Botrychium lunaria    Låsbräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fullsta (12G 4h , [66742, 15395] ), betesmark, enstaka , 1994 (PDm)
Hede (12G 5g , [66799, 15332] ), kraftledningsgata, 1 ex , 1984 (PDm)
Nylandet (12G 5h , [66785, 15366] ), betesmark, enstaka , 1993 (LBr & TLj)
Nylandet, öster om (artp.), (12G 5h , [6678573, 1536165] ), betesmark med torrare partier, 8 plantor/tuvor , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Västanhede (12G 6g , [66801, 15346] ), gräsmark, ca 15 ex , 1997 (PDm)
Hede (12G 6g , [66802, 15331] ), kraftledningsgata, 2 ex , 1984 (PDm)
Häxmossen (12G 6g , [66817, 15318] ), kraftledningsgata, 2 ex , 1985 (PDm)
Konnsjön, Garpenberg s:n (artp.), (12G 8f , [6690240, 1529420] ), slåttermark, 4 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Konnsjön (12G 8f , [66904, 15293] ), slåtteräng, ett 10-tal ex , 1997 (PDm)
Sävsbo (12G 8g , [66930, 15315] ), betesmark, entaka , 1995 (LBr & TLj)
Sävsbo (12G 8g , [66930, 15316] ), naturbetesmarkm, stagghed m. darrgräs o.blåsuga, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
FOLKÄRNA

Krylbo (artp.), (12G 3e , [6665865, 1521033] ), i vägkant öster om järnvägsövergång., noterad , 2020 (Jonas Muntlin)
Krylbo (artp.), (12G 3e , [6665871, 1521035] ), 1 , 2020 (Jonas Muntlin)
GARPENBERG

Hesslen, Garpenberg s:n (artp.), (12G 6e , [6683618, 1524506] ), slåttermark, 73 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ), kalkgrusvägkanter, sparsamt , 1989 (JEd)
Fransbo 300 m S-ut, "Stenbäcks äng" (12G 6e , [66845, 15228] ), i ängsartad skog, enstaka , 1990 (JEd)
Fransbo, Garpenberg s:n (artp.), (12G 6e , [6684527, 1522753] ), slåttermark, 7 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ), på block vid kalkbrott i kattfotsmatta, enstaka , 1989 (JEd)
Efter "AK-vägen" (12G 8f , [66907, 15255] ), vägdike, >10 ex , 1989 (PDm)
HEDEMORA

SV Hult (12F 5j , [66771, 14970] ), torr gräsmark I ledningsgata, 10-tal , 1989 (HPe)
N Stubbstäkten (12F 6j , [66809, 14995] ), vägkant, ca 15 ex , 1989 (HPe)
4 km S Nyhyttan ,vägen Hyhyyan-Norn (12F 6j , [66814, 14999] ), torr vägkant, 7 ex. , 1988 (HPe)
N om Hyttbacken (12G 5b , [66772, 15067] ), berg, 5 ex , 1988 (HPe)
Moren (artp.), (12G 5c , [6677096, 1513249] ), 80 , 2016 (Oscar Swartz)
Moren (artp.), (12G 5c , [6677096, 1513249] ), 100 , 2020 (Oscar Swartz)
Moren (artp.), (12G 5c , [6677096, 1513249] ), noterad , 2016 (Oscar Swartz)
Moren (artp.), (12G 5c , [6677096, 1513249] ), 70 , 2017 (Oscar Swartz)
Ingevallsbenning (12G 6a , [66821, 15043] ), i liten f.d.slåtteräng/hage, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Vikmanshyttan vid kolhuset (12G 7a , [66859, 15014] ), torr gräsmark, 10-tal , 1989 (HPe)
HUSBY

Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ), gammal körväg i skog, spridda ex på en sträcka av flera hundra meter , 2014 (DABS)
STORA SKEDVI

Lövåsen ,vägen mot Arkhyttan (13G 0a , [67046, 15041] ), betesbackar, t.rikl. , 1987 (TLj)
St. Klingsbo (13G 1a , [67066, 15011] ), ängsmark, 3 ex , 1989 (SJa)
Limberget i Nyberget (13G 1a , [67071, 15047] ), torrbacke å kalk, 1 ex. , 1987 (TLj)
SÄTER

2 km V om Nisshyttan efter Fiskbäcksvägen (12F 6i , [66838, 14942] ), berg med tunt jordlager, 20 ex , 1988 (HPe)
Grönåsen (12F 6j , [66826, 14967] ), på gammal väg, ca 15 ex , 1988 (HPe)
Backus (12F 7i , [66869, 14927] ), ängsmark/ åkerkant/vägren, > 16 ex , 1991 (SJa)
Björnbo, gården längst söderut (12F 7i , [66876, 14926] ), gammal ängsmark/ tomtmark, 1 ex , 1991 (SJa)
Klacken/Pungmakarbo (artp.), (12G 8a , [6691625, 1500180] ), 1 stjälkar/strån/skott , 2019 (Staffan Jansson)
GUSTAFS

Backa (artp.), (12F 9i , [6698247, 1490648] ), 2 stjälkar/strån/skott , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Backa (artp.), (12F 9i , [6698247, 1490648] ), 6 stjälkar/strån/skott , 2019 (Stig-Åke Svenson)
Backa (artp.), (12F 9i , [6698270, 1490530] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
Backa (artp.), (12F 9i , [6698270, 1490530] ), 4 , 2016 (Stig-Åke Svenson)
SILVBERG

Bruntbo (12F 6g , [66832, 14840] ), torr vägkant nära bebyggelsen, ~10 ex. , 1987 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ), gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog, 2014 (SNy & LNi)
Norbo finnmark (artp.), (12F 7g , [6686071, 1480644] ), 2014 (Lars-Erik Nilsson)
Kutbo (artp.), (12F 7g , [6687867, 1484628] ), 1 , 2016 (Stig-Åke Svenson)
Fiskarbo (12F 7h , [66897, 14876] ), solexp.torrbacke, ~5 ex. , 1987 (SNy)
Risshyttan ,(efter tunamarchspåret) (12F 8h , [6690, 1489] ), ängsmark, ~5 ex , 1987 (SJa)
Risshyttan ,vid bäcken mot Risshyttesjön (12F 8h , [66904, 14899] ), ängsmark, 1 ex , 1987 (SJa)
STORA TUNA

Tuna-Hästberg, ovanför kasernerna (12F 8d , [6691, 1465] ), ängsmark, 1 ex , 1988 (IAn)
Hästberg-Idkerberget ,vägen (12F 8d , [66915, 14654] ), schaktplan invid vägkant, 5 ex. , 1987 (AJs)
Tuna Hästberg NV (artp.), (12F 8d , [6691575, 1466427] ), torr gräsmark, 2015 (Tomas Ljung)
Tuna Hästberg (artp.), (12F 8d , [6691582, 1466430] ), 40 plantor/tuvor , 2020 (Tomas Ljung)
Knippberget, O- branten (12F 8d , [66922, 14667] ), nedanför brant häll bl.lågörter, 3 ex. , 1987 (AJs)
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ), torr gräsmatta (gammal), ca 15 ex. , 1988 (IAn)
Mellan Täkt och Alderbäcken (13F 0f , [6702672, 1478205] ), torrbacke, 10 ex , 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701420, 1483140] ), gräsmark, flera spridda ex. , 2012 (DABS)
Rommheds naturreservat (artp.), (13F 0g , [6701616, 1483423] ), 1 , 2016 (Stig-Åke Svenson)
TORSÅNG

Tylla (13F 0h , [67039, 14862] ), ängsvägkant, t.rikligt , 2004 (IPt,Paul Sand)
NO Ornäs c:a 500 m V Djupsänget,hage mot jvg (13F 2h , [6710, 1486] ), betade ängsbackar n jvg (~5 ha) delvis av torrängskaraktär, mkt rikl. , 1987 (TLj)
Djupsänget (artp.), (13F 2h , [6710750, 1486348] ), frisk gräsmark med enbuskar, 2015 (Tomas Ljung)
Djupsängethagen i Ornäs (artp.), (13F 2h , [6710759, 1486381] ), torr gräsmark med enbuskar, 1 plantor/tuvor , 2020 (Tomas Ljung)
VIKA

Höjden av ängen (artp.), (13G 2a , [6714684, 1501995] ), 3 plantor/tuvor , 2017 (Maria Jons)
Koparvet (artp.), (13G 2a , [6714876, 1500154] ), 2014 (Maria Jons)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723064, 1481546] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Varggården (artp.), (13F 4h , [6722810, 1486937] ), noterad , 2019 (Sarah Lagerberg)
Skjutbanan (500-meters) Myran (artp.), (13F 4i , [6721467, 1492705] ), nästan helt öppen och betad gräsmark på gammal skjutbana., fullt utvecklade blad , 2013 (Pär Karlsson)
Falun ,Regementsskjutbanan (13F 4i , [6721480, 1492730] ), i torrängar m ljunghed, tills m prästkrage, rödklint, pillerstarr, ormrot, gulmåra mm, riklig , 2002 (TLj)
Betesmarken vid myran (artp.), (13F 4i , [6721534, 1492553] ), 10 plantor/tuvor , 2016 (Fredrik Enoksson)
Myckelmyraområdet (artp.), (13F 4i , [6722447, 1494285] ), 2014 (Fredrik Enoksson)
SUNDBORN

Korså v.smedjan (13G 4d , [67243, 15184] ), torräng, 1 ex. , 1988 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Backabro N-ut (13F 6j , [67336, 14969] ), örtrik torräng i vägkant, enst. , 1988 (JEd)
Kvarntäkt v. Hyttjärnens NO-sida (13F 6j , [67343, 14970] ), ört-torrbacke m.ängsgentiana etc. i beteshage, 2 ex. , 1988 (JEd)
Hillersbodabacken (artp.), (13G 6b , [6730827, 1507224] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda Bergkvists hage (artp.), (13G 6b , [6733040, 1506446] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda Bergkvists hage (artp.), (13G 6b , [6733040, 1506446] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, Bergkvists gårdstun (artp.), (13G 6b , [6733175, 1506060] ), 25 plantor/tuvor , 2019 (Urban Gunnarsson)
Linghed 700 m NNV bron (13G 8a , [67409, 15035] ), torräng efter gammal körväg, ca 10 ex , 1989 (JEd)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ), ängsväg, 2017 (IPt & SNy)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ), ~refl~ ,äng, betad fäbovall, 2008 (NGu)
Spjärsbodarna (artp.), (14G 0b , [6752960, 1505800] ), källa, 1 , 2011 (Mattias Ahlstedt)
Nysjöns fäb., Svärdsjö förs (artp.), (14G 1b , [6758790, 1508760] ), ängs- och betesmark, 4 plantor , 2012 (Bo Norell)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ), betesmark, mager torr fäbohed, 2001 (NGu)
Svartnäs, folkpark (artp.), (14G 1d , [6755119, 1518341] ), 8 plantor/tuvor , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäs, brukslämning (14G 1d , [6755120, 1518070] ), torr ängsmark, rikligt , 2007 (IPt)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, kant av gräsmatta, enstaka , 2008 (NGu)
ENVIKEN

Gamla Persgården (13F 8j , [6744288, 1497619] ), i torräng på gårdstomt, riklig , 2002 (TLj)
Marnäs (artp.), (13F 9i , [6746096, 1492651] ), betesmark, 111 plantor/tuvor , 2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Nyfäbodarna, 330 m S vägkorset rv 50 (artp.), (14F 1i , [6757208, 1493979] ), utmagrad åkermark, överblommad , 2013 (Pär Karlsson)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.), (14F 1i , [6757228, 1493966] ), mycket rik månlåsbräkenlokal, säkert tusentalet låsbräknar , 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Nyfäbodarna äng vid väg 50 (artp.), (14F 1i , [6757230, 1493980] ), 2012 (Sofia Möller Skog)
Grejsans fäbod (artp.), (14F 3j , [6767853, 1496200] ), 10 plantor/tuvor , 2020 (Sarah Lagerberg)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14961] ), artrik slåtteräng, ett 10-tal , 1987 (LBr)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ), äng, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Nyhammar (11F 8g , [6643, 1481] ), sandig kulle V om ån, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Lindbacka (artp.), (12F 0i , [6652671, 1491786] ), växer vid flaggstången, 30 , 2020 (Göran Johansson)
Ca 50 m S Aspmoren mellan slåtteräng o väg (12F 1g , [66592, 14803] ), tidigare betad torräng, ~20 ex. , 1987 (TPe)
Larsbo (12F 3h , [6667, 1489] ), stenig beteshage, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Larsbo stortäkt (12F 3h , [6667670, 1489660] ), nära landsvägen, på södra sidan, 25 ex, många pyttesmå , 2017 (LBr)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ), blockrik betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Kronmoren,ca 50 m V om torpet (12F 3i , [66675, 14926] ), torrbacke, sparsam , 1987 (LNo)
Dullbo (12F 3j , [6667, 1496] ), betesmark, 1989 (TLj & LBr)
Jörkesbo (12F 4h , [6671, 1489] ), vägkant, spars. , 1989 (TLj & LBr)
NORRBÄRKE

Skarviksbergsgruvan (12F 4e , [66700, 14711] ), kalkpåv.torrbackar vid gamla gruvhål, enst. , 1989 (JEd)
1 km N om Stollbergs gruva,vägskälet vid Vasksjön (12F 5e , [6675700, 1470750] ), torr vägslänt bland smultron, 10-tal ex , 2002 (IPt)
Schisshyttan/Stollberg (artp.), (12F 5e , [6677090, 1471010] ), vägkant, 2 plantor , 2007 (Mikael Ohlson)
Svartberget, Schisshyttan (artp.), (12F 5e , [6677096, 1471024] ), 3 stjälkar/strån/skott, 3 simplex, 3 lunaria, 2 obestämda skumma , 2012 (Tomas Ljung)
Jätturn (artp.), (12F 6e , [6683508, 1470566] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Mårtes v.gården (12F 6f , [6681, 1475] ), torr f.d.ängsmark o åkerrenar, 1989 (TLj & LBr)
LUDVIKA

Tennberget N om Tennbergs kalkbrott (12F 1c , [66568, 14614] ), kalhyggen N-sluttning nedom kalkbrott,nln källor, enst. , 1991 (GEn)
Översilad sluttning nedanför Fennbergets kalkbrott (12F 1c , [66574, 14612] ), fältskikt av ängstyp, 1 ex. , 1987 (PHe)
Våghalsen ,2 km V ludvika (12F 3c , [66694, 14632] ), banvall, 12 ex , 1983 (TLj)
Slalombacken, Högberget (artp.), (12F 3d , [6668850, 1466210] ), 1 stjälkar/strån/skott , 2020 (Pelle Adenäs)
Slalombacken, Högberget (artp.), (12F 3d , [6668850, 1466210] ), 3 plantor/tuvor , 2017 (Pelle Adenäs)
Slalombacken, Högberget (artp.), (12F 3d , [6668850, 1466210] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Pelle Adenäs)
Slalombacken, Högberget (artp.), (12F 3d , [6668850, 1466210] ), 2 plantor/tuvor , 2016 (Pelle Adenäs)
Slalombacken, Högberget (artp.), (12F 3d , [6668850, 1466210] ), 2014 (Pelle Adenäs)
Halvars ,utsiktspunkten (12F 4b , [66722, 14595] ), buskmark,hällar,trampslitage, 1987 (SSv)
Sörvik, på tomt nedanför f d gruvan (artp.), (12F 4c , [6674510, 1464090] ), hävdad ängsmark, 1980 (Janolof Hermansson,Marie Hermansson)
Sörviks Dammsjön (12F 5c , [66753, 14640] ), kalkpåverkad barrskog, 2004 (HWk)
Trollputten (12F 5c , [66782, 14627] ), kalkpåverkad granskog , kalkbrott f.d., 2004 (HWk)
Nygrävningen, S om Trollputten (artp.), (12F 5c , [6678200, 1462700] ), kalkbrott f.d., 1984 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

N om Lövtjärn (12E 1h , [66574, 14395] ), kalkstig, rikligt , 1990 (GEn)
"Säfsbanan" ,Ö om Myrmossen (12E 1h , [66583, 14388] ), 1990 (GEn)
Palahöjden, Grangärde s:n (artp.), (12E 1h , [6658707, 1438186] ), slåttermark, 4 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Aspfallet (12E 3i , [6667500, 1440950] ), vägkant, 1 ex , 2012 (DABS)
Trollberget (artp.), (12E 3i , [6668450, 1443030] ), gräsrik hällmark som används för majbrasa, 1990 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg (artp.), (12E 4i , [6673695, 1441620] ), slåtteräng, 1990 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Långvasselheden, S om Hamptjärn, södra sidan av vägen (artp.), (12E 4i , [6674500, 1444655] ), vägkant, gammal timmerupplagsplats?, 2007 (Henry Eriksson,Gunnar Eriksson)
Skattlösberg, mellan byn och landsvägen (artp.), (12E 4i , [6674600, 1441100] ), vägkant, 1995 (Gunnar Eriksson,Henry Eriksson)
Långvasselbron (artp.), (12E 4j , [6674855, 1445525] ), kanten av kalkbrott, 2007 (Henry Eriksson,Gunnar Eriksson)
Burängsberg (artp.), (12E 5j , [6675829, 1446297] ), 8 stjälkar/strån/skott , 2020 (Tomas Ljung)
Burängsberget mot Kärrgruvan (12E 5j , [66759, 14465] ), på körväg m. grässträng, enst. , 1991 (GEn & HEn)
Burängsberg (12E 5j , [66764, 14469] ), gräsbevuxen mittremsa på skogsväg, 13 ex , 1989 (HWk)
Landsväg mot Gänsen, N om Övre Noren (12E 5j , [66793, 14466] ), vägkant i matta av kattfot, 1 ex , 1990 (GEn)
Landsväg SV om Gänsen ca 200 m N punkt 257,10, i landsvägskanten (12E 6i , [66801, 14445] ), ört- och risrik vägren, < 10 ex , 1990 (GEn)
Gänsen SV-ut längs vägen mot Norhyttan (artp.), (12E 6i , [6680155, 1444555] ), ängsartad vägkant, 1 plantor , 1996 (JEd)
Nedre Pundet (artp.), (12E 6i , [6680164, 1444471] ), 2 stjälkar/strån/skott , 2016 (Tomas Ljung)
Nedre Pundet (artp.), (12E 6i , [6680164, 1444471] ), 8 stjälkar/strån/skott , 2020 (Tomas Ljung)
Nedre Pundet (artp.), (12E 6i , [6680177, 1444486] ), 4 stjälkar/strån/skott , 2018 (Maja Wressel)
Nedre Pundet (artp.), (12E 6i , [6680182, 1444483] ), 1 , 2018 (Maja Wressel)
Pundet (artp.), (12E 6i , [6680220, 1444390] ), 2015 (Thorild JonssonPelle Adenäs)
Fågelmossarna, O m Lindesnäsvägen (artp.), (12E 6i , [6681600, 1443150] ), igenväxande slåtteräng, 1990 (Janolof Hermansson)
Lastomberg (12E 8i , [6693991, 1444885] ), ängsmark äldre boplats, flera stora ex. , 2012 (IPt & JOs)
Gamla Finntorpet (artp.), (12F 5b , [6678500, 1459000] ), hävdad ängsmark, 1986 (Janolof Hermansson)
Stakheden Nyhammar (artp.), (12F 7a , [6685230, 1453279] ), på torr sandig ängsmark i anslutning till plantskolan., 50 plantor/tuvor , 2020 (Uno Skog)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.), (12F 7a , [6685658, 1453577] ), vägkant, 1 plantor/tuvor , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes Hästberg (artp.), (12F 7b , [6689700, 1459200] ), 1989 (Janolof Hermansson)
Limberget ovan Bockmossen (12F 7d , [66900, 14663] ), torrbacke vid linbanefäste, enstaka , 1988 (SNy)
Hästbergs klack, Grangärde s:n (artp.), (12F 8b , [6690280, 1459160] ), slåttermark, 4 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Långmyran, S om Anders-Ers (artp.), (12F 8b , [6692885, 1459713] ), vägkant örtrika vägkanter, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Laxsjö (artp.), (12F 8c , [6690830, 1461240] ), vägkant, 2005 (Gunnar Eriksson)
Stockgropskorsningen (artp.), (12F 9b , [6695731, 1458718] ), torr gräsmark med buskar igenväxande timmeravlägg längs skogsbilväg., 30 plantor/tuvor , 2020 (Tomas Ljung)
Österdalarna

GAGNEF

Älgtorpet (artp.), (12F 8b , [6694519, 1455509] ), 2014 (Stig-Åke Svenson)
stockgropens fäbod (artp.), (12F 9b , [6696169, 1459442] ), 2015 (Pelle FlorellLars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Nysäl (13F 2b , [6712160, 1457290] ), ängsväg, ca 20 ex. , 2005 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [67122, 14575] ), ängsväg, 16 ex. , 2003 (IPt)
Myrheden , nära järnvägen (13F 2c , [6712894, 1463001] ), gångstig längs jvgbanken, > 20 ex , 2010 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712990, 1460410] ), torr ängsmark, 2 ex. 2003, > 10 ex , 2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67131, 14627] ), torr vägslänt, några ex. , 1990 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713910, 1462880] ), vägslänt, 2 ex. , 2000 (IPt)
Svedjan (artp.), (13F 2c , [6714046, 1462115] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd betade älvlevéer på sand, 2015 (Tomas Ljung)
Svedjan älvbetet (artp.), (13F 2c , [6714096, 1462152] ), torr gräsmark med buskar, 67 stjälkar/strån/skott , 2020 (Tomas Ljung)
Svedjan (13F 2c , [67141, 14621] ), beteshage, rikligt 1991 (IPt) ,4 ex. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67148, 14628] ), skogsdunge bland smultron, 5 ex. , 1992 (IPt)
Fältgentiana Tottiebacken (artp.), (13F 3b , [6719963, 1459754] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Jens Montelius Risberg)
Djurmo, intill järnvägsbank (13F 3d , [67151, 14654] ), mager torr mark med kattfotsinslag, 15 ex. , 1989 (LJn)
Övre Tjärna (artp.), (13F 4b , [6721136, 1459827] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Moje (artp.), (13F 4c , [6720648, 1461205] ), 1 stjälkar/strån/skott , 2020 (Matilda Elgerud)
ÅL

Solarvet, 1 km S om, Ål s:n (artp.), (13F 5e , [6727650, 1473720] ), betesmark, 10 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.), (13F 5e , [6727666, 1473736] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Solarvet, Ål s:n (artp.), (13F 5e , [6729018, 1474160] ), slåttermark, 5 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Solarvet (artp.), (13F 5e , [6729018, 1474161] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
BJURSÅS

Atlasruta (13F 6e ), ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479300] ), betesmark, 2014 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ), betesmark, 2014 (JJa)
Ö om 'Smällingsberget' (Ljustjärnens NV-sida) (13F 6g , [67343, 14817] ), torrängsbacke i slåtteräng, 25 ex. , 1988 (JEd & o.a)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738240, 1478330] ), 5 plantor , 2012 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738240, 1478330] ), 2004 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738240, 1478330] ), 5 plantor , 2011 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738240, 1478330] ), 2014 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738300, 1478356] ), vägren, 5 , 2009 (Lars Lagerqvist)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738300, 1478356] ), 2013 (Lars Lagerqvist)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736440, 1481680] ), fuktig ängsmark, 1999 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ), ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [6740900, 1481770] ), grösbevuxen vägkant, 1996 (JJa)
SILJANSNÄS

Klockarberg (13E 7i , [6735990, 1440740] ), vägkant, 3 ex , 2008 (DABS)
Hallberget Siljansnäs (artp.), (13E 8j , [6740533, 1449357] ), torr gräsmark med enbuskar sydexponerade betesmarker, gamla lindor och ängsbackar., 5 stjälkar/strån/skott , 2020 (Tomas Ljung)
Hallen, Siljansnäs (artp.), (13E 8j , [6740544, 1449393] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, 3 plantor/tuvor , 2020 (Sarah Lagerberg)
LEKSAND

Skinnaråsen (artp.), (13E 4i , [6723740, 1444981] ), slåtteräng vid fäbodvall, 1990 (MBm)
Skinnaråsen (13E 4j , [6723490, 1445060] ), fäbodvall , betesmark, ca 20 ex , 2007 (IPt)
Söder Rälta v.sågen (13F 4b , [67247, 14569] ), sandig torräng, 1 ex. , 1988 (TLj)
Bastbergs fäbodar (artp.), (13F 7c , [6737680, 1461970] ), några klippta med gräsklippare. de flesta i kantzonen mot gärdsgården, 2005 (USg)
Bastbergs fäbodar (artp.), (13F 7c , [6737680, 1461970] ), sporspridning. precis i kanten mellan ängsrest (i kanten av gräsmattan) och högre vegetation upp mot gärdsgårâ´n. nära uthuset., 2004 (Uno Skog)
Fallsbjörken, Leksand förs (artp.), (13F 7c , [6739270, 1464377] ), ängs- och betesmark, 3 plantor , 2012 (Bo Norell)
Böle - Fallsbjörken. (artp.), (13F 7c , [6739294, 1464390] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fallsbjörken vid första grinden (13F 7c , [6739530, 1464720] ), vägdike, 2 ex , 2004 (IPt)
Hobergshagen (artp.), (13F 7d , [6738394, 1465376] ), 2 plantor/tuvor , 2017 (Sarah Lagerberg)
Sunnanäng (13F 8a , [6740247, 1454588] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
Sunnanäng (artp.), (13F 8a , [6740271, 1454596] ), noterad , 2019 (Sarah Lagerberg)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ), betesmark, 2015 (JJa)
Söder Lindberg, Leksand s:n (artp.), (13F 8c , [6742988, 1462829] ), 4 plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Söder Lindberg, Leksand s:n (artp.), (13F 8c , [6742990, 1462830] ), slåttermark, 4 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Faxbergs fäbodar (artp.), (13F 8f , [6742253, 1475785] ), 1 stjälkar/strån/skott , 2019 (Leif Helldal)
Faxbergs fäbodar (artp.), (13F 8f , [6742258, 1475774] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
RÄTTVIK

Norr om Industrigatan (14F 0c , [67540, 14641] ), kraftgata, enstaka , 2017 (GHa)
Atlasruta (14F 0d ), vägkanter,torrbackar,slåttermark, frekvens;m.a , 1986 (TLj)
Västbjörka, Rättviks s:n (artp.), (14F 1b , [6755918, 1455489] ), 11 plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Västbjörka, Rättviks s:n (artp.), (14F 1b , [6755920, 1455490] ), betesmark, 11 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Skålberget (artp.), (14F 1c , [6758724, 1461571] ), noterad , 1983 (Ulf Gärdenfors)
Atlasruta (14F 1d ), vägkanter,torrbackar,slåttermark, frekvens;allmän , 1986 (TLj)
Atlasruta (14F 1e ), vägkanter,torrbackar,slåttermark, frekvens;m.a , 1986 (TLj)
Prästbodarna (artp.), (14F 1h , [6758549, 1487258] ), 30 stjälkar/strån/skott , 2008 (Stephen Manktelow)
Prästbodarna (artp.), (14F 1h , [6758550, 1487260] ), betesmark, ej inhängnada, men på fäbodvallen, 30 stänglar , 2008 (Stephen Mankelow)
Atlasruta (14F 2c ), vägkanter,torrbackar,slåttermark, frekvens;m.a , 1986 (TLj)
Östbjörka (artp.), (14F 2c , [67626, 14637] ), kalkhälltallskog, 5 ex , 1985 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14F 2d ), vägkanter,torrbackar,slåttermark, frekvens;m.a , 1986 (TLj)
Atlasruta (14F 2e ), vägkanter,torrbackar,slåttermark, frekvens;m.a , 1986 (TLj)
Sandvikens fäbodar (14F 2g , [6764, 1480] ), fäb.vall m.rödkämpar etc. ,på torrfläckar, 1989 (TLj & LBr)
BODA

Ängstjärnen (14F 2d , [67605, 14670] ), ängsliknande f.d. avlägg, enstaka , 2010 (GHa)
Skedtjärnen (artp.), (14F 2d , [6760900, 1468600] ), 2005 (Margareta Edqvist)
Atlasruta (14F 2e ), öppen,någorlunda torr skogsmark,f.d.betesmark,granihällar,etc, frekvens:m.a. , 1986 (TLj)
Juttjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ), ängsmark, rikligt , 2010 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762118, 1470340] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen mellersta delen (artp.), (14F 2e , [6762122, 1470331] ), 1 , 2019 (Per Johansson)
Jutjärnsängen, Boda s:n (artp.), (14F 2e , [6762130, 1470320] ), betesmark, 4 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762158, 1470338] ), noterad , 2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762158, 1470338] ), noterad plantor/tuvor , 2020 (Anders Helander)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen, övre delen (artp.), (14F 2e , [6762194, 1470334] ), restaurerad del av jutjärnsängen, minst 20 spridda i området, sannolikt många fler , 2015 (Per Johansson)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762208, 1470324] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Jutjärns naturreservat (artp.), (14F 2e , [6762219, 1470359] ), 10 , 2020 (Lennart Sundh)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762230, 1470370] ), 2005 (Margareta Edqvist)
Bodmyren (artp.), (14F 3c , [6767041, 1464586] ), 2 , 2015 (Uno Skog)
Styggforsån (14F 3c , [6767070, 1464580] ), vägren, ett tiotal , 2019 (GHa)
Bodmyren (artp.), (14F 3c , [6767242, 1464576] ), 6 , 2015 (Uno Skog)
Bodmyren SV-ut (artp.), (14F 3c , [6767397, 1464306] ), 50 plantor/tuvor , 2011 (Joakim Ekman)
Atlasruta (14F 3d ), öppen,någorlunda torr skogsmark,f.d.betesmark,granihällar,etc, frekvens:m.a. , 1986 (TLj)
Boda, Hansollasgården (mot Lenåsen) (14F 3d , [67663, 14688] ), hackslog, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Hansollesgården 1 km Ö Boda kyrka (14F 3d , [67663, 14689] ), fuktig kalkslåtteräng, 1989 (TLj & LBr)
500 m v Långmyrloken (14F 3e , [67671, 14706] ), vägren, enstaka , 2010 (GHa)
500 m SSO Grönockran (14F 3e , [67681, 14706] ), ~refl~ ,grässvål i bred vägren, tämligen rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Nyänget (14F 4c , [6772760, 1463450] ), kalkstenshäll, enstaka , 2017 (GHa)
Jälltjärnen (artp.), (14F 4c , [67731, 14648] ), 2 ex , 1989 (Bengt Oldhammer)
Storsveden (artp.), (14F 4c , [6773156, 1464863] ), rikkärr/kalkkärr /, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Jälltjärnberget (14F 4c , [67732, 14638] ), hårdbacke med revkalk i dagen i kraftgata, fåtal , 2009 (GHa)
Mellan skogsbilväg o.Andmyren (14F 4d , [67730, 14686] ), gammal körväg ,tallskog, enst, , 2000 (GHa)
200 m N Jälltjärn (14F 4d , [67737, 14650] ), avskalad kalkklippa, rätt rikligt , 2010 (GHa)
ORE

Fjäckan,kraftledningsgata (14F 5c , [6778, 1463] ), torrbackar o på kalkklippa v.forsen, 1985 (TLj)
Wallins i Arvet (artp.), (14F 5c , [6779711, 1464992] ), torr gräsmark med buskar igenväxande gammal linda/slåttermark., 30 stjälkar/strån/skott , 2020 (Tomas Ljung)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777230, 1465530] ), vägren, enstaka , 2013 (GHa)
Norrboda Gammelstad, Ore s:n (artp.), (14F 5e , [6777969, 1470098] ), ängs- och betesmark, 3 plantor , 2012 (Bo Norell)
Norrboda gammelstad (artp.), (14F 5e , [6777980, 1470120] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Furudal, industriomr. (14F 6c , [67839, 14629] ), sandgrop v.f.d.lastområde, enst. , 1987 (TLj)
Lill-Tranubäckens utlopp,1 km V Furudals bruk (14F 7c , [67871, 14647] ), gräsmark vid f.d. kalkbrott, enstaka , 1985 (TLj)
Korsåsen (15F 0f , [68023, 14773] ), hackslog, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
ORSA

Södra Grunuberg (14E 4j , [6774, 1447] ), slåtterängsrester, c:a 10 kvm på 2 lokaler , 1987 (LBr)
Kungshaga, öst (artp.), (14E 5h , [6775823, 1436624] ), 4 , 2014 (Ralf Lundmark)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776660, 1436470] ), hackslåtteräng, 2009 (Ralf Lundmark)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [67770, 14366] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6777024, 1436630] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
NO om Heden (14E 6h , [67830, 14392] ), kalkpåv.sandvägkant, rikl! , 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens m.allm. 1986 (JEd)
Kallholen ca 300 m S kalkbrottet (14E 6i , [67834, 14404] ), sandig vägkant, 1 ex. , 1987 (JEd)
Kallholen mot SO vid gård (14E 6i , [67836, 14413] ), torr kalkpåv.gräsmark vid väg, enst! , 1987 (JEd)
Åberga ca 700 m Ö Åbergtjärn n.lv. (14E 6i , [67838, 14439] ), ängsväg,på äldre körväg, enst! , 1984 (JEd)
Kallholens kalkbrott (14E 6i , [67840, 14411] ), kalkklippa, 2 ex! , 1987 (JEd)
Kallmora SO om sågen (14E 6i , [67846, 14438] ), i vägkanter o ängskant m.ljung o lingon, 1986 (JEd)
Nederberga S-ut (14E 6i , [67847, 14414] ), slåtterängsrester m.hårstarr,darrgräs,blåsuga ,etc., enst. , 1988 (JEd)
Nederberga (artp.), (14E 6i , [6784769, 1441446] ), 5 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Nederberga (artp.), (14E 6i , [6784769, 1441446] ), vid naturskyddsföreningens slåtterdagh, 1 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Kallmora N om sågen (14E 6i , [67849, 14438] ), i vägkanter o ängskant m.ljung o lingon, 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Kallmora 400 N om sågen (14E 7i , [67853, 14437] ), ängsväg i vägkantgrus, rikl! , 1986 (JEd)
Tallheds flygplats (artp.), (14E 7i , [6787059, 1441869] ), 20 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Tallhed, flygfältet vd "gamla skjutbanan" (14E 7i , [6787176, 1442374] ), 2005 (LBr)
Ljothed (artp.), (14E 7i , [6789837, 1444376] ), noterad , 2020 (Lars Hansson, Cecilia Fahlén)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.), (14E 7i , [6789883, 1444353] ), mager torr -- frisk lågvuxen äng, 3 plantor/tuvor , 2017 (Claes Möre)
Ljothed (artp.), (14E 7i , [6789887, 1444354] ), orsa naturskyddsförenings slåtterdag. växte på 3-4 olika platser, stora ex, mer än 10 cm, 12 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Kallmora, Wests änge (artp.), (14E 7j , [6785478, 1445349] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Skattungbyn, vid sågen (14E 7j , [67869, 14491] ), banvall, flertal , 2014 (GHa)
Skattungbyn v. jv.n. kraftverket (14E 7j , [67873, 14496] ), banvall o sandig gräsmark (m lingon,rölleka,etc.), t.rikl! , 1983 (JEd)
Ämån SO Ljothed (14E 7j , [67887, 14451] ), kalkpåv.S-exp.torrslänt (m. bl.a.sandviol), 1 ex! , 1985 (JEd)
Hällbergs fäbod (artp.), (14E 8g , [6792781, 1431586] ), 41932, 41932 , 1994 (Bengt Oldhammer)
Hällbergs fäbod (artp.), (14E 8g , [6792781, 1431586] ), 1 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Hällbergs fäb. (14E 8g , [67928, 14315] ), mager fårbetad gräsmark på fäbodvall, 1 ex! , 1985 (JEd)
Hällbergs fäbodar (artp.), (14E 8g , [6792834, 1431705] ), 4 plantor/tuvor , 2017 (Urban Gunnarsson)
Nybodberget (artp.), (14E 8g , [6792925, 1431779] ), barrskog / betad hagmark, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Höghed (artp.), (14E 8h , [67925, 14393] ), 10-tal , 1989 (Bengt Oldhammer)
Höghed (14E 8h , [67925, 14393] ), artrik hävdad slåtteräng, rikligt , 1987 (LBr)
Lindors fäbod (14E 8i , [67919, 14408] ), artrik f.d. slåtteräng, nu svagt bete, några ex , 1987 (LBr)
Storstupet på banvallen strax Ö om bron (14E 8j , [67906, 14456] ), torr banvalls-slänt m.kattfot, 2 ex. , 1988 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ), artrik torr betesmark, c:a 5 ex , 1987 (LBr)
Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67945, 14485] ), fäbodvall, 1993 (SBD)
Skräddar Djurberga (artp.), (14E 8j , [6794558, 1448538] ), 1 , 2020 (Marie Björklund)
Skräddar Djurberga (artp.), (14E 8j , [6794599, 1448515] ), slåttermark, 2 plantor/tuvor , 2019 (Urban Gunnarsson)
Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67946, 14484] ), betad torrbacke fäbodvall, 50 ex , 1989 (JEd & LBr)
Skräddar Djurberga (artp.), (14E 8j , [6794600, 1448501] ), torr gräsmark med enbuskar, 2015 (Tomas Ljung)
Skräddar Djurberga fäbodar (artp.), (14E 8j , [6794600, 1448501] ), 6 plantor/tuvor , 2020 (Tomas Ljung)
Skräddar Djurberga (artp.), (14E 8j , [6794611, 1448532] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Urban Gunnarsson)
Skräddar Djurberga (artp.), (14E 8j , [6794613, 1448523] ), 8 plantor/tuvor , 2017 (Urban Gunnarsson)
Skräddar-Djurberga (artp.), (14E 8j , [6794619, 1448495] ), fl ex, 1991 (Bengt Oldhammer)
Skräddar-Djurberga (artp.), (14E 8j , [6794619, 1448495] ), 1989 (Bengt Oldhammer)
Skräddar-Djurberga (artp.), (14E 8j , [6794619, 1448495] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Ö om Helvetesfallet n. jv. (14E 9i , [67952, 14434] ), på stig över torr berghäll intill jv. (m.bl. a. smultron o kattfot), 8 ex! 1985 10 ex! , 1987 (JEd)
Skattungbyn Ö-utstrax Ö Leskuänget (14F 6a , [67849, 14513] ), kalktorrbacke i slåtteräng, 1 ex! , 1985 (JEd)
Granåns kalkklippor (14F 7a , [6785, 1453] ), på kalkklippor resp på stig, ca 20 ex , 1984 (JEd)
Kväksels fäbod (14F 8a , [67924, 14538] ), torr artrik betesmark, c:a 5 ex , 1987 (LBr)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ), 1996 (BOr & PJn)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ), lindor och ängskanter, småodlingar, ett ex , 2020 (LBr)
MORA

Siljansfors försökspark ,Vid masugnen (14E 0e , [6753430, 1422320] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors,gamla landsvägen i mittsträng (14E 0e , [67540, 14225] ), 15-20 ex , 1989 (BOr)
Siljansfors försökspark ,Gamla landsvägen 100 m NO dess fd bro över Ryssån (14E 0e , [6754000, 1422530] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors (artp.), (14E 0e , [6754064, 1422530] ), frisk silikatgräsmark, 2015 (Tomas Ljung)
Siljansfors Kolvägen (artp.), (14E 0e , [6754070, 1422544] ), väg igenväxande skogsväg/färdled genom lövrik barrblandskog, 6 stjälkar/strån/skott , 2020 (Tomas Ljung)
Färnäs (artp.), (14E 3h , [67657, 14352] ), på järnvägsbank, 1988 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
N om Alderängarna (14E 4f , [67716, 14255] ), intill fornminne på stig i tallheden, 1 ex , 1988 (BOr)
Bonäs (artp.), (14E 4f , [6773303, 1428990] ), noterad , 2019 (Sarah Lagerberg)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Kalkberget (artp.), (14E 4h , [6771816, 1435261] ), betad hagmark /, 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Gopshusbacken (nedre delen) (artp.), (14E 5d , [6776510, 1415870] ), skidbacke, 25 , 2009 (Ralf Lundmark)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ), 1996 (AGr)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ), 1996 (BOr & PJn)
VÅMHUS

Nedre Bjönsabergs fäbodar (14E 7e , [6786970, 1420230] ), liten örtrik kulle i gräsmark, 16 ex , 2014 (LBr)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.), (15E 3c , [6817270, 1410620] ), på en stig, 3-4 ex , 1986 (Bengt Oldhammer)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Matsäls fäbod (14D 1h , [67558, 13898] ), betesmark, 2 ex , 1987 (LBr)
ÄLVDALEN

Hållbergs fäbodar (artp.), (14D 7j , [6785865, 1396225] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Hållbergs fäbodvall, S om vägen (artp.), (14D 7j , [6785883, 1396222] ), slåtteräng, 1 plantor/tuvor , 2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Dåråberg, södra delen (14D 8j , [6792960, 1399670] ), fäbodvall med torrbackar, sparsamt , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Dåråbergs fäbod (14D 8j , [67931, 13998] ), f.d slåtteräng, 10 ex , 1987 (LBr)
Floj (artp.), (14D 9f , [6797317, 1377277] ), 5-10 på stig på denna märkliga fäbodvall, 2002 (Bengt Oldhammer)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ), gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark, 2010 (DABS)
Åsens by (14D 9i , [6797070, 1393740] ), gräsmark vid kyrkan, 2010 (DABS)
Evertsbergs kapell (artp.), (14E 6a , [6781211, 1401079] ), torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark, 3 plantor/tuvor , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Sovaldberg fäbod (artp.), (14E 6a , [6784490, 1401644] ), fäbodbmiljö med gräsmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Sovaldbergs fäbod (14E 6a , [67845, 14014] ), hävdad slåttermark, rikligt , 1987 (LBr)
Solvaldbergs fäbodar, Älvdalen förs. (artp.), (14E 6a , [6784680, 1401430] ), betesmark, 7 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803700, 1399700] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Dragga (artp.), (15D 4i , [6823860, 1390832] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.), (15D 5g , [6828568, 1382766] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Mossiberg (artp.), (15D 5j , [6826400, 1395200] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Risberg Fäbod, N delen (artp.), (15E 0a , [6803035, 1402045] ), 1 , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Långö bruk (artp.), (15E 0b , [6800114, 1405146] ), 7 plantor/tuvor , 2008 (Hans Sundström)
Långö bruk (artp.), (15E 0b , [6800115, 1405148] ), 5 plantor/tuvor , 2008 (Hans Sundström)
Långö bruk (artp.), (15E 0b , [6800141, 1405158] ), 40 plantor/tuvor , 2008 (Hans Sundström)
Långö bruk (artp.), (15E 0b , [6800189, 1405146] ), 40 plantor/tuvor , 2008 (Hans Sundström)
Långö bruk (artp.), (15E 0b , [6800209, 1405152] ), 10 plantor/tuvor , 2008 (Hans Sundström)
Långö bruk (artp.), (15E 0b , [6800221, 1405214] ), 45 plantor/tuvor , 2008 (Hans Sundström)
Balzers fäbod (15E 4a , [68237, 14038] ), hävdad slåttermark, 5 ex. , 1987 (LBr)
HAMRA

Fågelsjö järnvägsstation (artp.), (16E 0i , [6854713, 1440756] ), öppen sten-/grusmark grusig mark helt nära järnvägen, 2015 (Håkan Pleijel)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Markusfallet (artp.), (12E 4c , [6672150, 1413515] ), 2014 (Uno Skog)
Lillåbron (artp.), (12E 4d , [6670552, 1418262] ), 10 , 2019 (Urban Gunnarsson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
1,5 km väster om Fredriksberg, strax norr om västra brofästet över Liälven (12E 4d , [6670580, 1418260] ), vägkant, 67 ex. , 2015 (MNo)
FLODA

Bastuberget (12E 7h , [6685880, 1435452] ), äldre linda i sydläge, bitvis mycket torr och utmagrad, ej slagen på några år, 2000 (DABS)
Tyrsberget (12E 9i , [6697769, 1441429] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [66963, 14465] ), slåttad fäbodvall,stagghed, enst. , 1989 (TLj & LBr)
Fagerberget, Floda s:n (artp.), (12E 9j , [6696308, 1446529] ), 5 plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Fagerberget, Floda s:n (artp.), (12E 9j , [6696310, 1446530] ), slåttermark, 5 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Fagerberget (artp.), (12E 9j , [6696336, 1446541] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Fagerbergets fäbod (12E 9j , [66964, 14466] ), hävdad slåtteräng, 5 ex , 1987 (LBr)
Risåsa NV, Floda s:n (artp.), (12E 9j , [6699628, 1447348] ), 7 plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Risåsa NV, Floda s:n (artp.), (12E 9j , [6699630, 1447350] ), slåttermark, 7 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Risåsa (artp.), (12E 9j , [6699660, 1447356] ), 1 , 2018 (Maja Wressel)
NÅS

Håvberget (artp.), (12E 7g , [6685061, 1434409] ), 2015 (Lars-Erik Nilsson)
Håvberget (artp.), (12E 7g , [6685061, 1434409] ), ,frekvens m.allm. 2014 (Lars-Erik Nilsson)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696780, 1419040] ), gräsbevuxen drumlin, 2010 (DABS)
ÄPPELBO

Södra Risåsen (12E 9a , [66980, 14016] ), artrik slåtter/betesmark, ca 10 ex , 1987 (LBr)
MALUNG

Sillerö (13D 3i , [6715, 1391] ), betade strandvallar m.örtrik torr-friskäng, fl. , 1989 (TLj & LBr)
Sillerö (13D 3i , [6715710, 1391650] ), fd betesmark vid Västerdalälven, 25 ex. , 2015 (MNo & TLj)
Sillerö Ågården (artp.), (13D 3i , [6715937, 1391923] ), sandgräsmark med buskar, 2015 (Tomas Ljung)
Vallsjösela (13D 4g , [6724110, 1383730] ), slåtteräng vid fäbod, 3 , 2014 (BGM)
Utänget 1km väster om Vallerås (13D 6f , [67349, 13797] ), slåtterlinda, 1 , 2014 (MNo)
Norra Mon (13D 6g , [6733480, 1383360] ), mager hästbetad gräsmark, 35 , 2020 (MNo)
Norra Mon (13D 6g , [6733480, 1383360] ), hästbetad mager ängsmark, 41 ex. , 2016 (MNo)
Strax väster om Mobyriset (13D 6g , [6734100, 1383380] ), torr mager linda alldeles vid åkervägen, drygt 100 ex på c:a 10 m2 , 2005 (MNo)
Strax väster om Mobyriset (13D 6g , [6734100, 1383380] ), torr mager linda alldeles vid åkervägen, 105 ex , 2015 (MNo)
Strax väster om Mobyriset (13D 6g , [6734100, 1383380] ), torr mager linda alldeles vid åkervägen, 58 , 2020 (MNo)
Norra Mon (13D 6g , [6734200, 1383430] ), torrbacke vid ängslada, 3 ex , 2000 (MNo)
Gammelgården (13D 6h , [6730230, 1386750] ), vägkant , slänt med gräs, 7 ex , 2011 (AOl)
Malungs hembygdsgård (artp.), (13D 6h , [6730234, 1386705] ), v-vänd grässlänt mot bilväg v om hembygdsgården, 11 plantor , 2010 (Michael Andersson)
Malung vid Skinnarvallen (13D 6h , [6730610, 1386575] ), örtrik gräsplätt, minst 50 ex. , 2018 (MNo)
Malung vid Skinnarvallen (13D 6h , [6730610, 1386575] ), örtrik gräsplätt, 8 ex. , 2015 (MNo)
Skinnarvallen (13D 6h , [6730610, 1386575] ), mager gräsmark, 214 , 2020 (MNo)
Mellanmon (13D 6h , [6733020, 1385100] ), vägslänt, 17 ex. , 2015 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ), fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog, c:a 50 ex , 2013 (BGM)
Västra Fors, Backholen (13D 7f , [6736800, 1376050] ), torr mager linda, 67 , 2020 (MNo)
Västra Fors, Backholen (13D 7f , [6736800, 1376050] ), slåttrad mager ängsmark, c:a 20 , 2016 (MNo)
Malungsfors (13D 7f , [67381, 13772] ), klippt mager gräsmark, c:a 25 ex , 2010 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [67373, 13898] ), betad linda, 24 , 2010 (BGM)
Arvsälen (13D 7h , [67373, 13899] ), hävdad betesmark,terrängsflora, 4 ex , 1987 (LBr)
Arvsela, Eggen (13D 7h , [6737315, 1389971] ), mager slåttrad gräsmark, 1 , 2020 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [6737315, 1389971] ), slåtterlinda, 2 ex. , 2015 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [6737320, 1389930] ), slåtterlinda, 29 ex. , 2015 (MNo)
Arvsela, Nygårds linda (13D 7h , [6737330, 1389940] ), mager slåttrad gräsmark, 10 , 2020 (MNo)
Arvsela, Thunbergs linda (13D 7h , [6737377, 1389754] ), mager slåttrad gräsmark, 34 , 2020 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [67374, 13897] ), betad gräsmark, ~ 20 ex , 2003 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [6737400, 1389750] ), slåtterlinda, 8 ex. , 2015 (MNo)
Arvsela, Thunbergs vägkant (13D 7h , [6737429, 1389755] ), mager slåttrad gräsmark, 7 , 2020 (MNo)
Arvsela, Johans (13D 7h , [6737435, 1389763] ), mager slåttrad gräsmark, 28 , 2020 (MNo)
Malung, Arvsela (13D 7h , [6737480, 1389820] ), gammal slåttermark, 14 ex. , 2015 (MNo & TLj)
Arvsela (13D 7h , [67375, 13897] ), betad gräsmark, ~ 40 ex , 2003 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [6737570, 1389790] ), körväg, c:a 15 ex , 2010 (BGM)
Arvsela sågdammen (13D 7h , [67387, 13891] ), vändplan, 10 ex , 1994 (MNo)
S om Sågdammen,1,5 km N om Arvsälen (13D 7h , [67387, 13891] ), gammal vändplan/sågplan med bl. a. Bot.lanceolatum, 15 ex , 1989 (JHn)
Arvsela, p-platsen vid Sågdammen (13D 7h , [6738750, 1389110] ), vändplan, 6 , 2010 (MNo)
Arvsela p-platsen vid Sågdammen (13D 7h , [6738750, 1389110] ), vändplan, 17 ex. , 2015 (MNo)
Vändplan v sågdammen (artp.), (13D 7h , [6738756, 1389119] ), 2015 (Tomas Ljung)
Arvsela (13D 7i , [6736700, 1390380] ), torr mager gräsmark, minst 200 , 2016 (MNo)
Arvsela, Skol (13D 7i , [6736716, 1390378] ), mager slåttrad gräsmark, 61 , 2020 (MNo)
Arvsela, Norr om Skol (13D 7i , [6736736, 1390423] ), mager slåttrad gräsmark, 38 , 2020 (MNo)
Arvsela, Brattströms (13D 7i , [6737150, 1390002] ), mager slåttrad gräsmark, 18 , 2020 (MNo)
Arvsela (13D 7i , [6737151, 1390016] ), slåtterlinda, 13 ex. , 2015 (MNo)
Arvselen S (artp.), (13D 7i , [6737152, 1390003] ), 2015 (Tomas Ljung)
Arvsela SO (artp.), (13D 7i , [6737153, 1390001] ), torr gräsmark torrbackar längs byvägen, 31 stjälkar/strån/skott , 2020 (Tomas Ljung)
Öjsberget (13D 7i , [6739560, 1391010] ), fuktig bergssluttning, stig, 1 , 2003 (BGM)
Öjsberget (13D 7i , [6739809, 1391306] ), diabasbrant, 2 , 2009 (BGM)
Kvillsäterns fäbod (13D 8g , [6741, 1382] ), hävdad betesmark, några ex , 1987 (LBr)
Kvillsela (13D 8g , [6741470, 1382220] ), frisk gräsmark, 2 ex , 2007 (BGM)
Kvillsela (13D 8g , [6741480, 1382230] ), slåtterlinda mitt å valn, 1 ex. , 2015 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741564, 1382156] ), torr mager linda, 5 , 2020 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), fuktig betesmark, 3 ex , 1996 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67417, 13909] ), näringsrik skogsmark, 2 ex , 1996 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [6741800, 1390910] ), torr örtrik gräsbacke, 2 , 2010 (MNo)
Norbergets fäbod (14D 0i , [67509, 13917] ), artrik hävdad slåtteräng, ca 10 ex , 1987 (LBr)
LIMA

Ö.Lillmon vid "Tomtan" (14D 0e , [67519, 13700] ), hackslog m.slåttergubbe, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Bodarna,fäbod vid Tysjön (14D 1a , [67563, 13516] ), betad torr ängsmark, 4 ex , 1987 (LBr)
Bu-Lybergets fäbodar (artp.), (14D 1f , [6755194, 1379044] ), frisk gräsmark med buskar fäbodvall intill stuga, 50 stjälkar/strån/skott , 2020 (Tomas Ljung)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.), (14D 2d , [6760152, 1367344] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Lima kyrkby (artp.), (14D 2d , [6760162, 1367384] ), 2015 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson)
Västagården (14D 2d , [6764870, 1365830] ), sandig vägkant, 12 , 2010 (BGM)
Södra Fenningsbergets fäbod (14D 2e , [67629, 13730] ), artrik slåtteräng, 1 ex , 1987 (LBr)
Sörnäs på Degernäset (14D 3d , [6765, 1366] ), torra betesmarker, rikl! , 1989 (TLj & LBr)
Degernäset i Sörnäs (artp.), (14D 3d , [6765167, 1366052] ), torr gräsmark med enbuskar älvbackar, 10 plantor/tuvor , 2020 (Tomas Ljung)
Valla (artp.), (14D 3d , [6765790, 1366000] ), betad älvbrink, 2004 (UGu)
N.Fenningbergets fäbodar (14D 3d , [6766, 1369] ), torrbacke,betad, m bl.a.fältgentiana, enst. , 1989 (TLj & LBr)
N. Fenningberget, Lima s:n (artp.), (14D 3d , [6766740, 1369375] ), betesmark, 4 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Norra Fenningberget, Lima förs. (artp.), (14D 3d , [6766929, 1369325] ), betesmark, 4 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Kinnvallsjösätern (14D 5a , [67756, 13512] ), betad torr ängsmark, ca 10 ex , 1987 (LBr)
TRANSTRAND

Janishuset, Västra Gussjön (artp.), (14D 4d , [6771409, 1366167] ), på gårdstunet, 8 plantor/tuvor , 2018 (Urban Gunnarsson)
Branäs, Gusjösätern (artp.), (14D 4e , [6774500, 1374290] ), 1 , 2019 (Urban Gunnarsson)
Berga (14D 5c , [6779, 1364] ), ödegård på tunet, rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Mornäs v.landsvägen (14D 5d , [6776, 1365] ), sandig vägskärning, 1989 (TLj & LBr)
Bompabacken v.pens.hemmet (14D 5d , [6777, 1365] ), torr gräsmark / gml åkerkant, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
V.Långstrand (14D 6c , [6782, 1364] ), utmagrad linda i kanten mot skogen, enst. , 1989 (TLj & LBr)
Näsgården, Sälen (artp.), (14D 6c , [6784575, 1363329] ), 38 plantor/tuvor , 2020 (Olov Tranberg)
500 m N om Högstrand (14D 8c , [6792988, 1361088] ), fåtal , 2010 (SKu)
Hamrarna vid Morarna (14D 8d , [6790, 1367] ), 1 ex , 1989 (DABS)
Åsbo (15D 4b , [6820228, 1355109] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Stormorvallen (15C 7h , [6839210, 1337830] ), fäbodvall, ca 10 , 1996 (LBr)
Grundsillret (artp.), (15C 7i , [6839219, 1340773] ), gräshed på gammal slåttermark vid älv, 6 plantor , 1993 (MBm)
Stenvallen (artp.), (15C 8h , [6842240, 1339380] ), 2006 (Sten Hallin)
Toxåsens V-sluttning 300 m S om Fulusjö-dammen (15C 9g , [68498, 13322] ), rikdråg i granskogs-sluttning, 1 ex , 1989 (DABS)
Gammelsätern (15D 7c , [68357, 13649] ), mager gräsmatta, 1995 (DABS)
Björntorp (artp.), (15D 7g , [6835753, 1380102] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Särna camping (artp.), (15D 8b , [6844990, 1359340] ), gräsmatta, 15 skott , 2010 (Pål Axel Olsson)
Hammaren (artp.), (15D 8c , [6843820, 1361320] ), 2 plantor , 2012 (Bård Øyvind Bredesen)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning (15D 8d , [68419, 13694] ), sumpskog, 1 ex , 1992 (DABS)
Kryptjärns fäbod (15D 8d , [68440, 13669] ), mager betesmark, 25ex , 1987 (LBr)
Kryptjärn (artp.), (15D 8d , [6844226, 1367077] ), noterad , 2016 (Sarah Lagerberg)
Granåsen (artp.), (15D 8f , [6842300, 1377391] ), noterad , 2016 (Sarah Lagerberg)
Särnaheden , 2 lokaler (15D 9a , [6849, 1351] ), mager betesmark resp. torr vägslänt, enstaka , 1989 (DABS)
Foskvallen, öster om vägen (16C 2j , [68608, 13499] ), torra magra f.d.lindor, minst 100 ex. , 1995 (DABS)
Foskvallen (artp.), (16C 2j , [6860822, 1349875] ), 65 plantor/tuvor , 2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Foskvallen (artp.), (16C 2j , [6860830, 1349861] ), 58 plantor/tuvor , 2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Foskvallen (artp.), (16C 2j , [6860846, 1349855] ), 6 plantor/tuvor , 2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Foskvallen (artp.), (16C 2j , [6860855, 1349853] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Foskvallen (artp.), (16C 2j , [6860859, 1349878] ), 5 plantor/tuvor , 2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Foskvallen (artp.), (16C 2j , [6860863, 1349857] ), 44 plantor/tuvor , 2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Foskvallen (artp.), (16C 2j , [6860869, 1349853] ), 34 plantor/tuvor , 2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Foskvallen (artp.), (16C 2j , [6860869, 1349854] ), 18 plantor/tuvor , 2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Foskvallen (artp.), (16C 2j , [6860877, 1349857] ), 15 plantor/tuvor , 2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
Bergvallens fäbod (16D 0e , [68503, 13708] ), slåtteräng, c:a 100 stora ex. , 1987 (LBr)
Lisselåvallen (artp.), (16D 1d , [6856289, 1366174] ), 2 plantor/tuvor , 2016 (Sarah Lagerberg)
Lisselåvallen (16D 1d , [68563, 13661] ), betad ängsmark, något 10-tal ex , 1987 (LBr)
Lisselåvallen (artp.), (16D 1d , [6856300, 1366184] ), spridd på gräsklippt infart till gård öster om genomfartsvägen. flera plantor i kanten mot den höga oklippta vegetationen, andra lägre ex på den klippta ytan. troligen döljer sig fler plantor i vegetationen. fler ytor på fäboden borde undersökas., 52 plantor/tuvor , 2020 (Uno Skog,
Sofia Möller Skog, Freja Skog)
V Oxvålen (16D 4b , [6870, 1358] ), örtrik bäck,diabasstråk, 100-tals (1 ex. 30 cm långt) , 1987 (BOr)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849270, 1308480] ), 1996 (DABS)
Röskåsen, täkten (artp.), (16C 0b , [6850970, 1308100] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Toxåsens V-sluttning nära Fulusjö-dammen (16C 0g , [68503, 13320] ), rikkärr o dråg i granskog, 1 ex , 1989 (DABS)
Gammelsätern ,vid södra gården (16C 1h , [68577, 13387] ), mager gräsmatta med bl.a.stagg, ~10 ex , 1995 (DABS)
Kvarnbäckens Ö-sida ca 600 m nedom dammen (16C 2c , [6862, 1312] ), lågörtäng i granskog, m.bl.a.Tibast, enst! , 1988 (JEd & ANi)
Storbo, fl! (åtm 3 lok) (16C 2c , [6863, 1314] ), torr ängmark,vägkanter, fl.o rikl! , 1988 (JEd & ANi)
Sunnanåt (16C 2h , [6863, 1337] ), övergivet bete, 3 ex , 1990 (CAl)
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ), vägren, lindkant, ~10 ex spridda , 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [6861770, 1342560] ), igenväxande linda med torrbackskanter, 13 stora ex , 2019 (LBr)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Idrebyn,fl! (16C 3h , [68650, 13372] ), frisk ängsbacke, 2+2 wx! , 1988 (DABS)
Fjällfotens stugby (artp.), (16C 3h , [6866010, 1338635] ), 15 , 2012 (Ralf Lundmark)
Gränjåsen , lodvägg i SV (16C 3j , [68679, 13463] ), torrbacke under överhäng, 1 ex , 1989 (DABS)
Gränjåsvallen (16C 3j , [68688, 13454] ), svagt betad fäbodvall, 1 ex , 1989 (DABS)
Vassbo gruva, SO om f d gruvan (artp.), (16C 4f , [6874262, 1327778] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Nipfjället, vid Bolagsvallen (16C 4j , [68743, 13462] ), örtrikt terrängfragment på fäbodvall, rikligt , 1994 (DABS)
Gröveldalsvallen (16C 5f , [68763, 13295] ), torra backar på vallen, 10 ex , 1990 (DABS)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ), gårdsplan och ängsmark, 82 ex på liten fläck nära ladugården , 2019 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillnipen (16C 5j , [68753, 13484] ), örtrik gräshed med bl.a fjällkåpa, riklig på ett par platser , 1994 (DABS)
Gjoten fb (16C 6d , [68818, 13171] ), fäbodvall, på liten kulle, två platser, 60+5 ex , 2020 (LBr)
Valdalsbygget (16C 7c , [68867, 13133] ), fäbodvall vid stuga, 3 ex , 1990 (DABS)
Övre Storsätern, Grövelsjön (16C 7d , [68891, 13174] ), gräsmark, 2014 (MNo)
Lövåsen (16C 7e , [68863, 13218] ), renbetad gräshed på f.d.fjällgård, enstaka , 1990 (DABS)
Grundöjan (artp.), (16C 7i , [6889953, 1340550] ), öppen gräsmark, 40 stjälkar/strån/skott , 2020 (Olof Hedgren)
Bäckebo (16C 7j , [6889520, 1349660] ), fäbodvall, 88 ex , 2018 (LBr)
Storvätteshognas SO-sluttning (DF70), (16C 8f , [6893, 1326] ), örtrik fuktäng (ca 940 m.höjd), t.rikligt , 1987 (JEd)
Storvätteshognas SO-sida 950 m.ö.h. (16C 8f , [68934, 13263] ), örtrikt uttorkande bäckdråg i s-exp. fjällsida, 30-tal ex , 1990 (DABS)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893580, 1326270] ), fjälläng, ett hundratal! , 2020 (LBr)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893750, 1326540] ), fjälläng, 5 ex , 2020 (LBr)
Storån, NV Hällsjöberget (16C 8g , ), fuktig moränblotta, enstaka ,frekvens m.allm. , 1985 (JEd)
Storfjätan 500 m SO Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ), intil kalkblock resp.örtrik enbacke, enstaka , 1994 (DABS)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ), ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)
Västra Fjätvallen (artp.), (16C 9j , [6897938, 1345488] ), 20 stjälkar/strån/skott , 2016 (Tomas Ljung)
Atlasruta (16D 5a ), kalkpåv.moränsluttningar med gles örtängsveg., frekv.m.a (åtm.4 lok) ,på varje lok. fåtalig ,frekvens t.allm. , 1987 (DABS)
Lillfjäten, betesmark (artp.), (16D 5a , [6877067, 1352232] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [68823, 13517] ), örtrik skogsäng vid vägen, sparsamt , 1994 (JEd)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ), övergiven slåtteräng i granskog, 1 ex , 2020 (LBr)
Slugufjällets Ö-sida (DF70), (17C 1e , [69051, 13244] ), kalkpåv.'klippäng' (ca 1020 m.höjd), enstaka , 1987 (JEd)

Dalarnes Flora