Callitriche hermaphroditica    Höstlånke


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

LEKSAND

Stenbygården (13F 9b , [67463, 14583] ), liten skyddad vik av Östanholsviken, nedsänkt, t.rikl. , 1996 (MKp)

Dalarnes Flora