Beckmannia syzigachne    Radgräs


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Hedemora sopstn (12G 7c , [66853, 15112] ), i utkanten av rötslamtipp, enstaka , 1988 (PLi)
STORA KOPPARBERG

Falun, ruderatmarker (artp.), (13F 4h , [6720380, 1488980] ), 2014 (Henrik Weibull)
Ingarvsdammen SV (artp.), (13F 4h , [6720380, 1488980] ), våtmark på fyllnadsmassorna, 50 tuvor , 2010 (Per Johansson)
Österdalarna

MORA

N om lasarettet (14E 3g , [6767, 1434] ), vägdike, obeständig , 1980 (AGr)
Västerdalarna

JÄRNA

Vansbro, längs väg 242 ,3.5 km N om Eldforsen (13E 1c , [6705, 1413] ), i västra vägdiket, ca 10 tuvor (ca 50 blommande strån) , 2001 (TLj)
3,5 km N. Eldforsen i västra vägdiket (13E 1c , [6705865, 1413490] ), blött dike vid P-ficka, ca 50 strån/10 tuvor , 2001 (TLj)
MALUNG

Öjevägen mellan Lännviken och Digernäset (13D 7i , [6739505, 1393025] ), vägdike, 25 fertila strån , 2013 (MNo)
2 km Ö om Öjsbergets triangelpunkt, (13D 7i , [67396, 13931] ), dike vid landsvägen, rikligt 7x1 m 1975,ännu , 1986 (PEr)
Malung - Öje ,vid Lämviken (13D 7i , [67399, 13931] ), vägkant, yta 4 x 1 m (belägg Riksm.1977) , 1992 (PEr)

Dalarnes Flora