Bromus tectorum    Taklosta


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Markusbo (12G 6g , [66813, 15307] ), nyanlagd besådd vägslänt, fl.o.rikl. , 1993 (PDm)
Markusbo (12G 6g , [66816, 15307] ), nygjord o besådd vägslänt, flera stora bestånd,tillfälligt , 1993 (PDm)
Tyskbo (12G 6g , [66839, 15332] ), banvall, 3 ex , 1993 (PDm)
Tyskbo (12G 6g , [66839, 15332] ), banvall, 3 ex , 1989 (TLj)
FOLKÄRNA

Igeltjärna v.f.d.konvalesenshem (12G 2f , [6664, 1527] ), vägslänt, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Krylbo järnvägsstation (12G 3e , [66666, 15227] ), bangård, några 10-tal , 1987 (PDm)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo bangård (artp.), (12G 3e , [6667986, 1522849] ), markslag på grus, bangården nära stationshuset., 2015 (Owe AnderssonMaud Andersson)
Avesta, bangården (artp.), (12G 3e , [6668248, 1522731] ), 2011 (Henrik Weibull)
STORA TUNA

Västanäng (13F 1f , [6705204, 1477712] ), på utfyllnad vid maskinhall, 2017 (SNy)
Tjärna,v.infarten Plogstigen-Paradisvägen (DBS), (13F 1f , [67084, 14775] ), vägslänt, ~10 ex. , 1988 (TLj)
Tjärna,utanför centrumhuset (DBS), (13F 1f , [67085, 14777] ), vägslänt, 5 ex. , 1988 (TLj)
Domnarvets järnverk (DBS), (13F 1g , [67075, 14810] ), längs jv-spår på industriomr, (båda sidor om älven), 1000-tals , 1987 (SNy)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708694, 1481414] ), ruderatmark torr öppen mark, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Domnarvets järnverk (DBS), (13F 1g , [67090, 14810] ), längs jv-spår på industriomr, (båda sidor om älven), 1000-tals , 1987 (SNy)
Domnarvet vid vägporten östra sidan (13F 1g , [6709033, 1480984] ), järnvägsbank, rikligt , 2019 (SNy)
ASPEBODA

Olsbacka gamla stnområde (DF tillägg), (13F 2h , [67149, 14859] ), ruderat, 25 ex. , 1986 (SNy)
Olsbacka (DF 70:DBS), (13F 2h , [67149, 14860] ), f.d.banvall på sand, den tills nyligen rikliga lokalen nu förstörd gm påfyllnad med matjord & insåning av gräsfrö, återstår 1 ex! , 1987 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Haraldsbo vid Sockenvägen (13F 4i , [67200, 14931] ), nyanlagd gräsmatta, enstaka , 1991 (JEd)
Strandvägen N om Slussen (13F 4i , [67202, 14915] ), insådd vägslänt, 1 tuva , 1990 (JEd)
Västerdalarna

MALUNG

Järnvägsstationen (13D 6h , [6731598, 1385389] ), spårområde, rikligt på c:a 1/2 kvm , 2011 (MNo)

Dalarnes Flora