Botrychium multifidum    Höstlåsbräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Skogsbilväg S Bockberget (12G 5a , [66782, 15046] ), gammalt virkesavlägg, 6 ex , 1992 (HPe)
SÄTER

Pungmakarbo, 1961 (Sj) * vid Klacksjöns S-strand (12G 8a , [66916, 15003] ), i betad torrbacke bland gråfibbla,, 1983-90 enstaka , 1990 (BDr)
GUSTAFS

Mossbydalen, ca 1930-t (Fnd) (12F 9h , [66950, 14896] ), sandig slänt, 1 ex. , 1989 (SSv o a)
STORA TUNA

Ö om Storån uppströms Tuna-Hästberg vändplan i N-änden av skogsväg (DBS), (12F 8c , [66914, 14638] ), glest ört-o.gräsbevuxen vägkant , ca 12 ex. , 1989 (AJa)
500 m SV Långsjöns N-ände (DBS), (13F 0g , [67002, 14830] ), slåttrad ängsmark på fritidstomt, 2 ex. , 1988 (SSv)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ), ängsmark på sand, 2013 (SNy)
TORSÅNG

Ornäs vid Djupsänget (13F 2h , [67107, 14863] ), i örtrik betesbacke bland kattfot, 1 ex, senare uppätet av sork. , 1989 (TLj)
Från Ornäs - väg mot Storsund, ca 1200 m, ägoväg till vänster, 300 m över järnväg (13F 2h , [67108, 14864] ), sydvänd exponerad torrbacke intill järnvägen med enar, kattfot riklig, låsbräken riklig. del av större ungdjursbetad hagmark. f.d. hackslåttermark., 1 ex , 1988 (TLj)
SVÄRDSJÖ

Skifttjärn, 500m ONO om, Dlr(Falun) (artp.), (13G 8b , [6743582, 1508597] ), längs gamla järnvägen vid en parkeringsficka, 71 plantor/tuvor , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Upplagsplats efter vägen Snälltorp-Slätbo (11F 9i , [66497, 14927] ), rel.nyplanad upplagsplats för virke i barrskog. f.d. kulturmark ?, 28 ex , 2000 (BFo)
NORRBÄRKE

Vid Lortpussen SO om Björsjö , 1980 (RYN.1980) (12F 1e , [66559, 14748] ), i tidvis översvämmad naturlig äng med bergrör, 14 stora ex , 1989 (TLj)
Lortpussen (12F 1e , [6655923, 1474796] ), mindre fuktäng vid liten vattensamling, 1 ex 2003 , 2003 (ALu)
Lortpussen (artp.), (12F 1e , [6655929, 1474856] ), 5 plantor/tuvor , 2020 (Pelle Adenäs, Lars Ström, Thorild Jonsson)
LUDVIKA

Blötberget gruvområdet (artp.), (12F 3b , [6667430, 1458700] ), 1988 (Henry Eriksson,Janolof Hermansson)
SV t i Främundberget ,sämre körvägens slut (12F 3c , [66675, 14613] ), vändplan timmerväg, 7 ex , 1991 (GEn & HEn)
Våghalsen (artp.), (12F 3c , [6669500, 1463120] ), 1983 (Jan-Olof Hermansson,Henry Eriksson)
Jägarnäs, nära (artp.), (12F 3d , [6667300, 1466200] ), 1989 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

SV om Gänsen efter landsvägen ca 200 m N punkt 257,8 (12E 6i , [66801, 14445] ), timmerupplag med smultron, 3 ex , 1990 (GEn & HEn)
Gänsen SV-ut längs vägen mot Norhyttan (artp.), (12E 6i , [6680155, 1444555] ), ängsartad vägkant, 2 plantor , 1996 (JEd)
Nedre Pundet (artp.), (12E 6i , [6680164, 1444471] ), torr gräsmark, 1 plantor/tuvor , 2020 (Tomas Ljung)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (DF-70), (13F 2c , [67138, 14623] ), ängsmark,(hästbeteshage 75-81), 3-5 ex. årligen till början av -80 talet , 1982 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67141, 14621] ), hästbete med rikligt av vanl. låsbräken, 1991 (IPt)
Bodarna (DF-70), (13F 2c , [67141, 14626] ), aldunge med Convallaria, 1-5 ex. årligen från början av -60 talet till början -80 talet (lokalen nu helt bortschaktad) , 1982 (IPt)
ORE

Vitaspen, vid husgrund (14F 8h , [67922, 14893] ), sandig gräsmark, 5-10 ex , 1986 (RLu)
ORSA

Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67945, 14485] ), fäbodvall, 1993 (SBD)
Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67946, 14484] ), betad torrbacke på fäbodvall, 1 ex , 1990 (JEd & LBr)
ÄLVDALEN

Sågen, Rot (artp.), (14E 9b , [6795431, 1405206] ), övergivet industriområde sandig grusväg nära ett gammalt sågverk, noterad , 2017 (Lars Woxberg)
Älåsbäcken, korsning med grusväg (artp.), (15E 5a , [6825823, 1404287] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Västerdalarna

MALUNG

Sillerö vid Åns gård, mot älven (13D 3i , [67159, 13916] ), betad torrbacke med bl a topplåsbräken, 5 ex. , 1989 (LB r& TLj)
Örsåsen (13D 5i , [6726949, 1393990] ), vändplan, 30 ex ( 1999 33 ex. 2000 8 ex. 2002 22 ex. 2003 26 ex. 2004 5 ex 2005 7ex ) allt fertila ex , 1998 (LFn)
Örsåsen (13D 5i , [6726949, 1393990] ), vändplan vid slakthus, c:a 25 , 2011 (MNo)
1,5 km söder Arvsela (13D 7h , [6735740, 1389700] ), timmeravläggsplats, 1 , 2010 (MNo)
1 km N Arvsälen (13D 7h , [67387, 13891] ), vändplan med ängsvegetation och bl a topp-och vanlig låsbräken, 6 ex. , 1990 (AOl o a)
Arvsela sågdammen (13D 7h , [67387, 13891] ), vändplan, 4 ex , 1994 (MNo)
Arvsela, p-platsen vid Sågdammen (13D 7h , [6738750, 1389110] ), skogsbilväg, 1 , 2010 (MNo)
Malung, Arvsela, p-platsen vid Sågdammen (13D 7h , [6738750, 1389110] ), vändplan, 22 ex. , 2015 (MNo & TLj)
Vändplan vid Sågdammen (13D 7h , [6738750, 1389119] ), vändplan och timmeruppläggsplats, 12 , 2019 (MNo)
Vändplan vid Sågdammen (13D 7h , [6738750, 1389119] ), timmeruppläggsplats, 7 , 2020 (MNo)
Vändplan v sågdammen (artp.), (13D 7h , [6738756, 1389119] ), torr-frisk hed, 2015 (Tomas Ljung)
Arvsela där stigen till Sågdammen börjar (13D 7h , [6738810, 1389100] ), skogsbilväg, 3 varav två fertila , 2007 (MNo)
2km norr om Arvsela (13D 7h , [6739270, 1389620] ), vändplan på skogsbilväg, 1 ex , 2007 (MNo)
2 km NNO Arvsela (13D 7i , [6738500, 1391220] ), vändplan på skogsbilväg, 1 , 2010 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [67419, 13821] ), torr betad backe, 5 ex , 1994 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [67419, 13821] ), torr betad backe, 9 ex , 1995 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741910, 1382100] ), betad linda, 1 ex , 2007 (BGM)
Kvillsela (13D 8g , [6742360, 1382070] ), vändplan, 2 ex , 2007 (BGM)
Kvillsela (13D 8g , [6742360, 1382080] ), vändplan, 2 , 2010 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6742370, 1382030] ), vändplan, 8 ex , 2007 (BGM)
Öjsberget vändplanen (artp.), (13D 8i , [6740499, 1391966] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Bo Karlsson)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743706, 1390727] ), vändplan och timmeruppläggsplats, 1 , 2019 (MNo)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743706, 1390727] ), vändplan och timmeruppläggsplats, 6 ex. , 2015 (MNo)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743710, 1390730] ), skogsbilväg, vändplan, 1 , 2010 (MNo)
LIMA

Västagården (14D 2d , [67648, 13658] ), slåtteräng, 1 , 2012 (BGM)
Västagården (artp.), (14D 2d , [6764951, 1365806] ), ej återfunnen , 2018 (Maja Wressel)
Västagården (artp.), (14D 2d , [6764951, 1365806] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
TRANSTRAND

Vålbrändan (artp.), (14D 6a , [6780787, 1351987] ), 1 plantor , 2012 (Jens Johannesson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Grundsillret (15C 7i , [68392, 13406] ), c:a 5 ex , 2004 (BOr)
Grundsillret,Fulufjäll (artp.), (15C 7i , [6839210, 1340655] ), 2012 (Bo karlstens)
Grundsillret, S om Mörkret (artp.), (15C 7i , [6839216, 1340654] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Grundsillret (artp.), (15C 7i , [6839219, 1340773] ), gräshed på gammal slåttermark vid älv, 8 plantor , 1993 (MBm)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Mörkret (15C 8h , [68408, 13379] ), sedan länge övergiven mager linda, 1 ex. , 1991 (DABS)
Björbäcken, S om Mörkret (artp.), (15C 8h , [6840898, 1337933] ), ohävdad ängsmark i liten by, 1 plantor , 1991 (MBm & JEd & LBr)
Gammalsätern (15D 7c , [68357, 13649] ), mager gräsmatta, 3 ex , 1995 (DABS)
Gammelsätern blivande NR (artp.), (15D 7d , [6836950, 1365960] ), glup, 2006 (Henrik Weibull)
Gammelsätern NR (artp.), (15D 7d , [6836952, 1365967] ), glup med lövrik barrskog kring, 10 plantor/tuvor , 2017 (Henrik Weibull)
Gammelsätern NR (artp.), (15D 7d , [6836952, 1365967] ), glup med lövrik barrskog kring, 5 plantor/tuvor , 2017 (Henrik Weibull)
Gammelsätern NR (artp.), (15D 7d , [6836954, 1365960] ), glup med lövrik barrskog kring, 5 plantor/tuvor , 2017 (Henrik Weibull)
Gammelsätern NR (artp.), (15D 7d , [6836954, 1365960] ), glup med lövrik barrskog kring, 2 plantor/tuvor , 2017 (Henrik Weibull)
Gammelsätern NR (artp.), (15D 7d , [6836958, 1365949] ), glup med lövrik barrskog kring, 1 plantor/tuvor , 2017 (Henrik Weibull)
Särna (artp.), (15D 8b , [6844108, 1359127] ), noterad , 2016 (Sarah Lagerberg)
Kryptjärn (15D 8d , [6844025, 1366922] ), utmagrad ängsmark på diabas, 50-tal , 2008 (JHn & AJs)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Särnaheden, vid Knappgårdens grillplats (15D 9a , [6849, 1351] ), mager gräsmark, 1 ex. , 2004 (LBr)
Särnaheden (15D 9a , [68492, 13510] ), mager betesmark, 2 ex , 1989 (DABS)
Särnaheden 50 m S om avtagsvägen mot Bergvallen (15D 9a , [68493, 13510] ), mager beteshage, 5 ex. , 1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68608, 13499] ), mager gammal vall med enbuskar, stagg, vårbrodd och björnmossa, ca 600 ex , 1990 (TLj)
Foskvallen, öster om vägen (16C 2j , [68608, 13499] ), torra magra f.d.lindor, minst 100 ex. , 1995 (DABS)
Foskvallen (artp.), (16C 2j , [6860822, 1349875] ), 3 plantor/tuvor , 2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Foskvallen (artp.), (16C 2j , [6860855, 1349853] ), 3 plantor/tuvor , 2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Foskvallen (artp.), (16C 2j , [6860868, 1349840] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Foskvallen (artp.), (16C 2j , [6860869, 1349853] ), 10 plantor/tuvor, , 2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Foskvallen (artp.), (16C 2j , [6860869, 1349854] ), 2 , 2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Hede-Foskdalsvallen (16C 3j , [68695, 13492] ), 3 m nedanför raserad källare i betesmark, 5 ex. , 1989 (LBr)
Dyvelblästan (artp.), (16D 0d , [6851612, 1367026] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Dyvelblästan fäbod (16D 0d , [68517, 13669] ), mager fd hackslog med dvärglummer, låsbräken, vårfingerört och back-ruta, ca 10 ex , 1991 (RLu o a)
Lisselåvallen (artp.), (16D 1d , [6856370, 1366148] ), 3 plantor precis intill den enda plantan av topplåsbräken. i sydvänd vägkant mellan garage och infart till gårdsplan. tillsammans med bl.a. kattfot., 3 plantor/tuvor , 2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Lisselåvallen (artp.), (16D 1d , [6856375, 1366144] ), totalt 7 plantor i samma vägkant., 4 plantor/tuvor , 2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Fröbergsvallen intill vägen genom vallen (16D 3c , [68655, 13608] ), fd ängsmark, 5 ex , 1989 (BOr)
Frönbergsvallen (artp.), (16D 3c , [68655, 13609] ), ängsmark intill väg samt på stig, 5 ex varav 3 fertila , 1989 (Bengt Oldhammer)
IDRE

Gammelsätern ,vid södra gården (16C 1h , [68577, 13387] ), mager gräsmatta med bl.a.stagg, 3 ex , 1995 (DABS)
Västanåt i Idre (16C 2h , [6864050, 1336590] ), örtrik torrbacke, tidigare bete, 5 fertila ex , 2020 (LBr)
Gundagssätern 500 m N om (16C 7h , [6887410, 1339950] ), gammal grustagsbotten, 8 fertila ex , 2020 (LBr)
Fjätåns O sida, ca 750 m nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68936, 13485] ), ~refl~ ,renbetad slåtteräng, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)
Västra Fjätvallen (16C 9j , [68979, 13454] ), mager gräshed på hårt renbetad fäbodvall, få ex. , 1996 (BCa)
Västra Fjätvallen (artp.), (16C 9j , [6897938, 1345488] ), sur alpin gräsmark med enbuskar gammal slåttertäkt vid fjällgård/fäbod, 5 , 2016 (Tomas Ljung)
Strömmen strax Ö nedre bron (16D 5a , [68789, 13520] ), torrbacke på tomt, fd slåttermark, 2 ex. , 1987 (DABS)
Strömmen strax SO övre bron Ö om landsvägen (16D 5a , [68794, 13520] ), mager f d beteshage, 2 ex. , 1987 (DABS)

Dalarnes Flora