Butomus umbellatus    Blomvass


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fullsta v. Bysjön (12G 4h , [66740, 15391] ), lermark i dike, ett 10-tal , 1989 (PDm)
Rosse (DFl-49), (12G 5h , [66760, 15381] ), damm, rikligt , 1985 (PDm)
Vadsbro, Årängsån (12G 5h , [66767, 15371] ), å i vatten, rikligt , 1985 (PDm)
Nylandet , Årängsån (12G 5h , [66785, 15363] ), å i vatten, rikligt , 1980 (PDm)
Hedesjön (DFl-49), (12G 5h , [66795, 15357] ), dysjö, rikligt , 1985 (PDm)
Buskasjön (DFl-49), (12G 6h , [66803, 15361] ), gyttjestrand, rikligt , 1983 (PDm)
FOLKÄRNA

Utsundsboda (12G 3f , [6666, 1528] ), eutrof älvstrand, enst , 1989 (TLj & LBr)
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ), näringsrik grund sjö, spridd , 2010 (LBr)
GRYTNÄS

Grytnäs kyrka SV (artp.), (12G 4e , [6672023, 1523039] ), noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Grytnäs kyrka (12G 4e , [6672139, 1523049] ), ån jämte stränder, 2019 (SNy)
HEDEMORA

Ö Brunna vid Hovran (12G 6c , [66825, 15117] ), grunt vatten, 150 ex , 1988 (HPe)
Hovran (artp.), (12G 6c , [6683777, 1511719] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Sörbo vid Hovran (12G 7c , [66858, 15145] ), sjöstrand, carexbälte, fåtal , 1990 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [6687, 1513] ), I vatten, riklig , 1991 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [66872, 15132] ), grunt vatten, 200-300 ex , 1988 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [66872, 15133] ), lerslättsjö, riklig , 1988 (MDv)
Kanten av Trollbosjön,nedanför en hästhage o. en åker (12G 7d , [66869, 15152] ), dyig sjökant med vass o. högt gräs, några 10-tal , 1989 (BBr)
Trollbosjön (DFl-49), (12G 7d , [6687, 1515] ), grunt vatten / strand, fåtal , 1991 (HPe)
Trollbosjön (12G 7d , [6688, 1515] ), grunt vatten / strand, fåtal , 1991 (HPe)
HUSBY

Hedemora, Fågeltornet vid Fatburen (artp.), (12G 8c , [6693483, 1513728] ), vattenyta i bäck dike nära åkermark, 2014 (Lennart Iselius)
Fatburen (lst. Rapp 2008:15), (12G 8c , [6693500, 1513700] ), sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Guntjärn (12G 8c , [66945, 15145] ), i bäckutflöde till älven, 2 ruggar , 1989 (MDv)
Svinösjön (DFl-49), (12G 9c , [6696, 1513] ), grunt vatten, spridd , 1991 (HPe)
Amungen (13G 0b , [6700070, 1508660] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Långshyttan, apoteksdammen (DFl), (13G 0c , [67040, 15127] ), näringsrik strandkant, ~100 ex , 1988 (SJa)
Långsbyn, Lången (13G 0c , [67041, 15141] ), strandkant, >30 ex , 1989 (SJa)
STORA SKEDVI

Uppbo - Hyen i dammen o.kanalen (12G 9a , [6698, 1503] ), näringsrika mader-starrfält, spars. , 1987 (TLj)
Uppbotjärn (12G 9a , [66983, 15039] ), betad,långgrund dystrand, rikligt , 1989 (SJa)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [6699410, 1503210] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Rasjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0j , [6700470, 1495160] ), sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (13G 0a , [6700090, 1503930] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
GUSTAFS

Nedre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0i , [6702020, 1490060] ), sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Österdalarna

RÄTTVIK

"Nokitten" i Nedre Gärdsjö/Gärdsjön (14F 1d , [6757800, 1468290] ), sumpig vik, ca tio , 2011 (GHa)

Dalarnes Flora