Brassica napus    Raps


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fullsta (12G 4h , [6674, 1539] ), jordhög, tillf.förvildad , 1995 (PDm)
HEDEMORA

Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.), (12G 7c , [6685146, 1511079] ), 2011 (Anders Svenson)
STORA TUNA

Norra Backa industriomr (13F 1f , [670689, 147863] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
STORA KOPPARBERG

Harmsarvet (13F 4h , [672023, 148750] ), odlad mark, 2011 (DABS)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
SVÄRDSJÖ

Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ), åkerkant, 2012 (IPt)
S om kyrkogården (13G 7b , [673676, 150605] ), jordhög, flertalig , 2008 (JWk)
Österdalarna

GAGNEF

SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ), upplagsplats för kyrkan, 2014 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718346, 1462996] ), schaktmassor, 2011 (IPt)
VENJAN

Tiberget (artp.), (14D 3i , [6767890, 1392655] ), noterad , 2016 (Yvonne Malm)
Västerdalarna

JÄRNA

Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [671202, 141378] ), ~refl~ ,gräsmark, rabatter, 2001 (HLe)
ÄPPELBO

Norder Skilflötten V om (13E 0a , [670138, 140049] ), ~refl~ ,tomt, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)

Dalarnes Flora