Briza media    Darrgräs


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), ängsbackar, 4 lok. minskande , 1987 (PDm)
Skommarkällan, väg W717 (artp.), (12G 6g , [6684960, 1534639] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
GARPENBERG

800 m NV Pålsbenning vid gruvhål (12G 6d , [66825, 15179] ), kalkpåverkad torräng, 1990 (JEd)
Hässlen NR (artp.), (12G 6e , [6683578, 1524589] ), noterad , 2015 (Dennis Nyström)
Hässlen (artp.), (12G 6e , [6683622, 1524515] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Holmgruvan (artp.), (12G 6e , [6684250, 1520000] ), 1992 (Henrik Weibull)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ), kalkgrusvägkanter samt i gruvhål på klippväggar, t.rikligt , 1989 (JEd)
Långviksgruvan, väg W738 (artp.), (12G 6e , [6684510, 1520435] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Botbenningsavfarten, gruvan (12G 6e , [6684532, 1520330] ), kalkhäll, 2000 (TLj)
Strax Ö Hagbo (12G 6e , [66849, 15216] ), skogsbrukningsväg, 1989 (JEd)
Fransbo 400 m Ö-ut (12G 6e , [66849, 15232] ), litet örtrikt kärr på hygge, 1989 (JEd)
Gruvsjöns S-sida Ö om Långvik (12G 7e , [6685, 1521] ), örtrika vägkanter, 1989 (JEd)
SV Vaktarbo (=Prästberget) (12G 7e , [66856, 15205] ), kalkhällar,etc, 1989 (JEd)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ), igenvuxet kalkbrott,torrbacke, enstaka , 1989 (JEd)
HEDEMORA

Hörngården (artp.), (12F 5j , [6675299, 1499044] ), 8 stjälkar/strån/skott , 2019 (per linder)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.), (12F 6j , [6680372, 1498754] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ), ängsmark, 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676169, 1500538] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ), dammkant, 2011 (DABS)
Atlasruta (12G 6a ), ,frekvens t.allm. 1989 (CGr)
HUSBY

Spjutbo (12G 9f , [6699946, 1527417] ), blandskog, 2014 (DABS)
Pålsbo hage (artp.), (13G 1c , [6706295, 1514859] ), beteshage, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Östansjö (13G 1d , [67060, 15165] ), gammal beteshage, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Mörttjärnn, NO Långshyttan (13G 1d , [67062, 15150] ), betesmark, 1988 (LBr)
STORA SKEDVI

Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Nyberget, väg W771 (artp.), (13G 1b , [6708460, 1505277] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
SÄTER

Gruvsjön V Nisshyttan (12F 6i , [66840, 14944] ), gammal ängsmark, fåtal ex. , 1988 (SSv)
Grönåsen vägen (artp.), (12F 6j , [6682560, 1496777] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.), (12F 6j , [6682571, 1496775] ), skogsbilväg, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Backus (12F 7i , [66869, 14920] ), gammal äng/ tomtmark, tämligen riklig , 1991 (SJa)
Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ), väg-/åkerkanter, 2018 (SJa & JMa)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.), (12F 7j , [6689796, 1498642] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Körvägen från Pungmakarbo (12G 8a , [66926, 15008] ), gammal körväg, tämligen riklig , 1991 (SJa)
GUSTAFS

300 m S om Våbäck (12F 9h , [66993, 14899] ), betade sluttningar, enstaka , 1987 (SSv)
Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
Slätklacken (13F 0i , [6700861, 1493757] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Bunkberget, S (artp.), (12F 6g , [6684130, 1484490] ), 2012 (Ralf Lundmark)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ), vägdike, 2020 (SNy)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.), (12F 7e , [6689448, 1474611] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
S om Skräcka, väg W648 (artp.), (12F 7e , [6689448, 1474611] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Norbo V, väg W654 (artp.), (12F 7f , [6687671, 1477884] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.), (12F 7f , [6689501, 1475620] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Flaxan (12F 7f , [66897, 14774] ), torräng vid sommarstugetomt, ett fåtal , 1988 (SSv)
Norbo finnmark (artp.), (12F 7g , [6685769, 1480598] ), 2014 (Lars-Erik Nilsson)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ), gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog, 2014 (SNy & LNi)
Västerviken (artp.), (12F 7h , [6688730, 1486554] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Sandvik-Ulvsjön (artp.), (12F 8f , [66902, 14799] ), 1 ex , 1985 (Bengt Oldhammer)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.), (12F 8g , [6692636, 1484902] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Sjöhagen (12F 8h , [6690040, 1488160] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ), slåtteräng, 2012 (SNy)
Risshyttehage (artp.), (12F 8h , [6691140, 1489105] ), noterad , 2017 (Lars-Erik Nilsson)
Smedjebacksv. öster vägskäll Magnilbo. (artp.), (12F 8h , [6691272, 1488516] ), noterad , 2017 (Lars-Erik Nilsson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.), (12F 8h , [6691327, 1488216] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Magnilbo, väg W790 (artp.), (12F 8h , [6692014, 1488148] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
STORA TUNA

Tuna Hästberg (12F 8d , ), örtrika gräsmarker, allmän , 1987 (AJs)
Tuna Hästberg ,Tures äng (12F 8d , [66908, 14655] ), ännu hävdad ängsmark, 1987 (SNy)
Tuna-Hästberg (artp.), (12F 8d , [6691018, 1465522] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.), (12F 8d , [6691425, 1466316] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Tuna Hästberg (12F 8d , [66915, 14652] ), ruderatmarker v.gamla gruvan (kalklinser finns i berget), fl. , 1987 (SNy)
Kalkberget Skenshyttan (artp.), (12F 8f , [6692680, 1477928] ), 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Kalkberget, N om Skenshyttan (12F 8f , [6692980, 1478420] ), skogsbilvägkant, 50-100 strån , 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.), (13F 1d , [6706550, 1465400] ), noterad , 1997 (Johan Niss)
Duvnäs (13F 2e , [67140, 14712] ), natur-tomtmark, sparsamt , 2002 (IPt)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716407, 1475245] ), vägdike skogsbilväg, 2012 (IPt)
Bäck mellan sjöarna Issan och Övre Valsan (13F 4e , [6721680, 1472537] ), i kärrdråget, några få ex , 2020 (SNy)
VIKA

Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67065, 14941] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
ASPEBODA

Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ), slåttermark, 2011 (SNy)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ), längs gammal körväg mot inäga, 2011 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Källslätten, 200 m N om trädgården (13F 4g , [67234, 14816] ), gammal slåtterängsrest numera fårbetat, enstaka , 1988 (SNy)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Kvarntäkt v. Hyttjärnens NO-sida (13F 6j , [67343, 14970] ), ört-torrbacke i beteshage, 1988 (JEd)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ), vägkant, 2013 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Djurlången 5 km SV Malingsbo (22 00 - 25 01) (11F 8f , [66422, 14750] ), slåttervallar, spridd , 1986 (TLn)
Djurlången 5 km SV Malingsbo (22 00 - 25 01) (11F 8f , [66425, 14751] ), slåttervallar, spridd , 1986 (TLn)
Gåsmossen , 1,5 km S Malingsbo (11F 8f , [66439, 14794] ), gammalt bete,dikeskant, ~50 ex. , 1986 (TLn)
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Gräsberget (11F 9e , [66474, 14728] ), slåtterängsrest Ö om nedre gården, t.rikligt , 1988 (LBr)
Gräsberget 6 km NNO Kloten ( även 23 29) (11F 9e , [66474, 14729] ), hackslog, rikl. , 1986 (TLn)
S. Bisen, 1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [6647, 1482] ), slåtteräng,dikeskanter, spridd , 1986 (TLn)
Nyfors (12F 0e , [6651510, 1470900] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ), ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug., 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653688, 1491768] ), ängsbacke, 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ), hävdad slåtteräng, tämligen riklig , 2006 (HWk)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), ängsmark mellan väg o bäck, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ), blockrik betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.), (12F 3i , [6666898, 1494337] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ), vägkant, 2012 (DABS)
Snösjön Ö änden (12F 1d , [66595, 14685] ), strandkant,gles blandskog på kalkberggrund, flertal , 1988 (HWk)
Ibbarbo, i,5 km SV Björsjö (12F 1e , [66568, 14725] ), tidvis översv.betesmark, rikl. , 1986 (TLn)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.), (12F 2e , [6663762, 1470189] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ), kalkrik betesmark, flertal , 1987 (HWk)
Skarviksbergsgruvan (12F 4e , [66700, 14711] ), kalkpåv.torrbackar vid gamla gruvhål, 1989 (JEd)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.), (12F 5d , [6678657, 1469122] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ), ängsmark, 2017 (SNy)
LUDVIKA

Jägarnäs-Räfsnäs, efter vägen (artp.), (12F 3d , [6666676, 1466609] ), 2012 (Janolof Hermansson)
Sörviks Dammsjön (12F 5c , [66753, 14640] ), kalkpåverkad barrskog, 2004 (HWk)
Södra Gussjön, udden (artp.), (12F 5c , [6678044, 1464960] ), kalkmarksbarrskog på hällar intill kalkbrott, 2014 (Janolof Hermansson)
Persbo W646 AV3959 (artp.), (12F 6d , [6683074, 1468171] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
GRANGÄRDE

Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ), ~refl~ ,kalkbrott, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Vännebo (12E 5h , [66756, 14395] ), ängsmark, rikligt , 2004 (IPt)
Burängarna (12E 5j , [66758, 14463] ), gammalt kalkbrott, flertal ex , 1989 (HWk)
Kullen (artp.), (12E 7j , [6689374, 1447454] ), i ängsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ), ~refl~ ,ängar vid fäbod, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Östanbjörka (12F 6b , [6682174, 1456987] ), stig/skogsmark vid gammalt kalkbrott, 2017 (IPt & SNy)
Bredberget (12F 6b , [6684449, 1459122] ), stig /lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ), vägkanter, rikligt , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ), vägkant och vägdiken, 2013 (IPt)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.), (12F 7b , [6687717, 1457595] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.), (12F 7b , [6689490, 1459700] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ), ängsmark, sjöstrand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Abborrtjärnen (artp.), (12F 7c , [6689473, 1464334] ), vägkant, 2013 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora (artp.), (12F 8b , [6692064, 1457939] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ), rikkärr och rik sumpskog längs källbäck, spridd , 2011 (LBr)
Lindbastmora (12F 8b , [6692190, 1457970] ), skogsbryn i kanten mot rikkärr, 1991 (IPt)
Långmyran, cirka 2 km SSV om byn efter vägen (artp.), (12F 8b , [6692764, 1459794] ), örtrik vägdike och vägkant, 2013 (Janolof Hermansson)
Långmyran, S om Anders-Ers (artp.), (12F 8b , [6692885, 1459713] ), vägkant örtrika vägkanter, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.), (12F 8b , [6693910, 1458529] ), hygge, 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Bockmossen söder om Tuna- Hästberg, väg W646 (artp.), (12F 8d , [6690078, 1466659] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Österdalarna

GAGNEF

Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714160, 1452050] ), fäbodvall, några ex. , 2007 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ), ängsmark inom tomtmark, 2018 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718480, 1458820] ), ängsmark, t.rikligt , 2007 (IPt)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67150, 14630] ), S-vända öppna älvslänter, enst. , 1991 (JEd)
Gruvan (13F 3c , [6717460, 1461120] ), ~refl~ ,torrbacke, äng, ,frekvens ej bedömd 1996 (JMa)
Gruvan v.Gruvsjöns N-ände (13F 3c , [67175, 14609] ), torr betesslänt på åsmtrl., t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Österfors N om flottbron (13F 4b , [67200, 14570] ), beteshage, spars. , 1989 (TLj & LBr , (1990 JEd))
Dicksveden (13F 4c , [6720540, 1461270] ), vägkant, spridd , 2006 (IPt)
Moje (artp.), (13F 4c , [6720565, 1461191] ), noterad , 2020 (Matilda Elgerud)
Mojeängarna (13F 4c , [6721500, 1461400] ), rikkärrskant i kraftledningsgata, sparsamt , 2003 (DABS)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 4c , [6721506, 1461439] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
ÅL

Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ), fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ), gammal fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462620] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727256, 1467893] ), slåtterlinda, 2015 (IPt)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.), (13F 5e , [6727666, 1473736] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ), vägkant, 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ), vägkant, 2010 (IPt&JJa)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.), (13F 6e , [6731247, 1473636] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ), ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent, ,frekvens allm. 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ), ängsmarker och kanter runt åker, 2015 (SNy)
Gopa, Prosgårdarna (artp.), (13F 6e , [6734253, 1474205] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Vid Ärtsjön (13F 6f , [6734229, 1479352] ), gammal ängsmark, 2020 (JJa)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ), ruderatmark/ängsmark, 2019 (JJa)
Kullgärdet, väg W929 (artp.), (13F 6f , [6734700, 1479903] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ), hästhage, 2014 (JJa)
Stängseln v.Rapp-Smälingen (13F 6g , [67342, 14813] ), strandängsrest, 1988 (JEd & o.a)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ), gräsmark vid strandkant, 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ), gräsmark inom bebyggelse, 2014 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6737230, 1479490] ), torräng, 2011 (JJa)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738300, 1478356] ), 2015 (Gunilla LagerqvistLars Lagerqvist)
Baggbo, väg W896 (artp.), (13F 7f , [6738305, 1478350] ), vägkant, noterad allmän , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Bultbo längs väg 515 (13F 7f , [6738310, 1478360] ), kalkäng i bergskärning, 2001 (TLj)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ), vägkant, 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Göras Kalles täkt (artp.), (13F 7f , [6739450, 1477190] ), 100 plantor , 2012 (Mattias Ahlstedt)
Holen 400 m NO kyrkan (13F 7g , [67359, 14809] ), kalkängsveg. i vägkant, 1988 (JEd & o.a)
Vägkant vid Bjursen (13F 7g , [6736450, 1481710] ), fuktig vägkant, 2001 (JJa)
Listjärn - Bjursen (13F 7g , [67378, 14817] ), gräsbevuxen vägkant, flertal , 2001 (JJa)
Bjursås skidbacke (13F 7g , [6738980, 1481170] ), grusmark, 2015 (JJa)
Slogkärret (13F 7g , [67393, 14806] ), ängsrest, 1989 (JEd)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), torräng, rikligt , 2008 (JJa & IPt)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ), vägkant, 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744060, 1477860] ), slåtteräng, massor , 2005 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ), ängsmark, 2009 (JJa)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ), gammal slåttervall, 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740650, 1481650] ), vägkant, 2016 (JJa)
Mellan Björsberg och Djäkenstugan (13F 8g , [6740740, 1481080] ), gräsbevuxen skogsväg, 2009 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [6740900, 1481770] ), grösbevuxen vägkant, 1996 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ), gräsbevuxen fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741290, 1482030] ), skogbevuxen äng, 2005 (JJa)
SILJANSNÄS

Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744185, 1437959] ), fäbodvall, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gassarvet (13F 7a , [6739697, 1450982] ), gammalt gårdstun, rikligt , 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ), vägkant som gränsar mot fuktigt dike, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Granberg (artp.), (13E 6j , [6733206, 1449945] ), slåtteräng vid fäbodvall, 50 strån , 1990 (MBm)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ), strand av å, 2015 (IPt)
Granbergets fäbod (artp.), (13F 6a , [6733365, 1450082] ), noterad , 2020 (Ville Pokela)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732225, 1462900] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Rönnäs, Bratomta äng (13F 6c , [6732230, 1462900] ), slåtteräng, spridd , 1993 (TLj)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ), vägkant, 2014 (JJa)
Lissbjörken (13F 6d , [6734259, 1466733] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Limsjön (13F 7b , [67352, 14565] ), ängsmark, enstaka , 2009 (GHa)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 7b , [6739059, 1459723] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Böle (13F 7c , [67386, 14635] ), f.d. slåttrat rikkärr, rätt sparsam , 1985 (LBr)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739200, 1464279] ), betesmark, 2015 (JJa)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ), litet rikkärr i sluttning, riklig , 2007 (LBr)
Böle (artp.), (13F 7c , [6739230, 1464370] ), öppen naturbetesmark vid bäck, 1990 (MBm)
Böle - Fallsbjörken. (artp.), (13F 7c , [6739294, 1464390] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Högåkern, vallen (artp.), (13F 7d , [6736661, 1465101] ), noterad , 2017 (Ulf Humlesjö)
Norr Bergsäng, vägskälet till Tällberg på riksväg 70 (artp.), (13F 8b , [6744703, 1458836] ), ängsrest i vägkant, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Norr Bergsäng (13F 8b , [67448, 14589] ), vägslänt, enstaka , 1991 (MKp)
Atlasruta (13F 8c ), gräsmark, mindre allmän , 1986 (MKp)
Mellan Norr- och Söder- Lindberg (13F 8c , [6742990, 1462880] ), ängsmark, 2009 (JJa)
Ö om Lindberg, väg W933 (artp.), (13F 8c , [6743235, 1464143] ), vägkant, allmän , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ), fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 8c , [6743743, 1462130] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Norr Lindberg (13F 8c , [67443, 14628] ), vägkanter, fåtal ex. , 1988 (MKp)
N. Lindberg (13F 8c , [6744700, 1462650] ), fårhage, 1993 (TLj)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744980, 1462180] ), örtrik gammal ängsmark, enstaka , 2008 (IPt)
Norra Bertilsbo, vid vägskälet på riksvägen (artp.), (13F 8e , [6742121, 1471110] ), ängsrest i vägkant, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ), igenväxande gräsmark, 2010 (JJa)
Faxbergs fäbod (artp.), (13F 8f , [6742250, 1475766] ), ängsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Faxberg , fäbod (13F 8f , [6742250, 1475770] ), ängsmark, t.rikligt , 2006 (IPt & JJa)
Faxbergs fäbodar (artp.), (13F 8f , [6742258, 1475774] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Tällberg v Siljan S om reningsverket (13F 9a , [67454, 14548] ), kalkpåv.strandäng, enstaka , 1987 (JEd)
Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745390, 1455155] ), skogsstig, 2014 (Birgitta Öster)
Sturänget, Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745638, 1455460] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Tällberg strandbad (artp.), (13F 9b , [6745751, 1455016] ), noterad , 2019 (Per Ahlgren)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
Tällberg mot Laknäs (13F 9b , [6746190, 1455780] ), torra lindor, 1998 (TLj)
Kullsbjörken - Östanhol, väg W920 (artp.), (13F 9b , [6746545, 1458967] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Kullsbjörken (artp.), (13F 9c , [6746474, 1460349] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ), gräsmark, 2009 (JJa)
RÄTTVIK

Utby (13F 9c , [67482, 14616] ), fuktig slåtteräng, 1989 (TLj & LBr)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, många ex , 2008 (JJa & IPt)
Kraftledningsgata (artp.), (14F 0c , [6752835, 1464654] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Kyrkudden, Klockarbäckens mynning i Siljan (14F 0c , [6753060, 1461430] ), gräsmark, tiotals , 2017 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ), ängsmark, flertal , 2016 (GHa)
Amtjärnen (artp.), (14F 1c , [6758157, 1460735] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Atlasruta (14F 1d ), f.d.slåttermark,enst.i dikeskanter, frekvens:allmän , 1986 (TLj)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.), (14F 1e , [6756367, 1470219] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Born i Nissabacken (14F 1e , [6759700, 1470240] ), 2001 (TLj)
Born / Ingels (14F 1e , [6759700, 1470250] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Kraftledningsgata (artp.), (14F 2d , [6761581, 1465170] ), friskäng, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.), (14F 2d , [6763356, 1465243] ), friskäng, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.), (14F 2e , [6760347, 1470831] ), vägkant, noterad allmän , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.), (14F 3f , [6767738, 1477391] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Bingsjö 200 m SO kapellet (14F 3i , [67672, 14917] ), hackslog, enst. , 1988 (TLj & LBr)
BODA

Kalkberget (14F 2d , [67600, 14689] ), kanten av övergiven åker, tiotals , 2010 (GHa)
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ), öpper rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762143, 1470335] ), slåtteräng, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Styggforsån (14F 3c , [6767070, 1464580] ), vägren, enstaka , 2019 (GHa)
Styggforsån/Kraftgatan (14F 3c , [67671, 14645] ), liten kalkkulle i kraftgata, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Hansollesgården 1 km Ö Boda kyrka (14F 3d , [67663, 14689] ), fuktig kalkslåtteräng, 1989 (TLj & LBr)
Saxdammsängen (14F 3d , [6766470, 1467450] ), slåtteräng, 2011 (Kajsa Andersson)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Gammelgården Boda (artp.), (14F 3d , [6767364, 1467887] ), noterad , 2018 (Per Johansson)
Skärmyren (14F 3d , [6767730, 1467030] ), hävdad äng, rikligt , 2016 (GHa)
Änderåsen (artp.), (14F 3d , [6769330, 1466780] ), ängsmark, 2014 (Håkan Gustafson)
Hållberget, väg W889 (artp.), (14F 3g , [6767864, 1484298] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gissler Anders husen (14F 4c , [67722, 14645] ), hävdad äng, flertal , 2017 (GHa)
300 m NO Jälltjärn (14F 4c , [6772950, 1464220] ), vraksten från litet kalkbrott, enstaka , 2016 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ), rikkärr i sluttning, riklig , 2009 (LBr)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4c , [6773177, 1464845] ), torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
300 m S Jälltjärnen, "Storsvedsängen". (14F 4c , [67732, 14648] ), ~refl~ ,rik-kärr i SÖ sluttning, ,frekvens allm. 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ), ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd, ,frekvens allm. 2001 (GHa)
ORE

Bos väg V Dalhed vid Harsprångsledningen (14F 5c , [6779210, 1463180] ), kraftgata, enstaka , 2017 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ), rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777200, 1465520] ), ödetomt, fåtal , 2013 (GHa)
Dalbyn, Herråker (14F 5d , [67799, 14651] ), ängsmark, spridd , 2014 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14708] ), källarbacke, enstaka , 2019 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.), (14F 5e , [6777980, 1470120] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Arvet, Kalkänget (14F 6c , [67812, 14623] ), vägren, enstaka , 2010 (GHa)
Änderarvet, Gamla vägen (artp.), (14F 6c , [6781285, 1462300] ), vägkant, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn, Herråker (14F 6d , [67800, 14651] ), ängsmark, spridd , 2014 (GHa)
Väg 301 N Hedbodberget (14F 7e , [67865, 14743] ), vägren vid parkeringsficka, enstaka , 2010 (GHa)
ORSA

Lisselheds badplats, Orsasjön (artp.), (14E 4g , [6773887, 1434791] ), 2014 (Johan Svedholm)
Torrvål 1 km SV (artp.), (14E 4h , [6773155, 1437505] ), noterad , 1995 (Björn Cederberg)
Grivgatan (artp.), (14E 4h , [6773798, 1437793] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Vångsgärde (artp.), (14E 4h , [6774037, 1435927] ), rikligt. ängsrest intill vägen med 2 lador/härbren., 2001 (Bengt Oldhammer)
Viborg (artp.), (14E 5h , [6775551, 1437422] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776660, 1436470] ), hackslåtteräng, 2009 (Ralf Lundmark)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [67770, 14366] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6777024, 1436630] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Knutar Einars äng (artp.), (14E 5h , [6777041, 1436586] ), kalkfuktäng. bristande snötäcke., 1 stjälkar/strån/skott , 2017 (Claes Möre)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.), (14E 6i , [6782113, 1440932] ), noterad , 2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Åberga (artp.), (14E 6i , [6783009, 1443056] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Åberga (artp.), (14E 6i , [6783026, 1443120] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Räsgården, vägkant (artp.), (14E 6i , [6783093, 1444081] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Kallmora (14E 6i , [67849, 14445] ), slåtterängsrest, 1989 (JEd & LBr)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Kallmora, Wests änge (artp.), (14E 7j , [6785478, 1445349] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Täktsberg 1,5 km Ö-ut vid lv (14F 6c , [67824, 14607] ), vägkant, 1989 (JEd & LBr)
Leskusänget strax SO gården (14F 7a , [67851, 14508] ), torrängsrest på odlingsröse, 1989 (JEd & LBr)
Rv81,vid avfarten till Rosentorp (15E 1j , [68095, 14468] ), vägkant,spridd med slåttervägmaskin??, några ex , 1988 (BOr)
Rosentorp (artp.), (15F 1a , [68082, 14527] ), intill väg, 4 ex , 1988 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Myckelby (14E 1g , [6756870, 1434740] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
Norrvikens östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757550, 1434000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Karl Lärkas stuga (artp.), (14E 1h , [6757495, 1435411] ), 10-tals , 1988 (Bengt Oldhammer)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark , 200 m NNV herrgården 10 m V landsvägen (14E 0e , [6752830, 1422310] ), torr ängsmark, 1982 (Göran Thor)
Berihol (artp.), (14E 2f , [6762062, 1427126] ), fuktig betesmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kraftledningsgata (artp.), (14E 2f , [6763135, 1427354] ), fuktäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
V om Bergkarlås (14E 3h , [6769210, 1435740] ), vägkant, 2010 (SJo)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770986, 1425612] ), frisk gräsmark, noterad , 2017 (Gabriel Tjernberg, Martin Tjernberg)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770986, 1425612] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), rikligt , 1990 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Storrymmdammen (15E 3b , [6816, 1409] ), f.d.slåttermark, tjogtals , 1986 (BOr)
Ryman (artp.), (15E 3b , [6816601, 1409836] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Sovaldberg (14E 6a , [67845, 14014] ), artrik slåtteräng, ett 10-tal , 1987 (LBr)
Blyberg (14E 6c , [6783221, 1412260] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.), (12E 1g , [6656351, 1434030] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Fredriksbergs kalkbrott (gruvfält) (12E 3d , [66698, 14198] ), hällmark intill brottet, enst. , 1991 (GEn & HEn)
FLODA

Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699364, 1447671] ), fäbodvall ,ängsmark, några m2 , 2011 (IPt)
Risåsa (artp.), (12E 9j , [6699369, 1447684] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Mosselbodarna i SO (13E 2i , [67139, 14411] ), fuktäng, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ), fäbodvall, sparsamt , 2008 (IPt)
Rundberget (DF), (13E 2j , [67137, 14495] ), f.d.ängsmark i slänt, enst. , 1989 (TLj & LBr)
NÅS

Tomt privat (artp.), (12E 6g , [6684807, 1434426] ), har ökat något., 20 stjälkar/strån/skott , 2020 (Lars-Erik Nilsson)
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ), kulturmarker, 2013 (SNy & LNi)
Håvberget (artp.), (12E 7g , [6685061, 1434409] ), 2015 (Lars-Erik Nilsson)
LIMA

Västagården (14D 2d , [6764870, 1365830] ), gräsbacke, c:a 20 ex , 2010 (BGM)

Dalarnes Flora