Betula pubescens ssp. czerepanovii    Fjällbjörk


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerdalarna

LIMA

Lillvarden (14D 0b , [675082, 135714] ), ~refl~ ,vardnatur, ,frekvens ej bedömd 1996 (LBr)
TRANSTRAND

Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ), ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar, ,frekvens allm. 2006 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3h ), ,frekvens allm. 2005 (THe)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [683661, 133803] ), fattigmyr, spridd , 1996 (LBr)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [684991, 130795] ), 1996 (DABS)
Städjan (16C 4j , [68702, 13465] ), mellan granskogen och kalfjället, rikligt , 2008 (MNo)
Långfjället vid Djupgravsstöten (16C 6e , [688480, 132478] ), fjällhed, spridd , 2015 (LBr)
N om landsvägen där Kungsleden korsar med en bro (16C 7c , [68890, 13143] ), ~refl~ ,bäckkant i fjällbjörkskog, ,frekvens allm. 1999 (JPo)
Grövelsjön (artp.), (16C 8e , [6894732, 1320452] ), 1988 (Thomas Strid)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ), ~refl~ ,igenväxande ängsmark, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Grövelsjöns V strand ,S om renstängslet från sjön o uppåt (16C 9d , [68951, 13164] ), ~refl~ ,sjöstrand, ,frekvens allm. 2001 (JPo)
Löskesvålens topp (16D 6b , [6881370, 1355287] ), liten kalfjällsplatå, spridd , 2013 (LBr)

Dalarnes Flora