Bunias orientalis    Ryssgubbe


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Morshyttan (12G 6g , [6682555, 1531056] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Morshyttan (DFl 49), (12G 6g , [66827, 15317] ), bangårdsområde, rikligt , 1986 (PDm)
Morshyttan (artp.), (12G 6g , [6682772, 1531620] ), invid järnväg, noterad , 2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Horndal (12G 7g , [66863, 15337] ), bruksområde, ett 10-tal , 1986 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66863, 15343] ), grusmark vid båthamn, rikligt , 1985 (PDm)
Rossen SV (artp.), (12G 7g , [6686530, 1534390] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönsinka (12G 7i , [66889, 15417] ), vägkant, ett fåtal , 1985 (PDm)
FOLKÄRNA

Avesta-Krylbo stn o längs banvallen (12G 3e , [6667, 1522] ), banvall o gräsmatta intill, riklligt o spridd , 1987 (JEd)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
Avesta, bangården (artp.), (12G 3e , [6668248, 1522731] ), 2011 (Henrik Weibull)
GRYTNÄS

Snickarbo v.jvg (12G 4c , [6674, 1513] ), rikl. , 1987 (LBr)
Snickarbo (12G 4c , [6674830, 1513870] ), järnvägsbank, 2011 (IPt & SJa)
AVESTA

Avesta Jnv.s-station-Ö. (artp.), (12G 3e , [6669863, 1520183] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
HEDEMORA

Hedemora stn (12G 6b , [6683, 1509] ), stn-område o intilliggande gräsmatta, riklligt , 1987 (JEd)
V Sturegatans korsning med jvg (12G 6b , [66837, 15099] ), järnvägsområde, 10 ex. , 1989 (ADv)
Hedemora järnvägsstation (12G 6b , [66840, 15096] ), spårområde, stort bestånd , 1990 (HPe)
Vikmanshyttan ,Smedgatan (12G 7a , [66862, 15011] ), ditkörd jord, 8 ex , 1988 (HPe)
Torget,Vikmanshyttan (12G 7a , [66865, 15011] ), dike, 1 ex , 1986 (HPe)
Vikmanshyttan ,Hedemoravägen vid torget (12G 7a , [66866, 15011] ), vägkant, 1 ex. , 1980 (EDn)
STORA SKEDVI

Uppbo vid lv (12G 9a , [6697, 1504] ), vägkant mot trädgård, 1989 (JEd)
Uppbo v.älvbron (12G 9a , [66976, 15043] ), vägkant, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
SÄTER

Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ), vägkanter, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
Säter (DFl), (12F 8j , ), vägkanter m.m, t.rikl. , 1988 (SJa)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ), kulturmark, 2018 (SNy)
Säters stn o längs jv N-ut (12F 8j , [6692, 1496] ), grusmark längs jv, riklligt o spridd , 1987 (JEd)
Säters stad längs jvg o. Rv70,utfarter mot N (12F 8j , [6692, 1496] ), rikl. , 1987 (SNy)
Säter jnv.s-station (artp.), (12F 8j , [6692213, 1497020] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Uggelbo (12F 8j , [66942, 14953] ), längs järnvägen, enst. , 1987 (SNy)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
STORA TUNA

Idkerberget (12F 9d , [66956, 14681] ), vägkant vid ankdammen, 6-7 ex , 1988 (IAn)
Idkerberget (12F 9d , [6695670, 1468152] ), ruderat mark, 2020 (SNy,JJa,KMa)
Sörbo (12F 9h , [6697390, 1486430] ), jordhög, rikligt , 2011 (DABS)
Långsjön med omnejd (artp.), (13F 0g , [6700523, 1483553] ), noterad , 2018 (Magnus Stenmark)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Kvarnsvedsvägen vid pappersbruket (13F 2f , [6711753, 1478542] ), vägdike, 1 ex , 2019 (SNy)
Bomsarvet f.d. jvg-stn (13F 2f , [67143, 14790] ), f.d.banvall på sand, enst. , 1987 (TLj)
Bomsarvet (13F 2f , [6714641, 1479071] ), längs gamla banvallen för Björbobanan, 2014 (SNy)
Skjutbanan Bergebo (artp.), (13F 2g , [6710430, 1481850] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
VIKA

Gården Sundet,landsvägen (13F 1i , [67093, 14942] ), vägkant, 10- tal ex , 1998 (SBm)
Strandslänt v. södra infarten i Kyrkbyn (13F 2i , [67102, 14946] ), grässlänt intill bäck mot sjön, ~25 ex. , 1988 (TLj & LBr)
Uddnäsvägen (artp.), (13F 3j , [6717609, 1497948] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Hosjö nedanför biblioteket (13F 3j , [6719570, 1496190] ), kommunal grönyta, några stora ex , 2015 (LBr)
Kalvsbäcken 800 m NV (13G 1a , [6708713, 1500054] ), vägkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
STORA KOPPARBERG

Falun mellan jvg-stn. o.Slussen (13F 4i , [67201, 14917] ), rikl!, banvall , 1988 (JEd)
Falu stn ovan lokstallarna (DF), (13F 4i , [67205, 14914] ), rikl!, gammal gräsinsådd kulle n. jvg. , 1988 (JEd)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Myran, nära hamburgerrestaurangen (13F 4i , [67213, 14918] ), vägslänt, något tiotal , 2014 (GHa)
Vägkanten Regementsvägen - E16 (artp.), (13F 4i , [6721358, 1491787] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Per Johansson)
SUNDBORN

Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Backa (Bioblitz) (artp.), (13F 4j , [6722585, 1498666] ), noterad , 2019 (Magnus Stenmark)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Västerby, vid Bärkevägen (12F 2h , [6661, 1485] ), vägkant, 2 grupper+2 enstaka , 1986 (RNo)
Kyrkbyn, vid Kyrkskolan, Hagudden, Kyrkogat., Klockarv. (12F 2h , [6661, 1486] ), massvis (1964 RNo) , 1986 (RNo)
Saxe (12F 2h , [6664, 1486] ), torr väg / åkerren, 1989 (TLj & LBr)
LUDVIKA

Bangårdsområdet, Ludvika (artp.), (12F 4d , [6670630, 1465500] ), efter kajvägen nära gångbron. även utanför bangården, 10 plantor/tuvor , 2020 (Thorild Jonsson)
Österdalarna

BJURSÅS

Bjursås Kvarntäkt (13F 7g , [6736380, 1481610] ), utfyllnadsmark, 2020 (JJa)
Bjursås skidbacke (13F 7g , [6739020, 1481130] ), grusmark, 2014 (JJa)
LEKSAND

Insjön , N om bron över älven (13F 6c , [6730020, 1460110] ), längs järnvägen, 4 ex ,( 1 ex 2004) , 2007 (PDa)
RÄTTVIK

Utby, Västgärdet (13F 9c , [6746, 1461] ), banvall, ca 20 ex , 1986 (MKp)
Tina (13F 9c , [67468, 14617] ), banvall, t.riklig,flerst. , 1986 (TLj)
Altsarbyn (13F 9c , [6748, 1462] ), åkerkant, 1987 (JEd)
Utby (13F 9c , [67489, 14617] ), banvall, t.riklig,flerst. , 1986 (TLj)
Gärdebyn (13F 9c , [6749, 1462] ), vägslänt, rikligt , 1987 (JEd)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Kvarngatan (14F 0c , [67523, 14635] ), vägslänt, tiotals , 2010 (GHa)
Kvarngatan ca 450 m söder om avtagsvägen från väg 301 (artp.), (14F 0c , [6752325, 1463580] ), vägkant, 2014 (Pär Dahlström)
Rättvik, Stiftsgården (artp.), (14F 0c , [6753233, 1461608] ), jordhög, gårdplan, noterad , 2016 (Anders Svenson)
sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), ruderatmark, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Nedre Gärdsjö, Nokitten (14F 1d , [67578, 14683] ), ängsmark, fåtal , 2018 (GHa)
Bystugan i Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67579, 14684] ), längs bäck/dike, fåtal , 2010 (GHa)
BODA

Solberga kalkbrott (14F 2d , [67630, 14680] ), grusslänt, relativt rikligt , 2005 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763129, 1468140] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763140, 1468100] ), kalkrik grusmark, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763173, 1468105] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Gulleråsen, Västabäcken (artp.), (14F 4d , [6772512, 1466066] ), grushög, sex till sju exemplar , 2019 (GHa)
ÄLVDALEN

Älvdalen (artp.), (14E 8a , [6793671, 1404895] ), riksvägen där man svänger mot porfyrgården, 1991 (Bengt Oldhammer)
Rot ,Rv 70 (14E 8a , [67944, 14048] ), vägkant, 1 ex , 1991 (BOr)
Västerdalarna

MALUNG

Malungs järnvägsstation (13D 6h , [67314, 13855] ), vid sidan om spårområdet, mot älven, 3 ex , 1997 (MNo)
Malungs stationsområde (13D 6h , [6731430, 1385480] ), gräsmark, 25 ex , 2006 (MNo)

Dalarnes Flora