Bidens cernua    Nickskära


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Bysjöns vik vid kyrkan (12G 5h , [6675700, 1537220] ), lerstränder, tidvis torrlagda, riklig , 2013 (LBr)
Kyrkbyn vid Bysjön (12G 5h , [66759, 15369] ), översvämningsmark, fåtalig , 1988 (PDm)
Buskasjön (12G 5h , [66799, 15358] ), betad lerstrand, enstaka , 1997 (PDm)
N om Nässen (12G 5i , [66766, 15401] ), f.d.betesmark vid stranden, >20 ex , 1988 (PDm)
HEDEMORA

Brunna vid Hovran (12G 6c , [66826, 15117] ), dystrand, litet bestånd , 1990 (HPe)
Västerby, badplatsen vid Käringtjärn (DFl), (12G 7b , [66885, 15066] ), strandkant, fåtalig , 1988 (HPe)
Viggen vid Viggenäs (12G 7b , [66897, 15063] ), strandkant, 100-tals , 1988 (HPe)
Sörbo vid Hovran (12G 7c , [66858, 15145] ), blottad dy, carexbälte, fåtal , 1990 (HPe)
Sörbogrundet (12G 7c , [6685930, 1512820] ), lerstränder, tidvis torrlagda, spridd , 2013 (LBr)
Åkerkant vid en vall vid Trollbosjön,nedanför en hästhage (12G 7d , [66869, 15152] ), magert beväxt åkerkant med mycket pilörter av olika slag, några enstaka , 1989 (BBr)
Norshyttedammen (DFl), (12G 8b , [66930, 15066] ), strand, spridd , 1988 (HPe)
Norshyttedammens V-sida (DF), (12G 8b , [66936, 15066] ), betade stränder, fl. , 1987 (TLj)
HUSBY

Fatburens östra strand (12G 8c , [66944, 15135] ), betad gyttjestrandesmark, sparsamt , 1988 (LBr)
Svinösjön (12G 9c , [6696, 1513] ), fuktig mark, fåtal , 1991 (HPe)
Lången vid Långsbyn (DFl), (13G 0c , [67040, 15141] ), dyig sjöstrand, 10 ex , 1990 (MDv)
STORA SKEDVI

Uppbotjärnens V-strand (12G 9a , [66983, 15039] ), betad dystrand, 1990 (JEd & LBr & TLj)
SILVBERG

Grängshammar (12F 8g , [6693802, 1483478] ), strand mot sjön Grängen, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Lusmyren v.Skanska (13F 1f , [6705, 1479] ), fuktig schaktmark v.göl, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Rudorna s.v. (artp.), (13F 1g , [6707400, 1482265] ), crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.), (13F 1g , [6707410, 1482283] ), en några år gammal crossbana på blöt del av åker. intill en åkerholme., noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Rudängsmyrans våtmark (artp.), (13F 1g , [6707593, 1482656] ), dyig strandkant., noterad , 2020 (Yngve Johansson)
VIKA

Kråknäsmossen,V kanten i höjd med Garbergsudden (13F 1i , [67089, 14923] ), grävd dräneringskanal, ett 10-tal ex , 1996 (SBm)
Karlslundstjärnen (13F 3j , [67181, 14988] ), ~refl~ ,näringsrik igenvuxen tjärn, ,frekvens ej bedömd 2001 (JJa & BCa)
Hosjö , Sandviken (13F 3j , [6718954, 1496688] ), bäckkant med bl a tiggarranunkel och sommarlånke, 2002 (TLj)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Kasttjärn (12F 3d , ), eutrof tjärn m.rikl.vatten- o strandveg., t.rikl. , 1989 (SBm)
Österdalarna

LEKSAND

Limsjön ,utloppet (13F 7b , [67353, 14569] ), strand, nära vattnet, tiotal ex , 1994 (MKp)
ORE

Östansjö vid Östanvik (14F 6d , [67819, 14668] ), betat sumpkärr, enstaka , 1986 (LBr)
ORSA

Lindänget , vid Orsasjön (14E 5h , [67765, 14361] ), längst ut på landtungan, några ex. , 2008 (BOr)
Lindänget (14E 5h , [6776520, 1436160] ), betad strandäng, riklig på små ytor , 2013 (LBr)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776526, 1436087] ), massvis längs dyig strandkant längs en lång sträcka. har ökat betydligt. många hundra ex. , 2016 (Bengt Oldhammer)
Lindänget , intill Orsasjön (14E 5h , [6776584, 1436144] ), dyig strandkant några meter från vattnet, 100-tals blommande längs en sträcka på 100-200 m , 2012 (BOr)
SOLLERÖ

Norrviken Sollerön (artp.), (14E 1g , [6757025, 1433840] ), sankmark, 100 plantor , 2007 (Arne Andersson)
Norrviken , invallningsdike från reningsverket till Siljan (14E 1g , [6757057, 1433857] ), näringsrikt dike, kraftigt bestånd , 2007 (Hans Nydahl)

Dalarnes Flora