Calla palustris    Missne


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), våta kärr, allmän , 1995 (PDm)
Lillklinten 100m Väst (artp.), (12G 4h , [6670056, 1535383] ), lövsumpskog /, 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Vatebo (12G 6h , [6683150, 1538190] ), strandkant damm, 2019 (IPt)
FOLKÄRNA

Vansjön (lst. Rapp 2008:15), (12G 2e , [6662580, 1522560] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
GRYTNÄS

Grytnäs kyrka (12G 4e , [6672139, 1523049] ), ån jämte stränder, 2019 (SNy)
GARPENBERG

Igeltjärn (artp.), (12G 6e , [6682100, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
HEDEMORA

Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ), näringsrik grund sjö/strand, spridd , 2011 (LBr)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15), (12G 9b , [6696440, 1507680] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ), dike, 2014 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ), fuktig skogsmark, 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ), vägkant, sjöstrand, rikligt , 2018 (IPt)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ), ~refl~ ,dike, näringsrikt, 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713750, 1518060] ), kärr nära bäck, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Prästbäckens mynning (artp.), (12F 9j , [6698536, 1499444] ), limnisk strandvåtmark rikare bäck-/älvstrand, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Prästbäckens mynning (artp.), (12F 9j , [6698536, 1499444] ), limnisk strandvåtmark rikare bäck-/älvstrand, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [6699410, 1503210] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6696114, 1505854] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Lomsjön, öster om (artp.), (12G 9b , [6696145, 1505791] ), dike, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15), (12G 9b , [6696970, 1507740] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), bäck, 2014 (DABS)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (13G 0a , [6700090, 1503930] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Flyttjesjön - Hästhagsviken (artp.), (13G 1b , [6706930, 1507221] ), noterad , 2019 (Uno Skog, Edward Wirgén)
SÄTER

Björkbäcken (artp.), (12F 6i , [6683829, 1492503] ), skogsbäck, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Gunillas damm (artp.), (12F 6j , [6681380, 1495586] ), myr igenväxande mindre damm, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Myggtjärn (artp.), (12F 6j , [6684909, 1495843] ), limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
GUSTAFS

Trutorna (12F 9i , [6699334, 1491863] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Nedre Tosarby (artp.), (13F 0h , [6701380, 1487723] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Långalens NE-ände (artp.), (12F 6h , [6683673, 1485715] ), noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ), sjöstrand, 2015 (IPt)
Grängshammar vid kolhuset och Smeddammen (12F 8g , [6693329, 1483000] ), kulturmarker, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6688904, 1466857] ), sjöstrand, 2020 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ), i Idtjärn, 2015 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697340, 1467930] ), översilad blandskog, 2011 (SNy & IPt)
Frostbo fäb (12F 9e , [6698735, 1473543] ), Ravin (Murbo däljor), 2020 (SNy)
Trollsjön (12F 9g , [6699027, 1484939] ), vid sjön, 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Viid Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702704, 1465826] ), strandområde, 2020 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Lilla Holmsjön (13F 0g , [6702738, 1484988] ), strandområden, 2019 (SNy)
Lilla Holmsjön. Stigen till fågeltornet (artp.), (13F 0h , [6702684, 1485081] ), noterad , 2019 (Anders Carlberg, Magnus Fridolfsson, Håkan Persson)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ), strandområden, 2019 (SNy)
Nygårdsravinen (artp.), (13F 1f , [6706863, 1477623] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ), lövskog och strandpromenad, 2012 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709657, 1476358] ), blöthål i myren, 2018 (SNy)
Älvravinerna NR (artp.), (13F 1f , [6709686, 1479769] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ), bäck och strandbrink, 2015 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705787, 1486502] ), lövkärr, 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ), åsen väster om j-vägen vid Långsjön, 2012 (SNy)
Gimklack (artp.), (13F 2e , [6714557, 1472225] ), noterad , 2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ), lövskog, 2012 (SNy)
Båtstad (artp.), (13F 2f , [6710527, 1476481] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
Vassjön (artp.), (13F 2f , [6712934, 1476751] ), noterad , 2017 (Gunnar Bäck)
Vassjön (13F 2f , [6713068, 1476557] ), fuktig-blöt betad strandäng, 2014 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713945, 1477124] ), älvstranden, 2013 (SNy)
Möckelmyran vid älvstranden (13F 2f , [6714334, 1476119] ), ängsmark vid älvstranden, 2018 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ), kärrmarker längs bäck, 2018 (SNy)
Stora Ärtpussen (artp.), (13F 4e , [6720057, 1474007] ), 1995 ((sks), Thomas Husing)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ), fattigmyr, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ), kulturmarker, sjö och älvstrand, 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ), byväg och sjöstrand, 2012 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707710, 1488620] ), fuktig gräsbevuxen skogsmark, 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712929, 1487790] ), bäckdråg, 2018 (SNy)
VIKA

Röberget, platå 400 m Ö bergets topp (13F 1i , [67055, 14946] ), skogskärr, rikligt , 1996 (SBm)
Kråknäsmossen, NÖ hörnet av öppna kärret (13F 1i , [67087, 14927] ), kärrkant, rikligt , 1996 (SBm)
Vikasundet, NO om bron (13F 1i , [67097, 14943] ), strandkärr, rikligt , 1996 (SBm)
Kyrkbytjärn (artp.), (13F 2j , [6711036, 1495439] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15), (13F 2j , [6711240, 1495350] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ), ~refl~ ,sumphål, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Hosjön vid gamla järnvägen (13F 4j , [6720430, 1497880] ), sumpkärr, spridd , 2016 (LBr)
Hosjöholmen (artp.), (13F 4j , [6721100, 1498100] ), 2006 (Elsa Wärnfeldt)
ASPEBODA

Falun-Borlänge golfklubb (artp.), (13F 2g , [6714629, 1484031] ), damm, 2015 (Lennart Iselius)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ), skogsmark o sjöstrand, 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6719140, 1481220] ), vägkant, 2012 (DABS)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722829, 1479841] ), kärr längs bäckdråg, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Liljan NO (artp.), (13F 2h , [6714789, 1488263] ), 1994 ((sks), Gunnar Granér)
Hinsnoret (13F 2i , [6713549, 1490030] ), sjöstrand, 2016 (IPt)
Roxnäsvägen (artp.), (13F 3i , [6718146, 1494309] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
Främbyviken (13F 3i , [6718164, 1491831] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Främby udde (artp.), (13F 3i , [6718300, 1492699] ), noterad , 2020 (Viktor Björkert)
Puttbo, lilla dammen (artp.), (13F 4g , [6721811, 1484918] ), damm/viltvatten, noterad , 2019 (Per Johansson)
Ö harmsarvet (artp.), (13F 4h , [6720148, 1487740] ), 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Harmsarvet (13F 4h , [6720189, 1487781] ), kärr i skogsmark, 2011 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ), bäck, 2011 (DABS)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.), (13F 4h , [6720830, 1486725] ), vattensstrand i intermediär sjö i strandkanten på gångvallen över dammen, 20 plantor/tuvor , 2017 (Per Johansson)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.), (13F 4h , [6720830, 1486725] ), 2015 (Per Johansson)
Gläntan, Hälsingberg (artp.), (13F 4i , [6720109, 1494239] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Kvarnberget, Tiskens strand, Falun (artp.), (13F 4i , [6720137, 1491341] ), noterad , 2019 (Rolf Wedding)
Bergsgården mot Varpan (artp.), (13F 5h , [6727136, 1487136] ), växande i dike, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ), strandkant, 2015 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ), liten damm, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6723027, 1498817] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Grånäs, vid vattnet (artp.), (13F 5j , [6726939, 1499249] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.), (13F 5j , [6729100, 1498556] ), sankmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Rupstjärnen (artp.), (13G 5a , [6727731, 1502120] ), 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Rupstjärns södra ände (artp.), (13G 5a , [6727767, 1502032] ), myr och sjökant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Gräskärret S (artp.), (13F 6i , [6733083, 1494438] ), gransumpskog /, 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732743, 1497156] ), sjöstrand med gungfly, 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ), vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark, 2017 (JJa & SJa)
Utgrycken (13F 7i , [6738590, 1491220] ), blötmyr, rikligt , 2011 (IPt)
Svedstjärnen, V om (artp.), (13G 5a , [6729080, 1502643] ), kärr med torvgravar, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.), (13G 5c , [6728500, 1513162] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnäs NV delen (artp.), (13G 6a , [6732205, 1504869] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.), (13G 6b , [6733940, 1505793] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Masbäck (artp.), (13G 6c , [6730858, 1510002] ), längs bäcken, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Rolf Lundqvist)
Fårön, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735956, 1506190] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön (13G 7b , [6736180, 1506990] ), fuktmark, spridd i småkärr och på fuktiga områden fr.a. i skog , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ), blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Lilla Fågelmyren 900m NO (artp.), (13G 8a , [6743071, 1502925] ), barrskog /, 1996 ((sks), Gunnar Granér)
Ågs bruk, vid tvättstugan (artp.), (13G 8c , [6740309, 1513006] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Nordanågstjärnarna, den västra (artp.), (13G 8c , [6740510, 1510426] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
NV om Sallakmyren (13G 9d , [67451, 15183] ), sumpskog, dominerade art på åtskilliga m2 , 2013 (Torbjörn Ryneus)
Spjersviken, Hyn (14G 0b , [6753470, 1506790] ), ~refl~ ,sjöstrand, mjukbotten, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Abborrtjärn (artp.), (13F 8j , [6743392, 1496905] ), strand, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ), sjö/strand/ myr, rikligt , 2018 (IPt & SNy)
Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), strand/damm, 2010 (Gunnel Sundberg)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749460, 1497400] ), sjöstrand, 2009 (DABS)
SmåGäddtjärnarna (artp.), (14F 2i , [6760941, 1492304] ), noterad , 2016 (Rolf Lundqvist, Urban Grenmyr)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

200 m NO Billsjö gård (11F 9i , [66476, 14909] ), fattigkärr nedanför gammalt utkast, mindre grupp , 2000 (BFo)
L:a Rotsjön (11F 9i , [6648490, 1493587] ), vägdike, 2013 (GJn)
O om Lilla Rotsjön (11F 9i , [66485, 14935] ), liten skogsbäck från Härnsjön, mindre grupp , 2000 (BFo)
SO Rotsjöberget (11F 9i , [66489, 14941] ), gammalt grunt gruvhål, några ex , 2000 (BFo)
Tvikbo däljor (12F 0i , [6653567, 1490919] ), dälja, 2010 (GJn)
Kärr NV om Mäsberget (artp.), (12F 1i , [6656650, 1492700] ), fattigkärr, talrik , 2005 (Per Elvingson)
Smedjetorpet 300 m N (artp.), (12F 1i , [6657299, 1492454] ), 1993 ((sks), Thomas Husing)
Hemshyttan (12F 2i , [6660622, 1490951] ), sjöstrand, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset, norr om (artp.), (12F 3g , [6667144, 1484437] ), bäck/dike, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Klockar Jons, 400m SO (12F 3h , [6666476, 1487483] ), sumpskog, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Snösjön Ö änden (12F 1d , [66595, 14685] ), strandkärr bland tallar, några ex. , 1988 (HWk)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), dike, 2017 (IPt & SNy)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ), sjö/strand, 2017 (IPt & SNy)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ), alkärr, rikligt , 1987 (HWk)
Jutbotjärnsbäcken (artp.), (12F 5h , [6679283, 1487601] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen s om (artp.), (12F 6d , [6683080, 1469820] ), vägkanter, skogsbryn, stig, 2009 (Bo Karlsson)
LUDVIKA

Kasttjärn (artp.), (12F 3d , [6669542, 1465494] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ), ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr, ,frekvens m.allm. 2004 (HWk)
Gillermarken (artp.), (12F 6c , [6681412, 1463576] ), klibbalkärr, 2011 (Janolof Hermansson)
Flyberget (artp.), (12F 6c , [6682114, 1461612] ), lövrik sumpgranskog, 2011 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ), sjö/strand, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bysjöns V strand (12F 6a , [6680, 1453] ), ~refl~ ,sjöarter från 00 31 till 13 29 (ca 1,5 km ), ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Pärlby (artp.), (12F 7b , [6685177, 1456298] ), lövsumpskog björk-sälg-gråal, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Trolldalens NR (artp.), (13F 2b , [6711777, 1459432] ), 2013 (Bengt Westman)
Trolldalen ,Kärrmyren (13F 2b , [67118, 14595] ), skogskärr, rikligt , 2002 (IPt)
Nybrosjön (13F 2c , [67142, 14640] ), ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Djurås by, Nybrosjön (13F 2c , [6714280, 1464110] ), sjöstrand, rikligt , 2013 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716343, 1458667] ), utloppet, sumpskog med bäck, massvis på lång sträcka , 2014 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [6716007, 1462234] ), sjöstrand, 2011 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ), ~refl~ ,myr, ,frekvens ej bedömd 1996 (JMa)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ), ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ), åstrand, 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ), strandkant, 2008 (JJa)
BJURSÅS

Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ), vattenssamling, 2015 (JJa)
Rexbotjärn (13F 7f , [6736160, 1477540] ), sjöstrand, 2014 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67368, 14816] ), sumpig strandkant, flertal , 2000 (JJa)
LEKSAND

Björnberget (13E 3i , [6717746, 1440602] ), bäckstrand i blandskog, 2016 (IPt)
Sunnansjöbäcken (artp.), (13E 4j , [6721164, 1447326] ), rikligt i sumpskog, noterad , 2020 (Ville Pokela, Uno Skog)
Kägelbergsmyrorna (artp.), (13E 4j , [6721687, 1447448] ), rikligt i gransumpskog, noterad , 2020 (Ville Pokela)
600 m NV Storön (artp.), (13E 5j , [6726654, 1447047] ), lövsumpskog /, 1995 ((sks), Yngve Perjons)
800 m VSV Igeltjärn (artp.), (13E 6j , [6731120, 1446019] ), barrskog /, 1997 ((sks), Yngve Perjons)
300 m N Långmyran (artp.), (13E 6j , [6733345, 1448185] ), gransumpskog /, 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Svartån (artp.), (13F 4b , [6723142, 1456991] ), naturlig skogsbäck / ravin, 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736410, 1470569] ), naturlig skogsbäck /, 1997 (Skogsstyrelsen)
RÄTTVIK

Amtjärn mindre vattendrag (artp.), (14F 1c , [6758173, 1460904] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
S Vålberget (14F 2h , [67642, 14891] ), mycket fuktigt källdrag, rikligt , 2009 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ), sjöstrand, 2007 (DABS)
BODA

Mellan Nävertjärn och Tranumyren (14F 1d , [6759850, 1467020] ), bäck, delvis uppdämd avel, rikligt , 2011 (GHa)
"Stängsdiken". (14F 4d , [67717, 14657] ), ~refl~ ,liten grund göl, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
ORE

Furudal SSO Orestrand (14F 6c , [6783700, 1464380] ), sumpig vik, rikligt , 2009 (GHa)
Våtmark spång Furudal (artp.), (14F 6c , [6783719, 1464369] ), noterad , 2019 (Karin Hanze)
Dalbäckens mynning (artp.), (14F 6d , [6780261, 1465243] ), bäckmynning, 30 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORSA

Ribb-Anderstjärnen (artp.), (14E 6h , [6781057, 1436277] ), massor i diket, båda sidor vägen, noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 6h , [6783919, 1437931] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Bjustjärnen (lst. Rapp 2008:15), (14E 6h , [6784440, 1436770] ), näringsfattig sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6786138, 1437693] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Jäsbäcken (artp.), (14E 7h , [6786450, 1437745] ), noterad , 2016 (Anders Bruks)
SOLLERÖ

Bengtsarvet, vid vandringsled (14E 1h , [6757930, 1435560] ), vatten, många , 2008 (AAd)
Agnmyren Sollerön (artp.), (14E 1h , [6757941, 1435534] ), noterad , 2016 (Thomas Westin)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), sjöstrand, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark, 200 m N Båtviken i Jugen (14E 0e , [6751950, 1422010] ), kärr, sällsynt , 1982 (Göran Thor)
Rotsjöbäcken (artp.), (14E 1b , [6756104, 1405738] ), naturlig skogsbäck /, 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Skärbäcken (artp.), (14E 1b , [6757080, 1405937] ), blandsumpskog / naturlig skogsbäck, 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Acksi, söder om Ryssån (artp.), (14E 1d , [6755071, 1415033] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Kråkbergskärret (artp.), (14E 1d , [6759415, 1415838] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Kråkbergskärret (artp.), (14E 1d , [6759415, 1415838] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Kråkberskärret (artp.), (14E 1d , [6759657, 1415828] ), 2015 (Fredrik Enoksson)
Tingsnäset (artp.), (14E 3g , [6766142, 1432995] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Säs (14E 4e , [6771989, 1423416] ), åstrand, 2012 (BOr)
VÅMHUS

Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ), vattenloka, 2014 (DABS)
VENJAN

Slätfljoten O (artp.), (13E 9b , [6748540, 1405857] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Gagnsjön (artp.), (13E 9b , [6749248, 1409422] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Litterheden (14D 2j , [6762195, 1396389] ), dike, 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Dyån, vid vägkorset S om Braås (artp.), (14D 5i , [6775465, 1393562] ), övrsilningsmark, skogsbäck, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.), (14D 6g , [6782774, 1384924] ), bäck/bäckstrand, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vasslen (14D 6h , [6782860, 1385060] ), skogsbäck med stränder, spridd , 2017 (LBr)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [6786440, 1407520] ), älvslänt och vändplan, sparsam , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Myckeln-flygfältet (artp.), (14E 8b , [6790015, 1405380] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Brudaven (artp.), (14E 8b , [6790467, 1405378] ), noterad , 2017 (Jonas Muntlin)
Vasslen (artp.), (14E 9b , [6795290, 1405360] ), noterad , 2016 (Anders Bruks)
Liden,Älvdalen (artp.), (14E 9b , [6795360, 1407380] ), strand, 2007 (Lars-olof Grund)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ), sjöstrand, 2018 (IPt & SNy)
Stentjärnen NV om (artp.), (12E 2e , [6661660, 1423680] ), sumpgranskog, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Nedre Korrolams utflöde, 800 m NV Tystupets kraftstation (artp.), (12E 3c , [6667354, 1412136] ), skogsbäck i brant sluttning, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670731, 1413001] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
tyfors (artp.), (12E 4c , [6671332, 1411944] ), damm strand, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.), (12E 4e , [6670230, 1420340] ), strandkant, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
FLODA

Sälje (13E 1j , [6709089, 1447658] ), bäck, 2015 (IPt)
JÄRNA

Andersfors (artp.), (12E 9b , [6699144, 1408841] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Bäck från Skamsåsens fd fäbod (12E 9c , [6698971, 1410374] ), kärr troligen fd slåtter, 100-tals , 1989 (HLe)
Skamsåsen ,f.d.fäbod .längs bäck norrut (12E 9c , [66990, 14104] ), kärr trol.gammal slåtter, 100-tals ex , 1989 (HLe & UGn)
Hummelforsen (13E 0b , [67048, 14087] ), i sluten skog med liten bäck, 1995 (IJo)
Götvallen, liten bäck intill Eldån. (artp.), (13E 0c , [6701670, 1413485] ), 30 plantor/tuvor , 2020 (Anders Lindholm)
Näsboren (13E 0c , [6703722, 1413066] ), ~refl~ ,sumpskog, sparsam ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ), ~refl~ ,damm, 2009 (HLe)
Gladtjärnens badplats (artp.), (13E 1d , [6708974, 1417869] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Rutån,bro över ån (13E 1d , [67093, 14178] ), åslänt, enstaka , 1990 (HLe & ULe)
Idsjön SO (artp.), (13E 2b , [6713231, 1407197] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Laggarbergstjärn (13E 2b , [67134, 14093] ), bäck genom kärr, allmän , 1990 (HLe & ULe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ), ~refl~ ,bäck i granskog, 2009 (HLe)
Igeltjärnen (artp.), (13E 2d , [6712970, 1415481] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Dike S Vantjärnen (13E 3c , [6715228, 1412420] ), ~refl~ ,dike, ,frekvens m.allm. 1989 (HLe)
Kvarnen (13E 3d , [67158, 14174] ), damm, sparsam , 1990 (HLe & ULe)
Arvs-Niktjärn S delen ,vid badplatsen (13E 3d , [67167, 14181] ), sjö, sparsam , 1991 (HLe & ULe)
Lilla Bantjärn (artp.), (13E 3e , [6716080, 1421472] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Bäck från tjärn norr om Lämåstjärn (13E 4b , [6722090, 1409530] ), lövsumpskog, 1 , 2006 (HLe)
Vanforsen (artp.), (13E 4b , [6722099, 1409538] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
500 m V St.Klitten (13E 4c , [67210, 14140] ), bäck genom kärr, allmän , 1990 (HLe & ULe)
ÄPPELBO

Lämåsen/Noret (13E 2a , [6710080, 1400640] ), åstrand, 2014 (HLe)
MALUNG

Vimyran 300 m SO Oxbäckskojan (artp.), (13D 1i , [6708500, 1393510] ), 2010 (Urban Gunnarsson)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.), (13D 1i , [6708588, 1394439] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Michael Löfroth)
Bäck från Fåratjärnen (13D 1i , [67087, 13932] ), bäck, rikligt , 2012 (MNo)
Gäspänget väster om Krabbforsen (13D 2i , [67111, 13922] ), kärr, flertal , 2002 (BGM)
Böle (13D 5h , [6729770, 1385170] ), blötmark vid vik av Västerdalälven, litet bestånd , 2007 (AOl)
Backbytjärnen (artp.), (13D 6h , [6730654, 1386070] ), noterad , 2020 (Anders Forsgren)
Vid Backbytjärn (13D 6h , [6730720, 1386110] ), strand och bäck, massor! , 2006 (MNo)
Källmyran vid Arvsela (13D 7h , [67381, 13890] ), bäck, rikligt utefter c:a 100 m av bäcken , 2009 (MNo)
Svarttjärn (artp.), (13D 7i , [6735675, 1393778] ), lövsumpskog /, 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
LIMA

Bäcken vid Lokmyran (artp.), (14D 2c , [6760700, 1362720] ), bäckdal, 2007 (UGu)
Fjällsocknarna

IDRE

Knallarna, ca 700 m SV bron över Guttan (artp.), (16C 4e , [6872849, 1320366] ), 2004 (Rolf Lundqvist)

Dalarnes Flora