Brassica rapa ssp. oleifera    Rybs


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Murhagen (artp.), (12G 5h , [6677263, 1538129] ), åker, väg och äng runt ladan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Kyrkbyn - Hede (12G 5h , [6678, 1535] ), vägkanter, flerst. i stor mängd , 1987 (PDm)
GRYTNÄS

Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
HEDEMORA

Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
STORA TUNA

Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ), gårdsplan med jordhögar, ruderat, 2011 (IPt & SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
TORSÅNG

Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6732982, 1503614] ), vägkant, 2015 (DABS)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Österdalarna

GAGNEF

Djurås, gamla jvgstationen (13F 3c , [6716450, 1462990] ), ängsmark, 2011 (IPt)
BJURSÅS

Limbo, Rv 80 (13F 7f , [67373, 14754] ), vägkant, ca 30 ex. , 1989 (MKp)
Kvarntäkt (13F 7g , [6737054, 1481689] ), vägkant, 2019 (JJa)
LEKSAND

Hedby, Brändan (13F 3a , [6719590, 1454190] ), f.d ladugårdsmark, 2015 (IPt & JJa)
RÄTTVIK

Atlasruta (14F 1d ), åkerkanter,trädor,potatisland,etc, frekvens:allmän , 1986 (TLj)

Dalarnes Flora