Callitriche hamulata    Klolånke


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

VIKA

Karlslundstjärnen (13F 3j , [67181, 14988] ), näringsrik igenvuxen tjärn, 2000 (JJa & BCa)
STORA KOPPARBERG

Rottneby (13F 3j , [67195, 14955] ), ~refl~ ,sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2001 (JJa & BCa)
SVÄRDSJÖ

Linghed, bäcken, 500 m VNV om bondsågen (artp.), (13G 8a , [6742777, 1504447] ), skogsbäck, dike, noterad , 2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Tunkarlsbo (12F 1h , [6655, 1489] ), kvarndamm, 1980 (RNo)
Österdalarna

ORE

Furudals bruk,damm vid bron (14F 7d , [67869, 14653] ), damm, enstaka , 1985 (TLj)
MORA

Siljansfors försökspark , Jugen (14E 0e , [6751, 1421] ), sjö, 1982 (Göran Thor)
VENJAN

Johannisholm, stranden vid campingen (artp.), (13E 9b , [6746650, 1408820] ), noterad , 2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Salulok (artp.), (14D 2j , [6764382, 1398188] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
ÄLVDALEN

Tennan vid Tennbo (artp.), (14D 6g , [6784915, 1382803] ), å, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Laduön, älvsträcka norr om (artp.), (14D 9j , [6797303, 1398783] ), nedsänkt vattenväxt, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Västerdalarna

JÄRNA

100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ), ~refl~ ,älvstrand, tämligen allmän , 1996 (HLe)
Ca 600 m uppströms Eldforsens kraftstation (13E 0c , [6703518, 1413066] ), ~refl~ ,älv sandstrand, tämligen allmän , 1996 (HLe)
N sidan älven mittemot Vakeråns utlopp (13E 0c , [6704455, 1410326] ), ~refl~ ,älvsandstrand, tämligen allmän , 1996 (HLe)
MALUNG

Mosjöns utlopp (13D 6g , [673276, 138424] ), älvstrand, rikligt , 2013 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [673992, 137441] ), ~refl~ ,älvstranden, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
TRANSTRAND

Nymon, myr 300m S (artp.), (14C 9i , [6796853, 1340984] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Grundforsens camping , Ljöran (14C 9i , [6798821, 1341430] ), älvbotten, 2010 (IPt & RCa)
Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.), (14D 4d , [6771129, 1366541] ), älvens strandkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Västerdalälven vid Skäftholmen (15D 0b , [6800, 1356] ), i rinnande vatten, 1994 (JEd)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [683868, 134190] ), älvstrand med omgivning, sparsam , 2010 (LBr)
IDRE

Stor- och Lillfjätan ( , ), grunt vatten, riklig på flera platser , 1994 (DABS)
Lillfjäten, längs Lillfjätån S Klutsjön (16C 7j , [688977, 134713] ), i f.d. slåtterdamm, enst. , 1996 (TLj)
Grövlan utloppet (artp.), (16C 8d , [6893090, 1316710] ), åbotten, 2007 (David Göransson)
Lillfjätran, vid skogsbilsvägsbro (16D 5a , [68753, 13534] ), grunt strömmande vatten, riklig , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora