Calypso bulbosa     Norna


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

HAMRA

I närheten av Fågelsjö i fuktstråk i talldominerad barrblandskog ( upptäckt 1985 av två skogsarbetare ), sparsam , 1992 (Jan Hedman)
Skogsmark, ca: 80 ex. , ( 2005 ca 100 ex) , 2002 (IPt)

Dalarnes Flora