Barbarea stricta    Strandgyllen


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fullsta (12G 4h , [66745, 15397] ), åker i träda, rikl.flerst. , 1988 (PDm)
Fullsta (12G 4i , [66733, 15407] ), älvstrand, 3 ex , 1982 (PDm)
Forsön (12G 4i , [66733, 15421] ), översvämningsmark, rikl. , 1988 (PDm)
Lugnet (12G 5h , [66754, 15375] ), båthamn, ett par ex , 1985 (PDm)
Storbyn (12G 5i , [66781, 15413] ), vägslänt, ett par ex , 1986 (PDm)
Stadarna (12G 5j , [66756, 15495] ), älvstrand, 2 ex , 1985 (PDm)
Valla (12G 8g , [66938, 15328] ), dike, 1 ex , 1986 (PDm)
Valla (12G 8g , [66942, 15323] ), vi bäck, rikligt , 1988 (PDm)
FOLKÄRNA

Igeltjärna v.Kärrsjöns östsida (12G 2f , [6664, 1527] ), eutrof strand, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), strand, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ), vägsluttning, torr gräsmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norn,Sundsjöns strand, SO om hyttan (12F 5j , [66777, 14985] ), sjöstrand på slagg, flera , 1987 (EDn)
Hyttbacken efter Dräckebäcken (12G 5b , [66772, 15068] ), bäckkant, 2 ex , 1988 (HPe)
Ö om Nås vid Lustån (12G 5c , [66789, 15104] ), åkant, 10-tal , 1988 (HPe)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Nibble,vid Broåns utlopp i Håvran (12G 6c , [66837, 15118] ), strand, vanlig , 1989 (MDv)
Västanå vid Gåran (12G 7a , [66861, 15024] ), strandkant, 1 ex , 1989 (HPe)
Vikmanshyttan ,badplats (12G 7a , [66863, 15006] ), strandkant, 20 ex , 1988 (HPe)
Granbo, Dufströms väg (12G 7a , [66870, 15022] ), trädgårdsrabatt, enstaka ex. , 1983 (EDn)
S Hamre vid Hamreån (12G 7c , [66857, 15119] ), vid åkant, 10-tal , 1989 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [66871, 15133] ), dystrand i traktorspår, 10-tal , 1991 (HPe)
HUSBY

Bergboön i Dalälven (12G 9b , [66990, 15091] ), älvstrand, några , 1988 (MDv)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ), dammvall gräsmark, 2017 (JJa)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ), liten holme i sjön, 2018 (IPt & SJa)
Ratholmen,Amungen (13G 0b , [67015, 15090] ), sjöstrand, glest spridd , 1989 (MDv)
Stjärnsund (13G 0e , [6701530, 1522470] ), gräsmark, 2013 (DABS)
STORA TUNA

Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ), vägkant och strandremsa mot sjön, 2015 (SNy)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Mellsta ångbåtsbryggan (13F 2f , [6710990, 1476900] ), älvstrand, 2012 (IPt)
TORSÅNG

Tunaåleden, rastplats S Tyllsnäs gård (artp.), (13F 0g , [6704502, 1482983] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Backtäktsbäckens utlopp i Runn (13F 1i , [67058, 14915] ), kärräng, talrik , 1999 (SBm)
VIKA

Vikasjöns S-strand (13F 1j , [6706, 1496] ), åkerdike nära sjön, 1989 (JEd & TLj)
ASPEBODA

Sörbobäcken (13F 2g , [6713, 1484] ), fuktiga bäckstränder, fl. , 1987 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Tiskens NO_strand (13F 4i , [6720, 1491] ), enstaka , 1986 (JEd)
SUNDBORN

Backa (artp.), (13F 4j , [6722619, 1498675] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
SVÄRDSJÖ

Båtlänningen (13G 7b , [6736390, 1505880] ), strand, fåtalig , 2008 (JWk)
ENVIKEN

Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ), sjöstrand, 2009 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

Nysäl (13F 2b , [67123, 14576] ), lövskogskärr nära älven, rikligt , 2003 (IPt)
N stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67132, 14610] ), ~refl~ ,älvstrand o älvslänt, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [67134, 14647] ), älvstrand, rikligt , 2002 (IPt)
Svedjan, vid V-Dalälven (13F 2c , [6713800, 1461870] ), älvstrand samt på liten holme i älven, riklig , 2003 (IPt)
Lindan .gamla färjstället (13F 2c , [6713870, 1460220] ), älvstrand, enst. , 2002 (IPt)
Västerfors nära flottbron (13F 3b , [6719766, 1457111] ), strand, 2014 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723419, 1457761] ), älvstrand, 2014 (IPt)
Tomtjärn 700 m V, Ö-Dalälven (13F 5b , [6726489, 1458526] ), älvstrand, 2014 (IPt)
BJURSÅS

Bjursås skidbacken (13F 7g , [6738020, 1481300] ), gräsmark kring skidanläggningen, 2016 (JJa)
SILJANSNÄS

Björnbodarna (13F 9a , [67496, 14510] ), strand, flertal , 2017 (GHa)
LEKSAND

Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ), ängsmark/strand, 2017 (IPt & SNy)
Limsjön ,utloppet (13F 7b , [67352, 14569] ), stranden, ca 10 ex , 1996 (MKp)
Hjortviken vid Siljan (13F 8a , [6744280, 1454910] ), sjöstrand, några jätteex. , 2003 (IPt)
Tällberg (13F 9b , [6746, 1455] ), kulturpåv.stränder, fl. , 1987 (TLj)
Skogsväg, SÖ Kullsbjörken (artp.), (13F 9c , [6745825, 1461505] ), 2015 (Mathias Theander)
RÄTTVIK

Tina vid Killingholmen (v. Siljan) (13F 9c , [6749, 1460] ), stränder, 1988 (JEd)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ), stenbrott, 2018 (JJa)
Rättviks socken, Rättvik (artp.), (14F 0c , [6752231, 1462495] ), strand, 1982 (Anders Svenson)
Rättvik, Kyrkdammen (artp.), (14F 0c , [6753123, 1461745] ), noterad stjälkar/strån/skott , 2016 (Henry Gudmundson)
NO om kyrkan (14F 0c , [6753130, 1461690] ), våt ängsmark ,strand, rikligt , 2016 (IPt)
Rättvik, damm vid Stiftsg. (artp.), (14F 0c , [6753154, 1461723] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Draggådammen 2 km NO Backa (14F 1c , [67577, 14642] ), uppschaktad dammvall, t.riklig , 1985 (TLj)
Atlasruta (14F 1d ), mark nära vatten,åstränder, frekvens:m.a. , 1986 (TLj)
BODA

Grusgropen i Ensro (14F 2d , [67601, 14683] ), grusgropsskänt, flertal , 2015 (GHa)
200 m V Värmdalen (14F 2d , [67601, 14687] ), åsgrop, rikligt , 2011 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762048, 1470341] ), fuktig slåttermark, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Saxdammen (14F 3d , [6766500, 1467370] ), grässlänt ner mot damm, tiotals , 2011 (GHa)
Jugasskär (14F 3e , [67659, 14707] ), ~refl~ ,nyupptaget dike över kalhygge, rikligt ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Ugglas svad (14F 4c , [67721, 14649] ), körspår i hygge, flertal , 2011 (GHa)
Bysjön (14F 4d , [67711, 14668] ), kanten av å, enst. , 1998 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [67717, 14659] ), dike/bäck i hästhage, 10-tals , 1998 (GHa)
Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ), dike, enst. , 1998 (GHa)
300 m SO Jälltjärnen (14F 4d , [67731, 14650] ), vattenfyllt dike, enst. , 1998 (GHa)
Sanden (14F 4d , [67733, 14663] ), kanten av damm, enst. , 1998 (GHa)
ORE

Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ), strandsnår, enstaka , 2012 (GHa)
Vikbäcken söder om Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ), liten damm, flertal , 2014 (GHa)
Arvet, v.Oresjön (1-4- ,2-4-) (14F 6c , [6782, 1464] ), stränder,bäckbrinkar, spridd , 1987 (TLj)
Dalfors,damm nära vägen (14F 7f , [67887, 14783] ), dämd strand, flera ex , 1985 (TLj)
ORSA

Vångsgärde S-ut nedom däljorna (14E 4h , [67731, 14361] ), på erosionssand i botten av bäcksänka,näringsrikt m.mannagräs,bäckbräsma,knapptåg, 1988 (JEd)
Oljonsbyn (artp.), (14E 5h , [6776254, 1438144] ), 5 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Lindänget v.Lisselhed-vägen (14E 5h , [67768, 14363] ), vägdike n.sjön, 1987 (JEd)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777471, 1436069] ), 5 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Enån v.Trunna (14E 5h , [67777, 14372] ), å-strandsnår, 1987 (JEd)
Kyrkbyn v.Lillån (14E 5h , [6779, 1435] ), eutrofa å-stränder, 1987 (JEd)
Aven, vid utloppet mot Orsasjön (14E 6g , [6780020, 1433200] ), kärräng, spridd , 2018 (LBr)
Oreälven nedom Kallholen (v.Åbergvasselns utlopp) (14E 6i , [67833, 14400] ), bäck o.strandsnår, enst. , 1987 (JEd)
Oreälven-Kallholn (artp.), (14E 6i , [6783800, 1440051] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6785344, 1437836] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6789068, 1438460] ), 2 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Oreälven v.'Näsudden' 1 km V Fredshammar (14E 7i , [67865, 14434] ), strandsnår på sand, 1988 (JEd)
Hällvasslan (artp.), (14E 8h , [6791851, 1436584] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Storstupet (Ämån) (14E 8j , [6790, 1445] ), strandsnår, 1987 (JEd)
Leskusänget vid ån (14F 7a , [67851, 14509] ), åkant o vägdike, 1989 (JEd & LBr)
SOLLERÖ

Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Norrviken (artp.), (14E 1g , [67581, 14331] ), 2012 (Bengt Oldhammer)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757960, 1435720] ), åkermark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark, Nybruket (14E 0e , [6753610, 1422370] ), strandkant, 1982 (Göran Thor)
1 km SV Bergkarlås (14E 3h , [6768920, 1435520] ), dikeskant, 2010 (SJo)
Dynggrav (artp.), (14E 4f , [6770985, 1426496] ), 1 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Dynggraven, Öster-Dalälven. (artp.), (14E 4f , [6770993, 1426554] ), strandkant vid älven, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Alderängarna, 300 m ONO Salunäv (artp.), (14E 4f , [6770994, 1426524] ), i strandkant, noterad , 2015 (Nils-Otto Nilsson, Anders Johansson, Mats Karlsson)
Vattnäs (artp.), (14E 4g , [6770254, 1434230] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Vanån vid Sväsodlingen (artp.), (14D 5g , [6776740, 1384189] ), å och strandmiljöer, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vilan SSO om (artp.), (14D 5h , [6775628, 1385905] ), åstrand, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Selgård älven (artp.), (14D 9i , [6796972, 1393025] ), framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven, 5 , 2017 (Staffan Jansson)
Laduön, älvsträcka norr om (artp.), (14D 9j , [6797303, 1398783] ), stenig översvämningsmark, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Käringberg (artp.), (15E 1a , [6805567, 1403006] ), gårdsmiljö och övergivna ängsmarker, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Fredriksbergs industriområde (artp.), (12E 4d , [6670191, 1419890] ), fabriksområde, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
NÅS

Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ), lagun, strandkärr, skogsbryn, 1998 (DABS)
JÄRNA

Ca 200 m SV Övre Milborg (13E 0c , [6704683, 1410708] ), ~refl~ ,älvbrink, 5 ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Marstrandsmyren N (artp.), (13E 1c , [6705108, 1413650] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Lerbäckens utlopp i V-dalälven 2 km S Vansbro (13E 1c , [67085, 14134] ), vägkant, enstaka , 1988 (HLe & UGn)
Kringlan (artp.), (13E 2e , [6714295, 1420389] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Morn, badstället (artp.), (13E 3d , [6715045, 1419401] ), 10 , 2019 (Anders Lindholm)
MALUNG

Nedaför 'Uvbron' 1,4 km SSV Kvinsdammen (12D 8h , [66929, 13891] ), tidvis översvämmad grusstrand #, ca 5 ex. , 1989 (OSt)
Uvlidmorarna (13D 1h , [67086, 13855] ), fuktig skog, 5 , 2004 (BGM)
Vålön (13D 2i , [67116, 13923] ), strandkant, 1 , 2002 (BGM)
Sillerö v.älven (13D 3i , [6715, 1391] ), strandkärr, 1989 (TLj & LBr)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ), älvstrand, 2019 (BGM)
Öster Lugnet (13D 4h , [67246, 13890] ), bäckstråk, 1 ex , 1999 (BGM)
Böle (artp.), (13D 5h , [6728568, 1386000] ), 3 plantor/tuvor , 2020 (Agneta Olsson)
Tyve vid Mosjön (13D 6g , [6732760, 1384380] ), hästbetad strandäng, 3 ex , 2000 (MNo)
Tyve vid Mosjön (13D 6g , [6732760, 1384380] ), hästbetad strandäng, 2 ex , 1996 (MNo)
Norr om bron till Snörkillingåsen (13D 6g , [6733400, 1383470] ), älvstranden, minst 100 ex , 2000 (MNo)
Söder om Tälboren (13D 7e , [67398, 13745] ), älvbrink, ett fåtal , 2004 (BGM)
TRANSTRAND

200 m N e i Viken (S Sälen) (14D 6c , [67844, 13635] ), kanten av en vik från älven, fåtal , 1982 (PEr)
V-dalälven N-sidan N om Färdsjöstaden (15D 0b , [68012, 13556] ), älvstrand, enst. , 1994 (JEd)
Hormunds kraftverk (artp.), (15D 0b , [6802596, 1358266] ), noterad , 2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.), (15D 2a , [6813341, 1354620] ), dikesren, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ), sjöstrand, enstaka , 1989 (ULn)
Färjan NNO om (artp.), (15D 9b , [6846444, 1358268] ), gårdsmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Särnasjön , längs stranden innanför Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), strandängar, sparsam , 1992 (DABS)
Kringelfjordens S-ände (16C 0j , [68527, 13494] ), avsnörd sjövik-strandkärr, enstaka , 1989 (DABS)
IDRE

500 m O Smörtjärnen (16C 1h , [68589, 13383] ), liten lok både i skog och på hygge, rikligt , 1995 (DABS)
Älvrosfjordens öststrand (16C 1j , [6856170, 1348140] ), stenstrand, 2 ex , 2008 (LBr)
Idresjön 300 m O Trysslingbäckens utlopp (16C 2h , [68630, 13386] ), örtrik sjöstrand, fåtalig , 1995 (DABS)
Idrebyn , nära bron över Storån (16C 2h , [6864, 1337] ), schaktad vägkant, 1990 (DABS)
Idrebyn vid Gläntvägen (16C 2h , [68644, 13379] ), vägdike med bäckvegetation, sparsamt , 1995 (DABS)
Lillfjäten (16D 5a , [6876, 1352] ), vägkanter o diken, fl. o riklig , 1987 (DABS)
Strömmen (16D 5a , [6879, 1351] ), vägkanter o diken ,även i granskogssluttning, fl. o riklig , 1987 (DABS)

Dalarnes Flora