Callistephus chinensis    Sommaraster


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2 små ex. , 2002 (ASn & JEd)

Dalarnes Flora