Bartsia alpina    Svarthö


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ORSA

Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens m.allm. 1986 (JEd)
Ämån S om Ljothed,fl! (Df 60), (14E 7i , [67885, 14449] ), strandängar o snår, åtm 2 gr:enst.+ 40 ex! OBS! blommande , 1985 (JEd)
Ämån S om Ljothed,fl! (DF 60), (14E 7i , [67886, 14444] ), strandängar o snår, åtm 2 gr:enst.+ 40 ex! OBS! blommande , 1985 (JEd)
Ämån SO om Ljothed (14E 7j , [67887, 14452] ), strandängar o snår, enst! , 1985 (JEd)
Tjåberget (artp.), (15E 2g , [6811962, 1432997] ), växer på flera ställen längs ämån, 1993 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Ändmyr, 2 km VSV Rämma fäbod (14D 7j , [67898, 13968] ), längs bäck, rikligt , 2005 (LBr)
Intill Gryvlan, norra stranden (15D 0g , [68040, 13842] ), gräsmark, flertal , 1986 (PJo)
ÅmotkojanSO om (artp.), (15D 0g , [6804167, 1384057] ), åstrandzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.), (15E 0a , [6804636, 1404782] ), strand längs älven, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Lissåvallen (artp.), (15C 6j , [6832263, 1349123] ), 2 stjälkar/strån/skott , 2004 (John Halvarsson)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
500 m V Lomsjöns N-spets (15C 8i , [68437, 13418] ), rikkärr, rikligt , 1989 (DABS)
500 m O Garsjöns S-ände (15C 8i , [68444, 13421] ), rikkärr, sparsamt , 1989 (DABS)
Fulans östra strand (15C 9g , [6847450, 1334200] ), rikkärr mot ån, spridd , 2013 (LBr)
Fulans västra strand (artp.), (15C 9g , [6847561, 1334058] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Fulans O-sida vid sammanflödet med Stråfulan (15C 9g , [6848, 1333] ), rikkärr o strandkärr, t.rikligt , 1989 (DABS)
Fulans östra strand, vid Stråfulunäset (15C 9g , [6848910, 1332490] ), örtrikt fuktdråg, riklig , 2013 (LBr)
Fulans V strand N om Dubbelkojan (artp.), (15C 9h , [6846171, 1335604] ), öppen naturlig äng vid mindre skogsälv, 1991 (MBm & JEd & LBr)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (15C 9h , [6849811, 1336346] ), barrnaturskog, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (15C 9h , [6849898, 1336746] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (15C 9h , [6849914, 1336669] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (15C 9h , [6849938, 1336579] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Atlasruta (15C 9i ), 1989 (DABS)
500 m NV Garsjöns N-ände (15C 9i , [68455, 13407] ), rikkärr, t.rikligt , 1989 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ), på hällar vid fallen, spridd , 2003 (LBr)
Strax nedströms lv-bron över Fjätan (15D 8d , [6844, 1365] ), örtrik strandbrink, sparsamt , 1992 (DABS)
Särna VNV om (artp.), (15D 9b , [6846698, 1357446] ), älvstrandmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (16C 0h , [6850056, 1336354] ), barrnaturskog, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (16C 0h , [6850196, 1336210] ), myr, vid bäck, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (16C 0h , [6850232, 1336118] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (16C 0h , [6850236, 1336192] ), barrnaturskog, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (16C 0h , [6850266, 1336086] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Myr NNV Snöåsen (16C 0h , [6852070, 1335710] ), rikmyr och sumpskog med en, riklig , 2014 (LBr)
Byggningsåsen (artp.), (16C 0h , [6852287, 1337636] ), myrkant, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Myr vid Örebäcken (16C 0j , [6850520, 1346810] ), fastmatta i rikärr, spridd , 2007 (LBr)
V om Rörmyrvallen (16C 0j , [68513, 13484] ), rikkärr, 1989 (DABS)
800 m NV om Rörmyrvallen mellan Näverbäcken o vägen (16C 0j , [68520, 13479] ), ängsartade fuktsvackor i ört-granskog ,nu hygge, enstaka , 1989 (DABS)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [68528, 13471] ), rikkärr med källflöden, spridd , 2009 (LBr)
Myr 1 km O Vallmyran (16C 0j , [6853411, 1346536] ), rikkärr, riklig , 2008 (LBr)
V Oxvålen (16D 3b , [6865, 1355] ), rel.näringsrik bäck i skogsmark, tiotals , 1987 (BOr)
Fröbergets V-sluttning (16D 3b , [6869, 1359] ), örtrik bäckrännil i skog, sparsamt , 1992 (DABS)
Fröberget (artp.), (16D 3b , [6869127, 1359256] ), noterad , 2020 (John Halvarsson)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen (artp.), (16C 0b , [6850927, 1309065] ), noterad , 2018 (John Halvarsson)
Härjehågna (artp.), (16C 0b , [6850970, 1307110] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Härjåhogna (DFl-50), (16C 0b , [6851, 1307] ), källdrag, fuktängar, spridd , 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ), rikkärr och källdråg i björkskog, 1996 (DABS)
Svartåsen vid Idrebustan (artp.), (16C 0g , [6850747, 1334747] ), rikfläck, 2004 (Rolf Lundqvist)
Svartåsen (artp.), (16C 0g , [6851179, 1334714] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Svartåsen vid Vallsjön (artp.), (16C 0g , [6851496, 1334787] ), backmyr, 2004 (Rolf Lundqvist)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850240, 1336170] ), rikkärr med fattiginslag, spridd , 2018 (LBr)
SV om Storbosjön,fl! (16C 2c , [6863, 1313] ), örtrikare bäckar,kärr o. sjöstränder, 1988 (JEd & ANi)
Sörälven nedom Höstådammen (16C 3g , [68686, 13304] ), stränder o rika källdråg, 1988 (DABS)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ), källa och rikmyr nedströms, spridd , 2020 (LBr)
Vid bron över Valan (16C 6c , [6880360, 1314690] ), åstrand och rika strandkärr, spridd , 2020 (LBr)
Björnliden, Grövelsjön (artp.), (16C 6e , [6884841, 1321352] ), 2014 (Göran Toss)
Valdalsbygget strax N-ut (16C 7c , [68868, 13133] ), kalkpåv.uttorkade fuktsvackor, 1990 (DABS)
C:a 200 m Ö om Valdalsbygget S om stigen (16C 7c , [68868, 13135] ), ~refl~ ,litet kärr, ,frekvens t.allm. 1999 (JPo)
Valdalsbygget 1.3 km mot NNO (16C 7c , [68880, 13138] ), kalkpåv.uttorkade fuktsvackor i Nardus-hed, 1990 (DABS)
Grövlan (16C 7d , [6886680, 1317860] ), älvstrand, sparsamt , 2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ), rikmyr och rik öppen myrkant, riklig , 2015 (LBr)
Ollarsliden (artp.), (16C 7d , [6888891, 1317047] ), noterad , 2018 (Åke Berg, Tomas Pärt, Håkan Johansson)
Huskläppen åt O (16C 7d , [6889560, 1318770] ), sluttande, rikt kärr, sparsam , 2017 (LBr)
Huskläppen, Grövelsjön (16C 7d , [68896, 13178] ), fuktigt dike, 2014 (MNo)
N Björnliden (artp.), (16C 7e , [68857, 13208] ), 1987 (Bengt Hallberg)
200 m SV Lövåsen (16C 7e , [68863, 13213] ), öppen myr, enstaka , 1983 (HWk)
Foskvallen, granskog 1,5 km N om (16C 7f , [6889530, 1329710] ), granskog med källdråg, spridd , 2020 (LBr)
Grövelsjön, nära silverfallet (artp.), (16C 8c , [6891992, 1314722] ), noterad , 2017 (Tomas Hallingbäck)
Lilla Olån vid Silverfallet (16C 8c , [68920, 13145] ), klippängar, 1999 (TLj)
Silverfallet (artp.), (16C 8c , [6892053, 1314516] ), 1995 (Krister Wahlström)
Långfjällets naturreservat, stig nära silverfallet (artp.), (16C 8c , [6892091, 1314485] ), 2013 (Johan Dahlberg)
Huskläppen, norr om gårdarna (artp.), (16C 8d , [6890132, 1318055] ), blandmyr med tall örtrik och gräsrika dråg, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, norr om gårdarna (artp.), (16C 8d , [6890177, 1317999] ), blandmyr med tall örtrik och gräsrika dråg, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.), (16C 8d , [6890309, 1318877] ), källkärr med granskog omkring, 50 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.), (16C 8d , [6890330, 1318901] ), källkärr med granskog omkring, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen (artp.), (16C 8d , [6891218, 1318199] ), triviallövskog, 2005 (Rolf Lundqvist)
Leden mot Olån (artp.), (16C 8d , [6891893, 1315109] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6893163, 1316599] ), noterad , 2017 (Billy Lindblom)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6893163, 1316599] ), noterad , 2017 (Billy Lindblom)
Storvätteshågna - Hällsjövåla (16C 8f , [6893, 1327] ), björkkärr, 1987 (JEd)
Storvätteshognas SO-sida 950 m.ö.h. (16C 8f , [68934, 13263] ), örtrikt uttorkande bäckdråg i s-exp. fjällsida, enstaka , 1990 (DABS)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålen åt söder (artp.), (16C 8g , [6890810, 1330470] ), rik fjällmyr längs bäck, riklig och spridd , 2020 (Lennart Bratt)
Hällsjövålen åt söder (16C 8g , [6890810, 1330470] ), rik fjällmyr längs bäck, riklig och spridd , 2020 (LBr)
Storån fl! fr.Ängessillret till NO Hällsjövåla (16C 8g , [6892, 1333] ), strandsnår o -ängar, 1987 (JEd)
Hällsjövålas N-sluttning fl! (16C 8g , [6893, 1330] ), rikkärrängar,bäckkanter etc, 1987 (JEd)
Hällsjövålas N-sluttning fl! (16C 8g , [6894, 1330] ), rikkärrängar,bäckkanter etc, 1987 (JEd)
Storån fl! fr.Ängessillret till NO Hällsjövåla (16C 8g , [6894, 1331] ), strandsnår o -ängar, 1987 (JEd)
Storån, nedanför SIljanskojan (artp.), (16C 8g , [6894001, 1332572] ), noterad , 2018 (Per Johansson)
Storfjätan nedströms Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ), stränder och rikkärr, rikligt , 1994 (DABS)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ), ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag, ,frekvens t.allm. 1999 (BCa)
Grövelsjöns Ö-sida 2 km N Sjöstugan (16C 9d , [6895, 1317] ), sjöstrand, 1988 (JEd)
Grövelsjöns NO-sida, fl! (16C 9d , [6897, 1316] ), sjöstrand, 1988 (JEd)
Grövelsjöns NO-sida, fl! (16C 9d , [6898, 1315] ), sjöstrand, 1988 (JEd)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Yttre Hågåsjöns sydände (16C 9h , [6897630, 1335030] ), strandområde, spridd , 2017 (LBr)
Längs Stor-Fjätan V om Näskilsvålen till Yttre Fjätsjön (16C 9j , [6896, 1346] ), stränder, spridd , 1989 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
Lillfjäten SO (artp.), (16D 5a , [6876520, 1352570] ), lövrik myr, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Lillfjätan 2 km uppströms Fjätbodarna (16D 7a , [6887, 1350] ), strandkant, sparsamt , 1994 (DABS)
Slagufjällets östsluttning (17C 0e , [69011, 13232] ), sjöstrand, 2013 (MNo)
Töfsingen - Slugusjön (17C 0f , [6903, 1326] ), källdråg på kalfjället, 1987 (JEd)
Slugusjöns S-sida (17C 0f , [6904, 1325] ), fuktängar,videsnår, 1987 (JEd)
Slagufjällets sydöstsluttning (17C 0f , [69046, 13250] ), frodig fjällsida, 2013 (MNo)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ), rikkärr, spridd , 2009 (LBr)
Böltjärnsåsen (17C 0h , [6903230, 1339960] ), rikkärr, 2002 (TLj)
Ruta 17C0i (artp.), (17C 0i , [6902555, 1342555] ), kalfjäll, noterad , 1994 (Thomas Rafstedt)
Slugusjöns V-sida (17C 1e , [6905, 1324] ), fuktängar,videsnår, 1987 (JEd)
Slagufjällets östsluttning (17C 1e , [69051, 13248] ), fuktstråk nedom kalkklippor, 2013 (MNo)

Dalarnes Flora