Borago officinalis    Gurkört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GUSTAFS

Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ), 2013 (Bonnie Nilzon)
STORA TUNA

Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.), (13F 1g , [6705203, 1481748] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Sandin)
Korsgårdsvägen (artp.), (13F 1g , [6705297, 1481834] ), industrimark med mindre tippmassor, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
STORA KOPPARBERG

Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ), gräsmark runt herrgård och handelsträdgård, 2011 (JJa & IPt)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Torrbo (12F 4g , [6671, 1482] ), på dynghög, enst. , 1989 (TLj & LBr)
LUDVIKA

Brunnsvik,mln skolan o väg 245 (12F 5c , [66764, 14623] ), vägslänt, 1 stort ex. , 1982 (TLj)
Brunsvik (artp.), (12F 5c , [6676753, 1461322] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Österdalarna

GAGNEF

Björka (13F 2c , [67130, 14606] ), jordtipp, 3 ex. , 2003 (IPt)
ÅL

Ål-Kilen (13F 4b , [6724243, 1458714] ), vägslänt med liten gräsbevuxen jordhög, 2014 (IPt)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739620, 1451147] ), mot damm, enstaka , 2018 (Kicki Marcus)
RÄTTVIK

Lerdal (14F 0c , [67515, 14628] ), gammal kompost mln trädg. o vägdike,bland nässlor, 4 ex , 1986 (TLj)

Dalarnes Flora