Calamagrostis epigejos    Bergrör


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Skogbyn.vägen N om (12G 3h , [66688, 15377] ), vägkant, rikligt , 1988 (PDm)
Västmossa (DFl-49), (12G 5h , [66778, 15358] ), vägren, två mindre bestånd , 1986 (PDm)
Bysveden (12G 5i , [66769, 15407] ), vägkant, rikligt , 1987 (PDm)
Bodmossen (12G 5j , [66781, 15478] ), stening gräsmark, flerst. , 1988 (PDm)
Ängarna (12G 6h , [66847, 15380] ), vägren, mindre bestånd , 1984 (PDm)
Axmossen (12G 6j , [66816, 15452] ), vägkant, mindre bestånd , 1980 (PDm)
Tyskbo (DFl-49), (12G 7g , [66854, 15331] ), vid järnvägen, rikligt , 1986 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66874, 15336] ), järnvägsområde, rikligt , 1986 (PDm)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ), Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
Byvalla (12G 8g , [66931, 15330] ), vägkant, riklig , 1988 (PDm)
Skakelberget (12G 9g , [66950, 15346] ), grusmark, mindre bestånd , 1981 (PDm)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ), vägkant, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [6678280, 1498330] ), vägdike, 2013 (HLe)
HUSBY

Bengtsbo, V om (artp.), (12G 9b , [6697236, 1508412] ), längs vägen, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
500 m V Grycksbo fäbod (13G 1e , [67079, 15225] ), kulturmark, f.d. slåtterängar, riklig , 1988 (LBr)
Dalkarlsberget ca 1 km Ö Furuåsen (13G 2e , [6710, 1522] ), dikat skogskärr, 1989 (JEd)
SÄTER

Södra kanten av Smedjebacksvägen, strax före vägen till Aspnäs (12F 8i , [66915, 14925] ), vägkant, ca 20 strån , 1991 (SJa)
GUSTAFS

Gustafsfältet N Svartsjön (12F 9h , [6696, 1487] ), sandmark,vägkanter, flerst. , 1991 (JEd)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ), vägkant o grustäkt, 2014 (SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ), gräsbevuxen vägkant mot blandskog, 2011 (DABS)
Solvarbo V-ut vid lv (12F 9i , [6697, 1491] ), sandiga vägkanter, 1992 (JEd & LBr)
SILVBERG

Harhyttan (12F 6h , [66843, 14852] ), ängsmark / f.d.ladugårdsbacke, ~25 ex , 1989 (SJa)
STORA TUNA

Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ), vändplan skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Tuna Hästberg (12F 8d , [66908, 14655] ), ruderatmarker v.gamla gruvan (kalklinser finns i berget), fl. , 1987 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694546, 1479652] ), i reservatet hammare och rasbrant, 2013 (SNy)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ), fuktig bäckravin med kalkpåverkan, 1986 (SNy)
Rommehed, S om flygfältet (12F 9g , [66997, 14848] ), vägkant, 1986 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [66976, 14861] ), sandig åkerkant samt vägkanter, 1989 (JEd)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Väg vid Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702961, 1466431] ), vägkant, 2020 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Väg mot Halla fäb (13F 1e , [6705302, 1470797] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ), sandtäkten, 2014 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ), skogskant mot järnvägen, 2018 (SNy)
Mörtsjöfältet (13F 2e , [6714000, 1472873] ), grustaget, 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ), sydvänd hammare och rasbrant, 2014 (SNy)
VIKA

SO om Starens,gammalt hyttområde (13F 1i , [67058, 14929] ), skogsbryn, 25-tal , 1997 (SBm)
200 m VSV avtagsväg mot Starens (13F 1i , [67070, 14927] ), vägkant, ~50 ex , 1997 (SBm)
V om Kråknäsmossen,körvägen (13F 1i , [67085, 14925] ), vägkant mot strandskogen, ett bestånd ~1 m2 , 1996 (SBm)
Rensbyn,infarten till byn (13F 1i , [67086, 14942] ), dikesren, 10 tal ex , 1997 (SBm)
Kyrkbyn N-ut, fl. (13F 2j , [6711, 1495] ), åker- o. vägkanter på åssand, fl.o.rikl. , 1988 (JEd)
Kyrkbyn N-ut, fl. (13F 2j , [6712, 1495] ), åker- o. vägkanter på åssand, fl.o.rikl. , 1988 (JEd)
N om Buskbo v.lv. (13F 2j , [6713, 1497] ), vägslänt o. åkerkant, 1988 (JEd)
Ö om Lönnemossa (13F 3j , [6718, 1499] ), vägkanter, rikl. , 1988 (JEd)
Stämhöjdens NR, ViKa (artp.), (13F 4j , [6721880, 1498600] ), noterad , 2016 (Aimon Niklasson)
Hagtäkt (13G 3a , [6718, 1500] ), vägkanter o.banvall, 1988 (JEd)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ), vägslänt ,vägdiken, rikligt , 2009 (IPt)
STORA KOPPARBERG

Norsbobergets V-brant n.stigen (inhemsk m.sydbergsarter,bl.a.sötvedel) (13F 3h , [67160, 14892] ), örtrik V-exp. granskogsslänt.nu solöppet hygge i moränslänten, 1988 (JEd)
Främby (artp.), (13F 3i , [6719130, 1491260] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Hälsingberg, längs vägen (artp.), (13F 3i , [6719324, 1494368] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
St.Östborn v.lv. (13F 4j , [6721, 1497] ), torra vägslänter, fl! , 1988 (JEd)
Gryckens V-sida (13F 5g , [6727, 1483] ), vägkant, 1989 (JEd)
Svarttjärn (13F 5g , [6727692, 1481175] ), tjärnstrand, 2011 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Stämhöjdens NR (artp.), (13F 4j , [6721814, 1498774] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)
Kolarbo Ö-ut (13F 4j , [67243, 14993] ), sandig vägkant, t.rikl. , 1988 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721, 1500] ), vägkant, 1989 (JEd)
Blixbo o.Skäggheden, fl. (13G 4a , [6723, 1501] ), torra väg- o.åkerkanter ,delvis på åssand, 1988 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726, 1501] ), åssand-vägkanter,etc., 1988 (JEd)
Rupstjärn n.lv. (13G 5a , [67283, 15021] ), sandbackar o. vägkanter, 1988 (JEd)
Kragsveden, öster om (artp.), (13G 5a , [6728350, 1501809] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732630, 1497172] ), fuktig skog, 2017 (JMa & UGu)
Gråsala, fl. (13F 6j , [6733, 1499] ), torr gräsmark , väg o.åkerkanter, fl. , 1988 (JEd)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6734, 1499] ), 1988 (JEd)
Holvrets sandtäkt (artp.), (13G 5a , [6729162, 1502529] ), sandtäkt, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Boda, N.Bdaviken (13G 6a , [67340, 15029] ), åker o vägkant, 1992 (JEd)
Hillersboda vägskäl (artp.), (13G 6b , [6732510, 1506600] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.), (13G 6b , [6732690, 1506140] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnens Ö-sida (13G 6c , [67331, 15126] ), torr S-exp.granskogsbryn på örtrik mark, 1988 (JEd)
Boränget-Sveden, fl! (13G 7a , [6735, 1503] ), sandiga vägkanter (på åsen), 1988 (JEd & o.a)
Boränget-Sveden, fl! (13G 7a , [6735, 1504] ), sandiga vägkanter (på åsen), 1988 (JEd & o.a)
Olarsviken, Svärdsjön (13G 7b , [6738420, 1506870] ), vägkant, 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ), vägkant/diken, rikligt , 2017 (IPt & SNy)
Linghed NV om bondsågen (artp.), (13G 8a , [6742857, 1504572] ), vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Herrgårdsberget öster om (artp.), (14G 0d , [6754228, 1517553] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Stor-Sixen (artp.), (14G 1c , [6759594, 1511572] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Gustafsberg på åsen mot sjön (12F 2i , [6661, 1490] ), sandiga backar, rikl. , 1989 (TLj & LBr)
NORRBÄRKE

Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Storsandsviken (artp.), (12F 3g , [6668841, 1483704] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Stimmerby på åsen Ö om ån (12F 4g , [6671, 1484] ), t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
St. Gruvsjön,Östanberg (12F 5h , [6678430, 1487800] ), vägkant, 2008 (DABS)
LUDVIKA

NV Karlshed (12F 3b , [66669, 14591] ), vägkant, 2004 (GWm)
GRANGÄRDE

Sandviken (12F 5a , [6677619, 1454126] ), åkerkant mot ravin, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ), åker/träda, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar (12F 7a , [6685, 1453] ), eft.vägar o. f.d. jvg, fl. , 1988 (TLj)
Nyhammar (12F 7a , [6685774, 1453661] ), upplagsplats,vägkant, 2019 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd, V om Myrholen (13F 1a , [6707857, 1451898] ), f.d.grustag, sparsamt , 2015 (IPt)
2 km S om Björka (13F 2c , [6711390, 1460460] ), hyggeskant efter skogsbilväg, ca 30 ex. , 2003 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6713090, 1462710] ), vägslänt, bestånd , 2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713790, 1462590] ), skogsdunge, bestånd , 2008 (IPt)
Bäsna vid Hemtjärn (13F 2d , [6714, 1469] ), 1991 (JEd)
Sörbyn vid älven ,300 m V Sörbysjön (13F 3c , [67184, 14608] ), SV-exp älvslänt ,delvis eroderande nipa, öppen örtterräng, 1991 (JEd)
Öster om Djurmo klack (13F 3d , [6715590, 1466180] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Gärde (artp.), (13F 4b , [6720683, 1458312] ), noterad , 1990 (Johan Niss)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ), vägkanter,ängsmark, 2016 (IPt)
Moje (13F 4c , [67210, 14603] ), S-exp åsslänt, riklig , 1992 (JEd)
Moje,Knappbacken (13F 4c , [67212, 14605] ), sandbacke, riklig , 2003 (IPt)
Långsjön-Moje,skogsbilväg (13F 4c , [6723500, 1460180] ), sandig tallhed, flerstädes , 2003 (IPt)
ÅL

Ålkilen mot SO (13F 4b , [6723, 1459] ), sandiga vägkanter, 1992 (JEd)
Sveden (13F 4b , [6724810, 1458066] ), åkerkant, 2014 (IPt)
Ö om Långsjön,vägkant (13F 4c , [6724980, 1461090] ), torr sandig plan, t.rikligt , 2003 (IPt)
Tomtjärn 1 kim NNO (13F 5b , [6727300, 1459813] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Insjön vid jvg 500 m S stn (13F 5c , [6728, 1461] ), gräsmark invid jvg, 1991 (JEd & LBr)
Insjön (13F 5c , [6728150, 1460910] ), längs rv 70, rikligt , 2019 (SNy)
LEKSAND

Orrtjärnen 500 m VNV (13E 4g , [6721130, 1432106] ), vägkant, 2015 (HLe)
Ullvi,ovan skolan (13F 6b , [67335, 14588] ), sandbrink i brant fårhage, t.riklig , 1986 (TLj)
Leksboda (13F 7b , [67399, 14573] ), vägslänt, litet kompakt bestånd , 1991 (MKp)
Nära Hyttsjön (13F 7d , [6738680, 1469730] ), banvall, grusmark, litet kompakt bestånd , 1991 (MKp)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ), vägkant/dike, 2014 (IPt)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ), ängsmark, 2008 (JJa & IPt)
Tällberg (13F 9b , [67468, 14554] ), vägkant, torr mark, några strån , 1986 (MKp)
Laknäs (13F 9b , [67472, 14559] ), mellan hus, 1987 (JWm)
RÄTTVIK

Västgärdet (13F 9c , [67458, 14615] ), längs banvall, några få ex , 1985 (MKp)
Massarbäck (artp.), (14F 0c , [6752740, 1463918] ), vägren, 30 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.), (14F 0c , [6753614, 1463863] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Stora industriområdet (14F 0c , [67537, 14643] ), vägrenar och torra slänter, tämligen talrikt , 2009 (GHa)
baggetorp-w (artp.), (14F 1d , [6755864, 1467323] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Baggetorp (14F 1d , [67559, 14672] ), övergivet sandtag, enstaka , 2011 (GHa)
Born / Ingels (14F 1e , [6759700, 1470250] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ), slåtterlindor, 2007 (DABS)
Flymyren (14F 4e , [67731, 14737] ), ~refl~ ,runt myrstack i brant sluttning vid kalhygge, tiotals ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
BODA

Tuvtjärn SO Ensro (14F 1d , [67599, 14682] ), tjärnkant i åsområde, 1989 (JEd & LBr)
Ensen (artp.), (14F 2d , [6760177, 1468474] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Jutjärnsvägen 1 km N Ingels (14F 2d , [67605, 14693] ), vägren på tallhed, enstaka , 2010 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762143, 1470335] ), slåtteräng, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsbrottet (14F 2e , [6763330, 1470040] ), vägren, torr mark på kalkberg, enstaka , 2011 (GHa)
Vägskäl NV Mödalen (14F 3d , [6769200, 1465880] ), ~refl~ ,vägskäl. gräsbevuxet avlägg., ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Kärrbäcken 300 m O kraftledningen (14F 4c , [67717, 14641] ), kalhygge på kalkgrund, rikl. , 1998 (GHa)
300 m SO Jälltjärnen (14F 4d , [67731, 14650] ), kanten av plöjt hygge, rikl. , 1998 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14873] ), plöjt hygge, rikligt , 2008 (GHa)
ORE

Andtjärnsheden (14F 5c , [67757, 14639] ), längs nybruten väg, flertal , 2015 (GHa)
Brändan (14F 5d , [67769, 14674] ), hyggeskant, flertal , 2010 (GHa)
Arvet 1 km V-ut efter Orsa-vägen (14F 6c , [6781, 1462] ), torra vägkanter, rikl. , 1988 (JEd)
Sunnanhed (14F 6d , [6780, 1469] ), sandiga vägkanter,etc, fl. , 1988 (TLj)
Vindförberg (14F 6d , [6783, 1465] ), sandstränder, rikligt och spridd , 1986 (JEd)
Furudals kraftstation (14F 7d , [67854, 14656] ), vägren genom sandtallskog, tiotals , 2011 (GHa)
Långänget (14F 7d , [6788180, 1466820] ), vägren, flertal , 2017 (GHa)
Dalfors V-ut v.lv. (14F 7f , [6787, 1475] ), vägkanter, fl. , 1988 (JEd)
Åssjön v.lv. (14F 8g , [6793, 1480] ), vägkanter, 1988 (JEd)
Åssjöbo Ö-ut v.lv. (14F 8g , [6793, 1482] ), vägkanter, 1988 (JEd)
Vitaspen (14F 8h , [67922, 14888] ), ängsmark på sand, sparsamt , 1988 (LBr)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ), grusig slänt, enstaka , 2014 (GHa)
Slaggbromyren, vid vägbron (artp.), (14F 9g , [6795261, 1483674] ), vägslänt, noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Fårlösan (15F 0c , [68024, 14603] ), vägslänt, rikligt , 2015 (GHa)
Ogmyren (15F 0c , [68041, 14606] ), sandig bäckslänt, något 10-tal , 1986 (LBr)
Ejheden (15F 1d , [68095, 14678] ), vägren, enstaka , 2011 (GHa)
ORSA

Näset (14E 5h , [6775, 1435] ), jvgbank o vägkanter, 1989 (JEd & LBr)
Trunna NNV (artp.), (14E 5h , [6778316, 1436160] ), noterad , 2019 (Kerstin Frostberg)
Born v.jv. (DF 60), (14E 6h , [67808, 14373] ), sandig gräsmark / banvall, enst! , 1987 (JEd)
Heden v.'Orsa soptipp' (14E 6h , [67824, 14381] ), sandig schaktmark, 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Kallholen mot SV, fl! (14E 6i , [6783, 1440] ), till synes inhemsk i åssandslänt,annars i vägkant / banvall, 1987 (JEd)
Kallholen N-ut, fl! (14E 6i , [6784, 1441] ), vägkanter o sandig gräsmark, enst! , 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Mässbacken v. fotbollsplan (14E 7i , [67859, 14435] ), sandig gräsmark, 1987 (JEd)
Ämåns nedre del (14E 7i , [6786, 1443] ), åstränder, 1986 (JEd)
Kallmora mot Ö,fl! (14E 7j , [6785, 1445] ), vägkanter, 1985 (JEd)
Skattungbyn vid älven NV sågen (14E 7j , [6787, 1448] ), sandiga S-exp älvslänter, rikl. , 1989 (JEd & LBr)
NO Björntjärn (Skattungby-fältet) (14E 7j , [67883, 14464] ), vägkant på åssand, 1987 (JEd)
Ödarvsklitten (14E 9i , [6795, 1444] ), div.skogsmark,oftast S-exp., riklig o spridd , 1990 (JEd & LBr)
Skattungbyn Ö-ut mot Leskusänget (14F 6a , [6784, 1450] ), vägkant, 1985 (JEd)
Ö om Leskusänget (14F 6a , [6784, 1452] ), vägkant, 1986 (JEd)
Skattungbyn v.lv. Ö-ut (14F 7a , [6786, 1450] ), torra vägkanter i barrskog, rikl.i 2 intilliggande åkrar , 1988 (JEd)
Ore älven vid Gässi (14F 7a , [6787, 1450] ), älvstränder o kärr, 1989 (JEd & LBr)
Skålmyren österut (15F 1b , [6807960, 1459370] ), vägslänt, sparsamt , 2015 (LBr)
Barkbergsknopparna, Ö Kvarnberg,vid skogsbilvägen i S (15F 3a , [68150, 14520] ), vägkant mot myr, sparsamt , 1988 (LBr)
MORA

Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769620, 1431000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
VÅMHUS

Sivasbacken Ö-ut v.lv. (14E 5g , [6779, 1430] ), sandiga vägkanter, fl.o.rikl. , 1988 (JEd)
VENJAN

Finnbodarna badplats (artp.), (13E 6b , [6732159, 1407585] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Villan O (artp.), (13E 7a , [6735824, 1403146] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Nybodkölen N (artp.), (13E 7a , [6736045, 1400139] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ), gammal järnvägsbank, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Sovaldberg (14E 6a , [67845, 14014] ), skogsbryn, något 100-tal kvm , 1987 (LBr)
Gåsvarv (14E 7b , [6786, 1407] ), sandslänt mot åker, t.rikligt , 1989 (JEd & LBr)
Gåsvarv nära fiskodlingen (14E 7b , [6786330, 1407560] ), vägslänter, backar och älvstrand, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Lokbodarna (14E 7c , [67866, 14113] ), övergiven ängsmark, lokalt rikligt , 1987 (LBr)
1 km S Neder-Blikså (15D 1g , [68053, 13820] ), vägkant, sparsamt , 1989 (LBr & JEd)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ), blockig uttorkad lok, sparsam , 2016 (LBr)
HAMRA

Nyslåttån (15E 7h , [68396, 14368] ), backkärr,starkt sluttande torvmark, 1982 (PSt)
Sundsjöån SV Hakomägg (15E 7i , [68372, 14438] ), strand, 1988 (PSt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendals gamla järnvägsbank (artp.), (12E 1f , [6659023, 1428730] ), järnvägsbank, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Tjåken, NO kanten (artp.), (12E 2d , [6663070, 1415823] ), fattig skogsmark med vägdiken., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Stentjärnen S om (artp.), (12E 2e , [6660870, 1423900] ), vägren, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.), (12E 3c , [6665506, 1411840] ), grusväg, vägkant och diken, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670536, 1412871] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
FLODA

Säljebodarna (13E 0i , [67040, 14431] ), torr vägkant, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Sandvikens fäbodar (13E 2j , [67142, 14460] ), sandig sjöstrand, rikl. , 1989 (TLj & LBr)
NÅS

Rotkattrömyren (artp.), (13E 1e , [6706946, 1423637] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Lövladtjärn 500 m O (13E 1e , [6706950, 1423640] ), vägkant, 2016 (HLe)
JÄRNA

Finnjälsen V (artp.), (12E 8c , [6694916, 1411083] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ), ~refl~ ,vägkant, 2012 (HLe)
Andersfors (artp.), (12E 9b , [6699144, 1408841] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Skamsåsen, skogsbilväg från fäboden (12E 9b , [66995, 14099] ), vägkant, 1989 (HLe & UGn)
Väg till Skamsåsens fd fäbod ca 400 m V om (12E 9c , [6698988, 1410074] ), vägkant, 1989 (HLe)
Skamsåsen, skogsbilväg från fäboden (12E 9c , [66990, 14100] ), vägkant, 1989 (HLe & UGn)
Skamsåsen N (artp.), (12E 9c , [6699853, 1410295] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ), banvall, 2012 (HLe)
Stora Rutsberget (artp.), (13E 0d , [6704424, 1417190] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
F.d.täkt vid väg till Hedtjärn från väg 242 (13E 1c , [67096, 14141] ), sand, flera , 1989 (HLe & UGn)
Gladtjärnens badplats (artp.), (13E 1d , [6708974, 1417869] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Rutån,bro över ån (13E 1d , [67093, 14178] ), vägkant, enstaka , 1990 (HLe & ULe)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ), ~refl~ ,bangård, 1999 (HLe)
Väg vid järnväg vid 'Träkol',Vansbro (13E 2c , [67121, 14131] ), vägkant, ca 10 ex , 1988 (HLe & UGn)
Nära bron till Storön (13E 2d , [67105, 14174] ), sandig vägkant, sparsam , 1991 (HLe & ULe)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ), ~refl~ ,vägkant, 2011 (HLe)
Storön N (artp.), (13E 2d , [6712154, 1418390] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Snöborg (13E 2e , [6712971, 1423428] ), vägkant mot åker, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Kvarnåker (13E 2e , [6714222, 1423851] ), ängsmark / åker / vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Hulån-Skålö (13E 3d , [67150, 14170] ), vägkant, sparsam , 1990 (HLe & ULe)
Kakeltjärnan (artp.), (13E 4d , [6723313, 1416371] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Ö om Fagerberget (13E 4d , [67235, 14164] ), skogsbilväg, enstaka , 1990 (HLe & ULe)
ÄPPELBO

O Östra Lakotjärn (artp.), (12E 6a , [6682154, 1402095] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Haftahedarna (13D 1j , [6705420, 1395070] ), torr sandig ås, stora bestånd , 2016 (MNo)
Mellan Yttermalung o.Sillerö (13D 3i , [6717, 1391] ), torra vägkanter m.bl.a.backnejlika, fl. , 1989 (TLj & LBr)
Soptippen Malung (13D 6h , [67323, 13877] ), avloppsanläggning, 2014 (MNo)
Sälenvägen (13D 8e , [67413, 13739] ), vägkant, 2014 (MNo)
Öje Vandrarhemmet (artp.), (13D 9i , [6745166, 1394216] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand, noterad , 2016 (Bo Karlsson)
LIMA

Lima skola, strax utanför staketet (artp.), (14D 2d , [6760340, 1367310] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Höknäs (artp.), (14D 4d , [6773789, 1366680] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Högstrand (14D 8c , [67923, 13617] ), örtrik granskog/örtrikt hygge, riklig , 2001 (LBr)
Urdbergets S-brant v.Hälla (14D 9b , [67997, 13572] ), diabasbrant / strandveg., t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ), älvstrand, 2012 (HLe)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Fulans O-sida vid sammanflödet med Stråfulan (15C 9g , [68482, 13333] ), vägkant på grus, 1989 (DABS)
Fulan SO Stråfulunäset (15C 9g , [6848360, 1333240] ), vägslänt, spridd , 2013 (LBr)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823280, 1352870] ), litet hygge, sparsamt , 2015 (LBr)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), grusig sjöstrand, sparsam , 1992 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning (15D 8d , [68419, 13694] ), örtrikt stråk i tallskog, sparsamt , 1992 (DABS)
Fjätälven ,strax Ö om landsvägsbron (15D 8d , [6844, 1365] ), vägkant, några ex , 1992 (DABS)
Särna grustäkt S delen (artp.), (15D 9b , [6845698, 1356557] ), ruderatmark på kanten av grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Kringelfjorden vid väg 295 (16C 0j , [6854, 1349] ), sandig vägkant, 1989 (DABS)
Öguvalls-vägen ,200 m från Rv70 (16C 0j , [68546, 13493] ), örtrik uttorkande fuktsänka o vägkant, t.riklig , 1989 (DABS)
Idrevägen ca 1 km N Öguvallsvägen,strax Ö lv (16C 1j , [68554, 13487] ), sänka i tallhed, skogsstickväg, sparsamt , 1994 (JEd)
IDRE

Nära Stråfulan, 1 km NV om Strådalen (16C 0f , [6850760, 1328660] ), örtrika stråk och myrkanter, litet bestånd (noga granskad) , 2018 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ), ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ), vägslänt, t.sparsamt , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
Diftalsbergets NO-sluttning (16C 3g , [68679, 13306] ), hygges-körväg, i rikare mulljord, fåtal! , 1988 (DABS)
1 km NV Knallarna (S om Guttusjön) (16C 4d , [68732, 13198] ), grunt rikkärr ( klart inhemsk!), 10-tal strån! , 1988 (LBr)
600 m SO Vassbo gruva (16C 4f , [6874310, 1328050] ), frodigt hygge, bl.a. på myrstack, flera tuvor , 2008 (LBr)
Björnlidens stugby (artp.), (16C 6e , [6884918, 1320816] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna Ö om vägen (16D 6a , [6883, 1351] ), myrstack i örtrik skog, sparsamt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora