Brassica napus    Raps


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fullsta (12G 4h , [6674, 1539] ), jordhög, tillf.förvildad , 1995 (PDm)
HEDEMORA

Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.), (12G 7c , [6685146, 1511079] ), 2011 (Anders Svenson)
HUSBY

Karlgrensgården 150m NO (artp.), (12G 9b , [6695699, 1507212] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
STORA TUNA

Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ), högar av schaktmassor vid skogsväg, 2018 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
STORA KOPPARBERG

Harmsarvet (13F 4h , [6720230, 1487500] ), odlad mark, 2011 (DABS)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733232, 1498856] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ), åkerkant, 2012 (IPt)
S om kyrkogården (13G 7b , [6736760, 1506050] ), jordhög, flertalig , 2008 (JWk)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Hagen (12F 3h , [6667061, 1488886] ), åker, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ), 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ), upplagsplats för kyrkan, 2014 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718346, 1462996] ), schaktmassor, 2011 (IPt)
LEKSAND

Traveltärnarna O (artp.), (13E 4g , [6722488, 1430214] ), vägkant., noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ), vägkanter i bymiljön, 2017 (SNy)
Vargnäs (13F 7b , [6738031, 1458157] ), åkerkant, 2019 (IPt)
MORA

Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769294, 1445828] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VENJAN

Bolet (artp.), (13E 9b , [6745572, 1408114] ), 1 plantor/tuvor , 2000 (Håkan Lernefalk)
Tiberget (artp.), (14D 3i , [6767890, 1392655] ), noterad , 2016 (Yvonne Malm)
ÄLVDALEN

Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark och diken, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark och diken, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Västerdalarna

JÄRNA

Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ), ~refl~ ,gräsmark, rabatter, 2001 (HLe)
Noret (13E 3e , [6715851, 1423855] ), åker, 2017 (IPt)
ÄPPELBO

Norder Skilflötten V om (13E 0a , [6701380, 1400490] ), ~refl~ ,tomt, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)

Dalarnes Flora