Calystegia sepium ssp. sepium    Snårvinda


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), gräsmark, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ), ängsmark, vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704124, 1512783] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1495560] ), frodig ängsmark, 2014 (DABS)
SÄTER

Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
SILVBERG

Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ), vägkanter och tomtmark, 2015 (IPt)
STORA TUNA

Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ), vägkant, 2019 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ), kulturmark vid gamla gården, 2020 (SNy)
Gamla fiskodlingen i Gallsbo (13F 0e , [6700012, 1474829] ), delvis torrlagda fiskdammar, 2020 (SNy)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
SSAB, Norra porten (artp.), (13F 1g , [6708469, 1480259] ), 5 mē , 2019 (Håkan Sandin)
Älvravinernas NR, östra sidan (artp.), (13F 1g , [6709634, 1480025] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Torsångs handelsträdgård (13F 1h , [6705129, 1486444] ), jordhögar, 2020 (SNy)
S.Amsberg (artp.), (13F 2f , [6712108, 1476958] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
ASPEBODA

Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ), ogräsåker, 2018 (SNy)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ), liten damm, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Liljesund (13F 2h , [6713680, 1489870] ), vägslänter, massvis , 2016 (IPt)
Hinsnoret (13F 2i , [6713844, 1490167] ), vägkant, 2016 (IPt)
Verkstadsvägen (artp.), (13F 3i , [6719321, 1494249] ), noterad , 2015 (Glenn Costello)
SO om Stålmyran (13F 4g , [6721660, 1484890] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Ingarvet f.d.soptipp ,på ett ställe (13F 4h , [67209, 14891] ), tippmassor, 1 mindre best. , 1988 (JEd & o.a)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ), lövskog, 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727248, 1486477] ), vägslänt, 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727415, 1486609] ), vägkant, 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727440, 1485800] ), gamla bangården, 2015 (JJa)
ENVIKEN

Örjebyn (13F 8j , [6744715, 1496549] ), ängs/slogsmark, kvarstående, 2018 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ), lövskog/äng, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ), vägkant/tomtmark, 2017 (IPt & SNy)
GRANGÄRDE

Sandviken (12F 5a , [6677619, 1454126] ), åkerkant mot ravin, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ), ängsmark/ladugårdsbacke, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ), skogsbilvägkanter/utkast, 2019 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ), ängsmark, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Myrheden (13F 2c , [6713300, 1462730] ), skogsmark, utfyllnad, 2013 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ), nedlagd handelsträdgård, 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719689, 1459294] ), lantbruksställe, 2014 (IPt)
ÅL

Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ), fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ), strand, 2018 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ), vägkant, 2010 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736910, 1482040] ), utfyllnadsplan, 2012 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480530] ), gräsmark, 2009 (JJa)
LEKSAND

Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ), ängsmark med bäck, 2015 (IPt & JJa)
Källberget (13F 6b , [6733620, 1456752] ), blandskog/utkast, 2014 (IPt)
RÄTTVIK

Östbjörka, gamla kalkbrottet (14F 2c , [67625, 14637] ), staket, enstaka , 2016 (GHa)
ORSA

Digerberget (artp.), (14E 5h , [6775306, 1437042] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Karl Lärkas stuga (artp.), (14E 1h , [6757495, 1435411] ), i lunden, noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
MORA

Gödslan vid Broåkern (artp.), (14E 3g , [6767057, 1433015] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Färnäs, Nord i byn (14E 3h , [6766260, 1436250] ), vägkant, 2010 (SJo)
Västerdalarna

FLODA

Björbo, Forsen (13E 1h , [6705480, 1438470] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ), betesmark med omgivning och genomfluen å, 2020 (IPt)
JÄRNA

Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ), gammal bosättning ,nu fritidshus, 2009 (DABS)
Träkol (13E 2c , [6711870, 1413130] ), ~refl~ ,ruderatmark, 2002 (HLe)

Dalarnes Flora