Bidens tripartita    Brunskära


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), fuktig mark,alla fynd vid Dalälvens vattensystem och efter åarna upp till Horndal, spridd, (7 lokaler) , 1987 (PDm)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ), hästbetad strand och lerbotten, riklig , 2018 (LBr)
Nylandet, öster om (artp.), (12G 5h , [6678573, 1536165] ), betesmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ), betad strandäng, lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ), ängsväg, åker, 2019 (IPt)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), grusplan, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
HEDEMORA

Sörbogrundet (12G 7c , [6685930, 1512820] ), lerstränder, tidvis torrlagda, spridd , 2013 (LBr)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ), bäckstrandi engelska parken, 2016 (JJa)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ), näringsrik grund sjö/strand, riklig , 2011 (LBr)
Långsbyn , Lången (13G 0c , [67042, 15138] ), strandkant / ruderatmark, >25 ex , 1989 (SJa)
STORA SKEDVI

Skogsbergs, 300m V om (artp.), (12G 9b , [6697659, 1507078] ), betesmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SÄTER

Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ), sjöstrand, 2011 (DABS)
Hagtäkten (13F 0h , [67008, 14888] ), betad strandkantä, > 10 ex , 1989 (SJa)
STORA TUNA

Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ), i Norån, 2019 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ), vägkanter och åstränder, 2014 (SNy)
Ö om Långsjön int.loka v.fritidsbebyggelse (12F 9g , [66999, 14842] ), fuktig åkermark, enst. , 1986 (SNy)
Gallsbo gamla fiskodlingen (13F 0e , [6700008, 1474830] ), fiskdammar med dm djupt vatten, 2020 (SNy)
Gamla fiskodlingen i Gallsbo (13F 0e , [6700012, 1474829] ), delvis torrlagda fiskdammar, 2020 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Mellsta (artp.), (13F 1f , [6709824, 1477084] ), i vattnet/sjön vid rondellen, 20-30 ex. , 1980 (Bengt Oldhammer)
Alsbäcks f.d. skola (artp.), (13F 1g , [6706539, 1483178] ), norr om granridån där flisning av avverkade träd pågått, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707390, 14817680] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Rudorna s.v. (artp.), (13F 1g , [6707400, 1482265] ), crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ), stränder kring nyanlagd våtmark, 2015 (SNy)
Islingby ind.omr. (artp.), (13F 1g , [6707640, 1481790] ), ruderatmark (snötipp), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708694, 1481414] ), ruderatmark utfyllnadsområde, 1 , 2020 (Yngve Johansson)
TORSÅNG

Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14874] ), längs främst östra stranden, 1986 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ), vattensjuk ängsmark, 2013 (DABS)
VIKA

Kråknäsmossen (13F 1i , [67084, 14927] ), ~refl~ ,sydligaste delen med grävt dike som mynner i södra myrvattnet, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Kniva tomten (artp.), (13F 3j , [6715860, 1499653] ), 5, återkommit i flera år (mer än 8 år) på lite olika ställen på platsen, inom ca 25m radie. , 2019 (Cecilia Rastad)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ), fuktig obetad hage, 1999 (JJa & BCa)
STORA KOPPARBERG

Östanforsbron (artp.), (13F 4h , [6722524, 1489552] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Tiskens V-sida mot Kopparvallen (13F 4i , [67200, 14910] ), vattensjuk sänka nära sjön, flera ex , 1986 (TLj)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ), utfyllnad, 2013 (IPt)
Bruksväg mot Lindsberg (13F 5h , [6728053, 1486972] ), skogstipp, 2013 (IPt)
SUNDBORN

Backa, västra vallen till södra dammen (artp.), (13F 4j , [6722360, 1498539] ), dammvall, 2013 (Per Johansson)
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ), våtmark, stränder vid ån och tjärnen, 2019 (SNy & LBr)
ENVIKEN

Långnäs (13F 8j , [67449, 14984] ), våtäng nära Vågsjöns strand, 2-3 ex , 1986 (RLu)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Hagen (12F 3h , [6667061, 1488886] ), åker, rikligt , 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Stora Snöån (12F 2d , [6662291, 1467620] ), vägkant/dike mot åker, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ), sjöstrand, 2004 (GWm)
GRANGÄRDE

Östanbjörka, Fallet (12F 6b , [6682630, 1456820] ), blöt åker/äng, rikligt , 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462650] ), trädgårdsland som ogräs, enst. men spridd i flera rabatter , 2001 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ), slänter och strand mot vattenloka, spridd runt hela lokan , 2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [67214, 14586] ), liten göl, tätt bestånd, många , 1986 (MKp)
Gräv (13F 4b , [6721478, 1458624] ), strand åkerloka, ymnigt , 2012 (IPt)
LEKSAND

Ullvi (13F 6b , [6732, 1458] ), älvstrand,sankängar, flerst. , 1986 (TLj)
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ), ängsmark, 2014 (IPt)
RÄTTVIK

Siljan,Rättviks camping (14F 0c , [67527, 14619] ), strandsnår vid bäckoset, enstaka , 1986 (TLj)
I skogen nära åkerfälten (nära golfbanan) (14F 0c , [67533, 14627] ), torrlagt dige, rikl. ( första gången i omr. -82) , 1990 (ABj)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Solberga (artp.), (12E 4e , [6674058, 1424230] ), gårdsplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
MALUNG

Södra Mon (13D 6g , [6732790, 1384630] ), jordgubbsodling, 1 ex , 1997 (MNo)
Malungs återvinningscentral (13D 6h , [67323, 13875] ), soptipp, flera storväxta exemplar , 2015 (MNo)
Nordväst Hallsjöviken (13D 6h , [67327, 13863] ), gammalt jordgubbsland, 8 ex , 2005 (MNo)

Dalarnes Flora