Betula nana x pubescens    


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

VÅMHUS

Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
Högfjot ,V om Våmhuskölens naturreservat (15E 4c , [6823, 1413] ), ca 1 km2 , 2000 (BOr)
ÄLVDALEN

Romundberg (15D 2i , [68137, 13916] ), öppen blötmyr, 2003 (LBr)
Västerdalarna

ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3h ), ,frekvens t.allm. 2005 (THe)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Fjätälven ,250 m nedströms landsvägsbron (15D 8d , [6844, 1365] ), kärrkant, enstaka , 1992 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ), ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor, ,frekvens m.allm. 2002 (LBr)
IDRE

Atlasruta (16C 1i ), ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ), ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Intill Kungsleden (16C 7c , [68873, 13135] ), ~refl~ ,fjällbjörkskog, ,frekvens t.allm. 1999 (JPo)
Grövelsjöns V strand ,S om renstängslet från sjön o uppåt (16C 9d , [68951, 13164] ), ~refl~ ,sjöstrand, ,frekvens t.allm. 2001 (JPo)

Dalarnes Flora