Botrychium simplex    Dvärglåsbräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Mellan Stollberg och Skisshyttan (SBT 1996 hft 3), tillkörd tätpackad vägkant, 20 ex. , 1996 (GWm)
Skisshyttan-Stollbergs gruva vägkant, upplagsplats, 3 ex. återfynd (2003) , ca 30 ex , 2004 (Paul Sand , IPt)
Svartberget, Skisshyttan vägkant , 2 små ex. 2 juli , 2008 (GEn & HEn)
GRANGÄRDE

Burängen gammal körväg, (GEn & Knut Källström) * 14 ex , 1993 (GEn)
Burängen gammal körväg, 1 ex. ca 1 dm högt,(Pauls hökögon fann exemplaret) , 2003 (Paul Sand ,IPt)

Dalarnes Flora