Bergenia cordifolia    Hjärtbergenia


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HUSBY

Stjärnsund (13G 0e , [670181, 152233] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
STORA TUNA

Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
STORA KOPPARBERG

Väg mot Rogsjön (13F 6h , [673328, 148664] ), litet grustag med fyllningsmassor, 2012 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6732982, 1503614] ), vägkant, 2015 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

Bastberget (12F 9a , [6695433, 1452861] ), fäbodvall, 2015 (IPt & JJa)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ), fäbodgata, 2015 (IPt & JJa)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713264, 1467340] ), ängsmark. blandskog, rikligt på flera lokaler , 2015 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721329, 1458060] ), vägslänt, 2016 (IPt)
BJURSÅS

Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [673698, 148064] ), igenvuxen gammal trädgårdsmark, 2011 (JJa)
LEKSAND

Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [673934, 147065] ), gräsmark, 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [673982, 147402] ), vägkant vid grusväg, 2016 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740091, 1465813] ), ängsmark, 2016 (IPt)
RÄTTVIK

Risåsa (13F 9e , [674616, 147038] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Ärtled (13F 9e , [674839, 147420] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Finnbacka by (14F 4h , [677068, 148745] ), vägkant, 2007 (DABS)
BODA

500 m V Lenåsmyren (14F 2d , [67636, 14690] ), trädgårdsutkast, ett tiotal , 2012 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [676215, 147044] ), ängsliknande tallskog, rikligt , 2010 (GHa)
Sinksjöån (14F 3d , [676612, 146658] ), ~refl~ ,sumpskog på gammal tipp, tämligen rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Kärvsåsen/Solingvägen (14F 4d , [677141, 146790] ), stenig vägren, tiotals , 2009 (GHa)
ORE

400 m S Orskaven (14F 5d , [677696, 146888] ), bäckravin nära väg, troligen trädgårdsutkast, några tiotal , 2013 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [682218, 146596] ), gräsmark, 2009 (JJa & BCa & IPt)
ORSA

Oreälven (artp.), (14E 6h , [6784171, 1439395] ), 2 , 2016 (Bengt Oldhammer)
MORA

Fageråsens fäbod (artp.), (14E 4c , [6773640, 1411850] ), vägkant, utkast, 2015 (Ralf Lundmark)
VENJAN

Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ), vägslänt, 2015 (DABS)

Dalarnes Flora