Bellis perennis    Tusensköna


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), vägkant, 2014 (DABS)
STORA TUNA

Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698613, 1477775] ), stugtomt, gräsyta, 2020 (SNy)
Bysjön,byn (artp.), (13F 2f , [6711780, 1477600] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
VIKA

Cederroth (artp.), (13F 3j , [6718907, 1495922] ), noterad , 2016 (Glenn Costello)
STORA KOPPARBERG

Gruvriset (artp.), (13F 3h , [6718618, 1489227] ), 1 , 2017 (Jerry Carlsson)
Kullen (artp.), (13F 4i , [6721035, 1491273] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Västerbergslagen

MALINGSBO

O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ), vägkant och ängsbacke, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Slätbo (11F 9i , [66494, 14936] ), i klippt gräsmatta, talrik , 2001 (BFo)
Slätbo (11F 9i , [6649413, 1493566] ), gräsmatta, 2008 (GJn)
Lindbacka (artp.), (12F 0i , [6653741, 1491755] ), 10 , 2020 (Göran Johansson)
NORRBÄRKE

Skisshyttan (12F 5e , [6678040, 1470700] ), gräsmark nära vägen, rikligt , 2007 (IPt)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ), vägkanter, 2015 (SNy)
GRANGÄRDE

Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ), ängsmark, sjöstrand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

LEKSAND

Söder Lindberg (13F 8c , [6742440, 1462770] ), tomtmark, 2013 (IPt)
BODA

Kyrkogården (14F 3d , [67663, 14672] ), gräsmatta, relativt rkligt , 2006 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
ORE

Dalbyn Nya kyrkogården (artp.), (14F 6d , [6780215, 1465742] ), tipp, 4 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), sprider sig duktigt i gräsmatten på tomten, 2013 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670366, 1421249] ), tomtmark och park, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)

Dalarnes Flora