Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), åkerogräs, spridd, minskande, (13 lokaler) , 1987 (PDm)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ), 2013 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Grängshammar (12F 8g , ), odlingsmark, allm. ,frekvens allm. , 1989 (THe)
TORSÅNG

Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
STORA KOPPARBERG

Korsnäs (artp.), (13F 3i , [6718985, 1494763] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
SUNDBORN

Stämhöjdens NR (artp.), (13F 4j , [6721930, 1498608] ), blomning , 2013 (Ulla-Britt Andersson)
SVÄRDSJÖ

Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.), (13G 6b , [6732760, 1506760] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Linghed, 250 m SV om affären (artp.), (13G 8a , [6740543, 1502701] ), ruderatmark, potatisåker, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), trädgårdsland, 2007 (GJn)
LUDVIKA

Lavendelstigen 3 Ludvika (12F 3d , [6667872, 1466791] ), trädgårdsland, flertal , 1986 (HWk)
Österdalarna

GAGNEF

Björka (13F 2b , [67132, 14598] ), betesmark, 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ), villatomt, 2002 (IPt)
Näset (13F 3c , [6715703, 1462352] ), grusplan med jordhög, 2011 (IPt)
Överbacka - Folktes hus (13F 3c , [6716550, 1461680] ), ~refl~ ,åkerkant leråker, ,frekvens ej bedömd 1996 (JMa)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ), ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Vägskäl mot Hästnäs (13F 7g , [6736920, 1482050] ), grusmark, upplagsplats, 2014 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ), ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
LEKSAND

Laknäs ( , ), a. , 1987 (JWm)
Atlasruta (13F 8c ), åkrar, allmän , 1988 (MKp)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens allm. 1999 (LKn)
RÄTTVIK

sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), ruderatmark, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67579, 14690] ), kornåker, spridd , 2011 (GHa)
BODA

Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763680, 1468030] ), tipp för rötslam, ett fåtal , 2007 (GHa)
200 m N kyrkan (14F 3d , [67664, 14676] ), ~refl~ ,hästhage, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
200 meter norr om Boda kyrka (14F 3d , [6766470, 1467630] ), åker, ymnigt , 2017 (GHa)
V väg 301/Jannesvägen i Silverberg (14F 3d , [67677, 14677] ), trädesåker, flertal , 2011 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ), ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen., ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
ORE

Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67783, 14642] ), åker, rätt rikligt , 2017 (GHa)
Ukeränget (14F 5d , [67768, 14687] ), åker, rikligt , 2013 (GHa)
Norrboda, Meditationsplatsen (14F 5e , [67783, 14704] ), åker, rikligt , 2017 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67815, 14638] ), åker, ymnigt , 2017 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757960, 1435720] ), åkermark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark, 200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753340, 1422590] ), nygrävt dike på fd åkermark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 100 m N Nybruket (14E 0e , [6753630, 1422400] ), ruderatmark, 1982 (Göran Thor)
ÄLVDALEN

Väsa åt norr (14E 7b , [6788610, 1405530] ), tomt med nyanlagda jordytor, spridd , 2017 (Lars Frölander)
Nornäs kapell (artp.), (15D 3c , [6816215, 1363787] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ), ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
FLODA

Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ), fäbodvall, potatisland, 2008 (IPt)
JÄRNA

Tullgatan Vansbro (13E 2c , [6710870, 1413390] ), uppgrävd gräsmatta, 2016 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ), jvstn, spårområde och ruderatmark, 2015 (MNo)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
MALUNG

S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Malung Grönland (13D 6h , [6731500, 1385670] ), ruderatmark, 2015 (MNo)
Malungs återvinningsstation (13D 6h , [67323, 13875] ), sandmark, 2017 (MNo)
TRANSTRAND

Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.), (14D 4d , [6771027, 1366719] ), vägkant, gräsmark och ruderatmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)

Dalarnes Flora