Calystegia pulchra    Rosenvinda


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA KOPPARBERG

Verkstadsvägen (artp.), (13F 3i , [6719321, 1494249] ), 2015 (Glenn Costello)
SUNDBORN

Holvrets sandtäkt öster om (artp.), (13G 5a , [6728952, 1502614] ), ruderatmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Sjötomt NO Fläddran (13F 6j , [6732886, 1497277] ), trädgårdskant, förvildad , 2017 (JMa & UGu)
Österdalarna

ORSA

Blåsenborgsvägen (artp.), (14E 5h , [6777838, 1436868] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Slättberg (artp.), (14E 5h , [6777846, 1438267] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Slättberg (artp.), (14E 5h , [6778033, 1438164] ), 2014 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora