Blechnum spicant    Kambräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SÄTER

Ljustjärn (Skallberget) (artp.), (12F 7i , [6686354, 1494416] ), brunvattensjö, 1 , 2020 (Ulf Ljusteräng)
GUSTAFS

Klevberget (artp.), (12F 8h , [6694179, 1489976] ), på tidigare schaktad skogsmark använd för uttransport av virke., 1 , 2020 (Stig-Åke Svenson)
SILVBERG

Risshytte hage nära Englunds myr (östra kanten) (12F 8h , [66910, 14892] ), fläck med piprör i barrblandskog, 1 ex. , 1987 (SNy)
STORA TUNA

Hovgårdsklack (12F 9g , [6696568, 1484003] ), skogsmark, 1 ex , 2020 (SNy)
SVÄRDSJÖ

Spaksjön, norr om byn (artp.), (14G 2c , [6761848, 1514636] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Ca 1,5 km NO om Knipberget (12F 2f , [66630, 14759] ), gles sumpgranskog av vitmossetyp, 1 stor tuva , 1989 (JHn)
Nedre Göberget (artp.), (12F 3e , [6665264, 1474888] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Pelle Adenäs)
GRANGÄRDE

Bringsjöberg, nordsluttningen av Trollberget (artp.), (12E 3i , [6668680, 1443190] ), granskog, 1990 (Henry Eriksson,Gunnar Eriksson)
Gettjärnen, S om tjärnen (artp.), (12E 3j , [6667250, 1445180] ), fuktig granskog, 1980 (Gunnar Karlsson)
Gropberget (artp.), (12F 3a , [6665290, 1452270] ), blåbärsgranskog, 2014 (Lars Johansson)
Österdalarna

SILJANSNÄS

Uvberget, S V, vid skogsstig (13F 8a , [6740488, 1451348] ), blandskog med företrädesvis tall, en större planta och en liten , 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Skallberget (artp.), (13E 6i , [6730704, 1443862] ), 2 plantor/tuvor , 2018 (Åsa Rydell)
1,2 km ost Granbergs fäbodar (artp.), (13F 6a , [6733302, 1451135] ), granskog, 2 plantor , 2012 (Pär Dahlström)
1,2 km O om Granberg (13F 6a , [6733320, 1451130] ), grandominerad fuktig östsluttning, ca 30 m N om liten bäckravin, bestånd , 2011 (Erik R. Lindström)
Römmarsmyran ca.4 km NNO om Sörskog (13F 9f , [6748975, 1476789] ), på en liten myr,i kanten mot gransumpskog, 1 ex , 2003 (JAE)
ORE

Storhälltjärnen ,strax Ö-ut (14F 6f , [67821, 14784] ), kant av gammal skogskörväg, 1 stort fertilt ex , 1991 (BDr)
ORSA

Stopån, längs stigen ca 200 m från vändplanen (15E 2e , [6814760, 1421690] ), 1 ex , 1999 (TLj)
Stopån, N vändplan skogsbilväg (15E 2e , [6814788, 1421668] ), 20-30 blad , 2005 (BOr)
Korpimäki (Korpmäck) (artp.), (15E 2h , [6814510, 1437819] ), nya kraftiga ex med flera tjog blad , 1990 (Bengt Oldhammer)
Stopåns dalgång-Gravvaslan (artp.), (15E 3e , [6815184, 1421452] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Stopåns dalgång-Gravvaslan (artp.), (15E 3e , [6815184, 1421452] ), 400 meter nordost om pricken, 12 tuvor cirka en halv kvadratmeter , 1983 (Bengt Oldhammer)
Stopån (15E 3e , [6815804, 1421442] ), granskogssluttning, 80 blad , 2012 (BOr)
Stopån-Litåberget (artp.), (15E 3e , [6815804, 1421442] ), 30 blad , 2012 (Bengt Oldhammer)
Kajsberget (artp.), (15E 3e , [6817734, 1422002] ), 30 stjälkar/strån/skott , 2018 (Bengt Oldhammer)
Kajsbergets sydsluttning . 673 m.ö.h. (15E 3e , [6818034, 1420481] ), gles granskog, 10-tal gröna blsd , 2007 (BOr)
Kajsberget-Bjurdammsberget (artp.), (15E 3e , [6818103, 1421651] ), 10-tal gröna blad i gles granskog ki kajsbergets sydsluttning 673 m.ö.h. 6818034/1420481, 2007 (Bengt Oldhammer)
Norra Rensjöberget (artp.), (15E 3f , [6816909, 1427262] ), 50 blad varav 2 fertila , 2015 (Bengt Oldhammer & Kjell Hedmark)
Korpmäki (15E 3h , [6815270, 1437830] ), östsluttningen, 11 tuvor , 1999 (TLj)
SOLLERÖ

Flenberget (13E 8g , [6743, 1433] ), rågång, blandskog blåbärsristyp,hårt trängd av vitmossa, 1 litet ex 4-7 blad , 1986 (BOr,Ingemar Ljungqvist)
Flenberget (artp.), (13E 8g , [6743632, 1433448] ), i rågång, hårt trängd av vitmossa, ett litet ex med 4-7 blad , 1986 (Bengt Oldhammer)
Rossberget (13E 9f , [6746, 1426] ), granskog vid myr,ganska öppet, c:a 100 blad, sterila , 1987 (BOr)
MORA

N. Garberg ca 200 m mot NV längs stigen (14E 3c , [67681, 14135] ), mossrik blåbärsgranskog, 1988 (BCe)
Eldpallkojan VNV (artp.), (14E 3c , [6768174, 1413617] ), 1 plantor/tuvor , 1988 (Björn Cederberg)
Dyverdalen (15E 2d , [6810, 1419] ), gles blandskog, ett 10-tal , 1986 (BOr)
Härkämäck (artp.), (15E 2d , [6810684, 1416633] ), på gammal körväg med sidlågor, 10 sterila blad och två fertila , 1986 (Bengt Oldhammer)
Dyverdalen (15E 2d , [6811, 1418] ), gammal körväg, ett 10-tal , 1986 (BOr)
Anjosvarden (artp.), (15E 2d , [6813536, 1418412] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Fisktjärnåsen (artp.), (15E 4b , [6824414, 1408690] ), 1 , 2019 (Peter Turander)
VENJAN

Åsens fäb. intill Klikttjärnsbäcken (14D 3j , [6767, 1399] ), granskog, 1 ex , 1997 (DABS)
Åsberget (14D 3j , [6768110, 1399140] ), ~refl~ ,örtrika fläckar i tallsluttning, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Granberg, V om Rämma fäbodar (14D 7i , [67897, 13947] ), i traktorspår i fuktig brant sluttande granskog, 1 ex , 2004 (LBr)
Blyberg, längs stigen mot Nya brottet (14E 6c , [6783640, 1411960] ), dikesslänt, en mindre tuva , 2018 (LBr)
HAMRA

Stora Korpimäki Gävleborg (artp.), (15E 7h , [6836340, 1436897] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gräsberget (artp.), (12E 6d , [6681921, 1418467] ), 2013 (Janolof Hermansson)
JÄRNA

Kringelrisåsen (artp.), (13E 5d , [6728463, 1416210] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Ö Ö Välbergsmyran (artp.), (12D 9j , [6697693, 1399004] ), 3 plantor/tuvor , 2002 (Håkan Lernefalk)
Norra Brudskogen,hygge ca 500 m S om fäboden (12D 9j , [66985, 13989] ), källdråg bland Sphagnum, en tuva , 1987 (LBr)
MALUNG

Björtjärnberget (artp.), (13D 2h , [6712785, 1386435] ), 2 plantor , 2014 (Lars Efraimsson)
Getåsen (artp.), (13D 3h , [6715333, 1385474] ), stort exemplar , 2015 (Lars Efraimsson)
Ca 500 m VNV Flottberget (13D 3h , [67192, 13885] ), skogsmark, 2 ex , 1995 (LEf)
V om Hålidens fäbod (13D 4f , [6720, 1377] ), västsluttning i gammal granskog, myrkant vid en källbäck, ca: 5 ex. , 1981 (Bror-Erik Larsson)
LIMA

Snögåsberget-Nysäterberget (artp.), (13D 9b , [6745500, 1359511] ), noterad , 2017 (Ville Pokela)
Tandövarden (artp.), (13D 9b , [6748848, 1357992] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
S om Megrinnsmyran (13D 9e , [6747330, 1372880] ), fuktig sänka mellan 2 hyggen, 1 ex , 1990 (KPe)
Klossberget, Malungs kommun (artp.), (14C 2j , [6764510, 1349797] ), 2008 (Sebastian Kirppu)
Storknipen (artp.), (14C 3g , [6769626, 1332879] ), granskog i branter litet inslag av tall och lövträd, 2 plantor/tuvor , 2016 (Janolof Hermansson)
Myckekberget (14D 0c , [6752, 1364] ), sumphål i äldre hygge, 2 bestånd , 1994 (KPe)
Myckelberget (artp.), (14D 0c , [6752413, 1364259] ), noterad , 2017 (Ville Pokela)
V om Heden (14D 0c , [6754376, 1362203] ), gles västvänd granskogssluttning,gräsig mark, riklig , 2003 (Magnus Andersson)
Vallarberget (14D 0d , [6752, 1365] ), sumphål i hyggeskant, 4 bestånd , 1994 (KPe)
Bullbergets SV-sluttning (artp.), (14D 1e , [6757500, 1370800] ), glänta i yngre granskog, 526 m.ö.h., 1 plantor , 2007 (Torbjörn Tyler)
S Hundfjället (artp.), (14D 6a , [6780763, 1350371] ), noterad , 2019 (Tove Thomasson)
Näverboden (artp.), (14D 6a , [6780905, 1350372] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)
TRANSTRAND

Björnbäckstugan (artp.), (14C 8i , [6794300, 1342800] ), noterad , 1987 (Björn Cederberg)
Björnbäckstugan (artp.), (14C 8i , [6794300, 1342800] ), noterad , 1987 (Björn Cederberg)
Hällkällan, Malungs kommun (artp.), (14D 5b , [6776001, 1358305] ), 2008 (Sebastian Kirppu)
Hällkällan, Malungs kommun (artp.), (14D 5b , [6776056, 1358312] ), 2008 (Sebastian Kirppu)
Hällkällan, Malungs kommun (artp.), (14D 5b , [6776958, 1358182] ), 2008 (Sebastian Kirppu)
Mossakalens västsluttning (14D 6a , [6780970, 1354350] ), fuktig granskog i fjällsluttning, 2 tuvor , 2009 (LBr)
Köadalen NV vägen (artp.), (14D 7b , [6786296, 1357013] ), barrskog /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Köarån (artp.), (14D 7b , [6786518, 1358687] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791100, 1350740] ), granskog, öppen, sluttande, vid myrstack, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Stormorvallen/Östra Överängsbäcken (artp.), (15C 6f , [6834793, 1325819] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Uno Skog)
Sågbäcken N om Gördalen (artp.), (15C 7e , [6836450, 1324371] ), fuktig granskog, 1 plantor , 2009 (Janolof Hermansson)
IDRE

Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6875861, 1343685] ), noterad , 1992 (Per Skyllberg)
St.Olån, ca 700 m uppströms sammanflödet med Fjätan (16C 7d , [68896, 13169] ), kanten av en källa, mot fastmatta, en tuva,steril , 1990 (DABS)
Hällsjövålas N-sluttning, strax V om bäcken (16C 8g , [6894, 1330] ), blåbärsgranskog,OBS på liten älgstig, 2 små ex , 1987 (JEd)
Ö brant Brattbäcksilen (17C 1f , [69054, 13275] ), bergsluttning med bärris, 1987 (HLe & UGn)

Dalarnes Flora