Botrychium virginianum    Stor låsbräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Hönsarvsberget (13F 2g , [6712861, 1481162] ), skogsmark, 6 ex. fertila , 2014 (IPt & MNo)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712861, 1481162] ), kalkpåverkad blandskog under avverkning, 2011 (SNy & IPt)
Nära Igeltjärns kalkbrott (13F 2g , [6713, 1481] ), ungskog, minst 50 ex , 1994 (TLj o a)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Snösjöns kalkbrott (artp.), (12F 1d , [6658940, 1468450] ), skog, plantor/tuvor , 2011 (Krister Fredriksson)
Snösjöns kalkbrott (artp.), (12F 1d , [6658940, 1468450] ), 1 bladskivor , 2012 (Krister Fredriksson)
Snösjöns kalkbrott (artp.), (12F 1d , [6658940, 1468450] ), skog, 1 plantor , 2011 (Krister Fredriksson)
Snösjön i kalkbrott S om sjöns östände (koord 28 24 ?? ändrad till 41 35 IPt) (12F 1d , [66591, 14685] ), i gråalbestånd, 1 ex , 1989 (GEn)
Snösjöns kalkbrott (artp.), (12F 1d , [6659141, 1468462] ), ytan där den växt helt uppbökad av vildsvin., ej återfunnen , 2020 (Pelle Adenäs, Lars Ström, Thorild Jonsson)
GRANGÄRDE

Lindbastmora (artp.), (12F 8b , [6692064, 1457939] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Urban Gunnarsson)
Lindbastmora, rikkärr 350m N (artp.), (12F 8b , [6692081, 1458060] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lindbastmora (12F 8b , [66921, 14580] ), dikat rikkärr i sydsluttning med granungskog, bland piprör, majviva, tvåblad, vårärt m m,, 14 ex varav 6 fertila , 1987 (AJs o a)
Lindbastmora (12F 8b , [6692125, 1458020] ), 5 ex , 2004 (IPt & AÖg)
Österdalarna

BODA

Storsveden, Jälltjärnen (artp.), (14F 4c , [6771600, 1464800] ), sbf, botanikdagarna, exkursion , 1993 (Lennart Karlén)
Jälltjärnen (artp.), (14F 4c , [67731, 14648] ), 5 ex,varav två fertila , 1989 (Bengt Oldhammer)
Storsveden 400 m SV Jälltjärn (14F 4c , [67731, 14648] ), kalkrikt f d slåtterkärr i granungskog med guckusko etc,, 1 ex , 1989 (BOr o a: STÅHL 1990)
MORA

Vattnäs (artp.), (14E 4h , [67716, 14352] ), 3 ex, varav 2 fertila., 3 ex, varav 2 fertila. såg ut att lida i värmen , 1989 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [67716, 14352] ), 5 ex , 1985 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), noterad , 1984 (Bo karlstens, Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 4 fertila ex. 20 juni även ett sterilt ex, alltså 5 ex , 1995 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), fem ex på vanliga platsen, 1984 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs lövängar, 1 ex 1970 (Grt) * 1 km N Vattnäs by (14E 4h , [67717, 14352] ), i örtrik f d kalkfuktäng med gran och gråal, 3 fertila ex 1979-89 , 1989 (GRAN.1981, BOr o a)
Kalkberget, Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771702, 1435270] ), noterad notering i min krok & almquist. , 1989 (Uno Unger)
Vattnäs, Kalkberget (artp.), (14E 4h , [6771755, 1435255] ), frisk blandskog, 2 plantor/tuvor , 1987 (Jörgen Josefsson)

Dalarnes Flora