
Djurås , Skogen (13F 3c , [6716149, 1463311] ), ödegård ,kvarstående, 2011 (IPt)
Djurås , Skogen (13F 3c , [6716319, 1463275] ), skogskant, 2011 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ), igenvuxen tomtmark, 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722268, 1458467] ), åkerkant, 2016 (IPt)
Dicksveden-Mycelmyran (13F 4c , [6721070, 1462300] ), skogsbilväg,djup slänt med trädgårdsavfall, enstaka , 2003 (IPt)
BJURSÅS

Rappgården (SBT 87), (13F 6g , [67341, 14815] ), vid "gamla landsvägen" ,1979-, 1981 (Mor.,Wis.)
Bodarnas vindabadplats (13F 7g , [6735130, 1482630] ), utfyllnad, 2011 (JJa)
Badplatsen vid Lisstjärn (13F 7g , [67366, 14816] ), fukrig gräsmark, 2002 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
Gårdsplan längs baggarvsvägen (13F 7g , [6737010, 1481280] ), gräsbevuxen strand, 1999 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67373, 14813] ), vid gödselstack, några ex , 1999 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736600, 1487180] ), vägkant, 2018 (Kjell Furugård)
Rog (13F 7h , [6736600, 1487230] ), vägkant, avskälpningskant, 2018 (Kjell Furugård)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
LEKSAND

Noret, vid älven (13F 7b , [67351, 14558] ), strandbrink, ca 10 ex , 1996 (MKp)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ), ängsmark,vägkanter, 2016 (DABS)
RÄTTVIK

Ågatan (14F 0c , [67523, 14636] ), klättrande i telefonstolpe, enstaka , 2010 (GHa)
Enådal. 100 m Ö ålderdomshemmet (14F 0c , [67528, 14632] ), sandig ravinslänt med kompost, få ex.i blom , 1985 (TLj)
Gärdsjön, kring båthuset-bystugan (14F 1d , [67576, 14681] ), beteshage, t.riklig , 1986 (TLj)
Enskvarn,nedom damman (14F 1d , [67586, 14670] ), bäckravin,på div buskar i åbrinken, t.riklig , 1986 (TLj)
BODA

Gruvås jordtipp (artp.), (14F 3d , [6767241, 1467563] ), klättrar på gammal schaktmaskin, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Sunnanåkern, Lä'ngs "väg 301" (14F 4d , [67718, 14662] ), ~refl~ ,diken, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Gulleråsen, Kringelbacken (14F 4d , [67728, 14666] ), trädgårdstipp, enstaka , 2017 (GHa)
F.d. Sågen (14F 4d , [67735, 14668] ), jordhög, rikligt , 2010 (GHa)
Gulleråsen, Sanden (14F 4d , [6773780, 1466310] ), elstolpe, enstaka , 2016 (GHa)
ORE

Dalbyn, straxt N vägen mot Sörboda (14F 5d , [6777290, 1465470] ), källarbacke, enstaka , 2011 (GHa)
Dalbyn, Olaspers (14F 5d , [6778520, 1465460] ), slänt, ymnigt , 2013 (GHa)
Furudals station (14F 6c , [67805, 14638] ), trädgårdsutkast, enstaka , 2010 (GHa)
ORSA

Lisselhedsvägen (artp.), (14E 4h , [6774639, 1435509] ), 10 m˛ , 2019 (Bengt Oldhammer)
Trunna, fl! (14E 5h , [6777, 1436] ), trädg.komposter (skärblommig), 1987 (JEd)
Hornberga (14E 7h , [6787, 1435] ), trädg.komposter (skärblommig), 1987 (JEd)
SOLLERÖ

Sluttning nedom kapellet (14E 1h , [67573, 14353] ), tät lövdunge, 1988 (CAp)
ÄLVDALEN

Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjökullen SO (artp.), (12E 3d , [6669312, 1419152] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
MALUNG

Uggelbo (artp.), (12D 9i , [6697564, 1393233] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Mellanmon (13D 6g , [6733620, 1384510] ), skräphög, några ex. , 2010 (MNo)
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ), deponi, 2 stora bestånd , 2011 (MNo)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745310, 1394167] ), noterad , 2019 (Crister Albinsson)

Dalarnes Flora