Berberis thunbergii    Häckberberis


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

LEKSAND

Sturänget, Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745638, 1455460] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora