Bistorta major    Stor ormrot


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SILVBERG

Östra Silvberg gruva (artp.), (12F 8h , [6692144, 1487794] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Östra Silvberg gruva (artp.), (12F 8h , [6692144, 1487794] ), noterad , 2017 (Dennis Nyström)
Ö Silvberg vid gruvomr (12F 8h , [6692232, 1487837] ), vägkanter och gårdsplatser, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Pilbo v.Rv 60 (ev=Gruvriset 1958:WISTR-89 ?), (13F 3h , [67192, 14896] ), schaktad mark (?) intill lv. i ett stort snår av mästerrot, enst. , 1988 (JEd)
Gångväg nedanför Kullen (artp.), (13F 4i , [6721012, 1491127] ), täcker någon dryg m2. växer tillsammans med/runt en mindre lokal med mästerrot., noterad plantor/tuvor , 2020 (Cecilia Rastad)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 1b , [67092, 14572] ), fuktig gräsmark, tre olika bestånd med ett 20-tal på varje ,frekvens m.allm. , 2004 (AÖg)
Bröttjärna (13F 1b , [67094, 14571] ), gräsmark, 3 ex. , 1996 (AÖg)
LEKSAND

Rältlindor (13F 5a , [6726140, 1454699] ), vägslänt, t.rikligt , 2015 (IPt)
ÄLVDALEN

Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Tre björnar (artp.), (14E 8b , [6790414, 1405728] ), fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Västerdalarna

JÄRNA

Stockholmskojan (artp.), (13E 4b , [6720185, 1408502] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Stockholmskojan (13E 4b , [6720187, 1408426] ), ~refl~ ,fd tomt/ängsmark, ,frekvens m.allm. 2000 (HLe)

Dalarnes Flora