Betula pubescens ssp. czerepanovii    Fjällbjörk


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

BJURSÅS

Bjursmyren (13F 7g , [6737380, 1481840] ), myrmark, 2018 (JJa)
Västerdalarna

LIMA

Lillvarden (14D 0b , [6750820, 1357140] ), ~refl~ ,vardnatur, ,frekvens ej bedömd 1996 (LBr)
TRANSTRAND

Stor-Närfjället (artp.), (14C 8j , [6792310, 1348320] ), kalfjäll, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Lägerdalsfjället (artp.), (14C 8j , [6794280, 1349570] ), fjällhed, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ), ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar, ,frekvens allm. 2006 (MNo)
Synddalskläppen (artp.), (14D 8a , [6794130, 1351740] ), fjällhed, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.), (14D 9a , [6795000, 1351600] ), kalfjäll, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3h ), ,frekvens allm. 2005 (THe)
Myr vid Östertangens Ö sida (artp.), (15C 3j , [6818855, 1345048] ), myr i fjällbjörkskog, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäcksätern (artp.), (15C 4j , [6822614, 1345610] ), vändplan, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjällen (artp.), (15C 6i , [6832876, 1340109] ), noterad , 2017 (Jesper Villaume)
Fulufjällets NP, Rörsjöarna (artp.), (15C 7g , [6838389, 1334306] ), noterad , 2007 (Lars Erik Norbäck)
Rösjöarna (artp.), (15C 7g , [6838410, 1334131] ), noterad , 2020 (Viktor Björkert)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839840, 1334690] ), noterad , 2018 (Åke Berg, Tomas Pärt, Håkan Johansson)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839840, 1334690] ), noterad , 2017 (Åke Berg)
Brottbäckstugan, Fulufjällets NR (artp.), (15C 7h , [6836217, 1338967] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6836219, 1338989] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ), fattigmyr, spridd , 1996 (LBr)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.), (15C 7h , [6839848, 1335692] ), noterad , 2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Fulufjället (artp.), (15C 8g , [6840091, 1334171] ), noterad , 2019 (Börje Andersson)
Njupeskär N (artp.), (15C 8g , [6840201, 1334510] ), fjäll, noterad , 2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ), 1996 (DABS)
Nipfjället (artp.), (16C 4i , [6873659, 1343631] ), noterad , 2018 (Rickard Jonsson)
Nipfjället, längs stigen från Nipstugan mot Nipvallen (16C 4i , [6874790, 1342850] ), fjällbjörkskog och granskog, stig, spridd , 2018 (LBr)
Städjan (16C 4j , [68702, 13465] ), mellan granskogen och kalfjället, rikligt , 2008 (MNo)
Nipfjället, parkeringen (artp.), (16C 5i , [6875371, 1344861] ), noterad , 2017 (Leif Ekblom, Barbro Strååt , Lena Carlberg, Inger Karlsson, Bo Karlsson)
Nippfjället (artp.), (16C 5i , [6876292, 1344300] ), noterad , 2014 (Christoffer Sjöholm)
Nipfjället kärlväxter (artp.), (16C 5i , [6877389, 1344715] ), noterad , 2018 (Henrik Jakenberg)
Nipfjället (artp.), (16C 5j , [6876120, 1345261] ), noterad , 2020 (Tomas Björkesten)
Långfjället vid Djupgravsstöten (16C 6e , [6884800, 1324780] ), fjällhed, spridd , 2015 (LBr)
N om landsvägen där Kungsleden korsar med en bro (16C 7c , [68890, 13143] ), ~refl~ ,bäckkant i fjällbjörkskog, ,frekvens allm. 1999 (JPo)
Grövelsjön, 1,5 km VSV Sjöstugan (artp.), (16C 8d , [6892891, 1315383] ), alpin hed, noterad , 2019 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6894824, 1316478] ), noterad , 2017 (Lars Salomon)
Långfjällets naturreservat (artp.), (16C 8e , [6891422, 1322917] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken)
Fosksjökläpparna vid leden mot Storvätteshågna (16C 8e , [6893760, 1320790] ), mager fjällhed, ett enda litet träd , 2020 (LBr)
Grövelsjön (artp.), (16C 8e , [6894732, 1320452] ), 1988 (Thomas Strid)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893580, 1326270] ), fjälläng, spridd , 2020 (LBr)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ), ~refl~ ,igenväxande ängsmark, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Grövelsjöns V strand ,S om renstängslet från sjön o uppåt (16C 9d , [68951, 13164] ), ~refl~ ,sjöstrand, ,frekvens allm. 2001 (JPo)
Löskesvålens topp (16D 6b , [6881370, 1355287] ), liten kalfjällsplatå, spridd , 2013 (LBr)

Dalarnes Flora