Bryonia alba    Hundrova


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA KOPPARBERG

Falun ,Kanslibacken (13F 4i , [6721422, 1490232] ), i rabatt,1 stort fruktifierande ex aug-sep 2006, i okt 2006 bortgrävt vid vägomläggning, flyttat till trädgård i Dalgruvan, Ludvika, 2006 (TLj)

Dalarnes Flora