Calendula officinalis    Ringblomma


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GARPENBERG

Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ), ängsmark,kulturmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
STORA TUNA

Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707460, 1481793] ), stadens snötipp, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
STORA KOPPARBERG

Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6713300, 1462160] ), nedlagt grustag med tippmassor, ca 20 ex. , 2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1463190] ), åkervägkant , trädgårdsavfall ?, några ex. , 2006 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)

Dalarnes Flora