Berberis thunbergii    Häckberberis


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Vassjön (artp.), (13F 2f , [6712934, 1476751] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Gunnar Bäck)
Österdalarna

LEKSAND

Sturänget, Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745638, 1455460] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora