Betula nana x pubescens    


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

VÅMHUS

Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
Högfjot ,V om Våmhuskölens naturreservat (15E 4c , [6823, 1413] ), ca 1 km2 , 2000 (BOr)
ÄLVDALEN

Romundberg (15D 2i , [68137, 13916] ), öppen blötmyr, 2003 (LBr)
Västerdalarna

ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Gårdtjärnsmyrarna, nordöstra delen (13D 3e , [6719085, 1371686] ), 2017 (Urban Gunnarsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3h ), ,frekvens t.allm. 2005 (THe)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Fjätälven ,250 m nedströms landsvägsbron (15D 8d , [6844, 1365] ), kärrkant, enstaka , 1992 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ), ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor, ,frekvens m.allm. 2002 (LBr)
IDRE

Atlasruta (16C 1i ), ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ), ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Intill Kungsleden (16C 7c , [68873, 13135] ), ~refl~ ,fjällbjörkskog, ,frekvens t.allm. 1999 (JPo)
Grövelsjöns V strand ,S om renstängslet från sjön o uppåt (16C 9d , [68951, 13164] ), ~refl~ ,sjöstrand, ,frekvens t.allm. 2001 (JPo)

Dalarnes Flora