Blysmus compressus    Plattsäv


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
SÄTER

Norddalen, 1823 (WAHLENB.1824, KRÖN.1843) * ca 100 m N Norddalsbron (12F 8j , [66942, 14960] ), solexponerad fuktig ängsmark på körväg i dalbotten, på en yta av 2x10 m , 1987 (SNy & TLj)
GUSTAFS

Ljusterbro, 50 m SO bron (12F 9j , [66956, 14950] ), fuktig betesmark, ca 30 strån , 1989 (LBr)

Dalarnes Flora