Bromus secalinus    Råglosta


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ORSA

Kallmora, i trädgård . Tillfälligt inkommen (DBS), (14E 7i , [67856, 14447] ), på halmkompost- halmen från rågodling i Skattungbyn (se rapport), 50-tal vippor! * enstaka strån 1988 men 1989 helt borta , 1987 (JEd)
"Skattungbyn... Kåre Olsson driver folkhögskolekursen ""resursbevarande försörjning"". utsäde från Kalle Källander." (14E 7j , [67855, 14483] ), utsädet från Katrineholm. rågen odlas runt om i Skattungbyn, sedan några år., Riklig , 1988 (JEd)
Skattungbyn (artp.), (14E 7j , [6786058, 1448716] ), i rågåker som odlades av skattungbykursen. 100-tals vippor, 1988 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

MALUNG

Vallerås (13D 6g , [6734, 1381] ), i speltåkrar, 1996 (PEr)
Grönland (13D 6h , [6731, 1386] ), i speltåkrar, 1996 (PEr)

Dalarnes Flora