Avenula pubescens    Luddhavre


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), gräsmark, spridd , 1995 (PDm)
Tallåsens naturreservat (artp.), (12G 5h , [6676348, 1537253] ), sandås med öppna sandpartier och vägkanter, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
GARPENBERG

Pålsbenning flerst. (12G 6d , [6682, 1518] ), torrängar, 1989 (JEd)
Fransbo (12G 6e , [6684, 1522] ), torräng, 1989 (JEd)
Holmgruvan (artp.), (12G 6e , [6684250, 1520000] ), 1992 (Henrik Weibull)
Gruvsjöns S-sida Ö om Långvik (12G 7e , [6685, 1521] ), örtrika vägkanter, 1989 (JEd)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ), igenvuxet kalkbrott,torrbacke, enstaka , 1989 (JEd)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, kulturmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ), ängsmark, 2011 (DABS)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ), klostergrund, 2017 (JJa)
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
Österby (S.Hällsjön) (13G 0d , [67033, 15191] ), hällmark/lundmiljö, tämligen riklig , 1991 (SJa)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ), vägkant, sjöstrand, 2018 (IPt)
Övre Stigsbo vid lv. (13G 0f , [67044, 15260] ), S-exp. torräng, 1989 (JEd & CHe & BPe)
Östansjö (13G 1d , [67060, 15165] ), gammal beteshage, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520650] ), ängsmark, rikligt , 2006 (IPt)
Silvhytteå (artp.), (13G 1e , [6707579, 1520574] ), gammal hyttmiljö, ängsmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ), ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark, 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713805, 1518025] ), ängsmark, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

SV Uppbotjärn ,mot vägen (12G 9a , [66982, 15039] ), torräng, 1990 (JEd & LBr & TLj)
St. Klingsbo (13G 1a , [67066, 15011] ), ängsmark, ~25 ex , 1989 (SJa)
Nyberget (13G 1b , [6706140, 1505190] ), vägkant tomtmark, mot gräsmark, 2008 (IPt)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ), lindor, vägkanter och betesmarker, spridd , 2020 (LBr)
Långsjö station (artp.), (13G 3d , [6718747, 1515860] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
SÄTER

Mutfallet (12F 6i , [66838, 14929] ), gammal ängsmark kring hällar, t.riklig , 1989 (SJa)
Grönåsen torpet (artp.), (12F 6j , [6682807, 1496605] ), frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan, "Kungens kulle" (12F 6j , [66842, 14957] ), blandskog/ ängsmark, 1991 (SJa)
Kungens kulle (artp.), (12F 6j , [6684307, 1495750] ), torr gräsmark torr-frisk f.d. odlingsmark kring hällar, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Backus (12F 7i , [66869, 14920] ), ängsmark/ åkerkant/vägren, tämligen riklig , 1991 (SJa)
Björnbo, gården längst söderut (12F 7i , [66876, 14926] ), gammal ängsmark/ tomtmark, tämligen riklig , 1991 (SJa)
Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ), ängsmark i blandskog, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Gamla järnvägsspåret vid Karlsgårdarna (12F 8j , [66920, 14988] ), tämligen riklig , 1991 (SJa)
GUSTAFS

Bodarna (13F 0i , [67005, 14910] ), vägkant, rikligt , 1989 (SJa)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
SILVBERG

Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ), i öppen sluttning mot sjön, 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [66831, 14840] ), vägkant,ängskant, t.rikl. , 1987 (TLj)
Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Lövåsen (12F 6h , [66830, 14889] ), ängsmark, t.rikligt , 1989 (SJa)
Gullgården (12F 6h , [66839, 14855] ), vägkant / ängsmark, rikligt , 1989 (SJa)
Grektorp (12F 7e , [6685954, 1473820] ), kulturmark, 2020 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ), vägdike, 2020 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, 2013 (SNy)
Mellan Rusgården o Nyhyttan (12F 7h , [66889, 14866] ), f.d.äng, t.rikligt , 1989 (SJa)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ), ängsmark, 2017 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693789, 1483578] ), vägkant, 2020 (SNy)
Grängshammar 150 m SO Grängen (12F 8g , [66938, 14836] ), vägkant mot åker, t.rikl. , 1987 (TLj)
Risshyttan ,(efter tunamarchspåret) (12F 8h , [6690, 1489] ), ängsmark, t.rikl. , 1987 (SJa)
Sjöhagen (12F 8h , [6690040, 1488160] ), ängsmark, 2009 (IPt)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687187, 1468184] ), strand och vatten vid avsnörd vik från Rämen, 2020 (SNy)
Tuna Hästberg ,Tures äng (12F 8d , [66908, 14655] ), ännu hävdad ängsmark, 1987 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692750, 1470350] ), vägkant, 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Idkerberget ,infart gruvområdet (12F 9d , [66956, 14681] ), vägkant, 1989 (IAn)
Gallsbo åkerväg söderut (12F 9e , [6699919, 1474830] ), vägkant, 2020 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Ornäs mot Dalsjö (13F 1g , [67091, 14848] ), ängsmark invid ödetorp, rikl. , 1988 (TLj)
Åkerväg mellan Uvberget och Söderby gård (13F 1h , [6705826, 1485552] ), vägkant, 2020 (SNy)
Ornäs (13F 1h , [67096, 14852] ), vägdike mot villatomter, t.rikl. , 1988 (TLj)
VIKA

Åsen ,gården och vägen 200 m österut (13F 1i , [67076, 14939] ), ~refl~ ,landsvägskanter o gårdsplan, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ), vägkant, ängsmark, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Strand på åsen (13F 1j , [6707, 1496] ), torrslänter etc., flerst.rikl. , 1989 (JEd & TLj)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ), gräsmark under äppelträd, 2015 (JJa)
Lönnemossa i hagen mot Ö (13F 3j , [67187, 14988] ), betad torrängsbacke, 1988 (JEd)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), betad torräng, ca 10 ex , 1997 (JJa & BCa)
SUNDBORN

Utanmyra (13G 4a , [6721, 1500] ), vägkant, 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ), vägkant, 2019 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Gruvbacken (13G 7b , [6736410, 1505850] ), vägkant ,torr gräsmark, ovanlig i trakten , 2008 (JWk)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647430, 1472860] ), ängsmark, 2012 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

300 m OSO byn Billsjön (11F 9i , [66473, 14910] ), ~refl~ ,brukad åker - vall, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ), hävdad slåtteräng, spridd , 2006 (HWk)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667, 1489] ), stenig beteshage, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ), lövskog/gammalt boställe, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ), röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk, 1993 (HWk)
Stora Snöån (12F 2d , [6662291, 1467620] ), vägkant/dike mot åker, 2017 (IPt & SNy)
Storsandsviken (artp.), (12F 3g , [6668841, 1483704] ), efter brukningsväg, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Limnäsudden (12F 4e , [6671520, 1471580] ), kalkbrott, 2013 (DABS)
Stollbergs gruvor (12F 4e , [6674200, 1470800] ), ängsmark, ymnigt , 2004 (IPt)
Stollberget (12F 4e , [6674250, 1470800] ), öppen äng, riklig , 2006 (HWk)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672769, 1484389] ), lövskog/tomtmark, rikligt , 2017 (IPt & SNy)
Getbo (12F 4g , [6672811, 1480513] ), vägkant/ängsmark, 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Starbo gård (12F 5e , [6675507, 1472021] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676261, 1479304] ), ängsväg, 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ), vägkant,ängsmark, 2008 (DABS)
Åsmansbo (12F 5g , [66773, 14821] ), vägkant , enstaka , 2003 (IPt)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683450, 1470740] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), skogsbilvägkant/äldre fritidshus, 2017 (IPt & SNy)
Bommersbo (12F 6g , [6680670, 1481600] ), torr gräsmark, t.riklig , 2003 (IPt)
LUDVIKA

Sörvik (12F 4c , [6674330, 1463630] ), vägdike gång o cykelväg , gamla jvg, 2009 (IPt)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ), ängsmark med hög vegetation, 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ), ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
Norrvik vid jvg NO Storgårdsnäset (12F 5c , [66766, 14618] ), jvg-slänt, rikligt , 1989 (JEd & LBr)
GRANGÄRDE

Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Jansbrändan (12E 6i , [6680620, 1441400] ), ängsmark, rikligt , 2009 (IPt & JOs)
Kullen (artp.), (12E 7j , [6689393, 1447306] ), i vägkant, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ), ängsmark äldre boplats, t.rikligt , 2012 (IPt & JOs)
Sunnansjö (12F 5a , [6677, 1454] ), vägkanter, spridd , 1988 (TLj)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ), vägkant/ diken/ omgivning, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagen (12F 6a , [66800, 14519] ), ängsmark, 2004 (GWm)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ), vägkant, 2004 (GWm)
Nyhammar (12F 6a , [66848, 14539] ), vägkanter o.eft.banvallen, spridd , 1988 (TLj)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ), ängsmark/ladugårdsbacke, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ), vägkant och vägdiken, 2013 (IPt)
Nyhammar (12F 7a , [6686503, 1453577] ), 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ), ängsmark, sjöstrand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Storslätten (12F 7c , [6687170, 1462170] ), ängsmark, rikligt , 2007 (IPt)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685276, 1468107] ), kulturmarker o skog runt ödetorp, gammal väg invid järnvägen, 2020 (SNy)
Bockmossen söder om Tuna- Hästberg, väg W646 (artp.), (12F 8d , [6690078, 1466659] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Österdalarna

GAGNEF

Skallbodarna (12E 9j , [66959, 14484] ), gammal åkerkant, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ), fäbodvall, riklig, spridd över stora delar av vallen , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ), fäbodvall, 2015 (IPt & JJa)
Nordanholen (13F 2a , [6710440, 1453150] ), ängsmark, rikligt , 2006 (IPt)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714220, 1452040] ), fäbodvall, rikligt , 2004 (IPt)
400 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715935, 1460910] ), åkervägskant, 2011 (IPt)
Gagnefs Gråda (artp.), (13F 4b , [6721040, 1458100] ), noterad , 1990 (Johan Niss)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
Dicksveden (13F 4c , [6720570, 1461310] ), vägkant, spridd , 2006 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720904, 1467949] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
ÅL

Brenäs mot Brenäsudden (13F 5c , [6729, 1463] ), vägrenar eft.brukningsväg/åkerkanter, fl. , 1987 (TLj)
LEKSAND

Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ), vägkant, 2014 (JJa)
N Bergsäng (13F 8b , [67446, 14597] ), torr ängsmark nära äng, 1 tuva , 1986 (MKp)
Östanhol - Laknäs - Tällberg (13F 9b , ), längs vägkanterna, ca 200 ex. , 1993 (MKp)
Tällberg (13F 9b , [6745, 1455] ), f.d.ängsmark, rikl.fl. , 1988 (TLj)
Tällberg i gammal slåtteräng (13F 9b , [67457, 14556] ), igenväx. slåtteräng m.björkar, rikl. , 1988 (TLj)
Tällberg (13F 9b , [6746, 1455] ), f.d.ängsmark, rikl.fl. , 1988 (TLj)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [67464, 14575] ), ängsmarksrest v.byvägen, rikl. , 1987 (TLj)
RÄTTVIK

Västgärdet (13F 9c , [67462, 14618] ), gräsmark, ca 100 ex , 1986 (MKp)
Utby-Tina ,mot rättvik (13F 9c , [6748, 1461] ), torr ängsmark efter banvallen, ymnig , 1986 (TLj)
Utby (13F 9c , [67482, 14616] ), fuktig slåtteräng, 1989 (TLj & LBr)
Altsarbyn (13F 9c , [67491, 14625] ), torr hällmarksäng, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Mln Tina o.Rv 70 (13F 9c , [67493, 14617] ), vägkant, rikl. , 1992 (MKp)
Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad plantor/tuvor , 2020 (Anders Helander)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Mårtanberg längs Linnés väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ), gräsmark utmed grusvägen, fåtalig , 2008 (JJa & IPt)
Gärdebyn (14F 0c , [6750, 1462] ), vägdiken m.m., fl. , 1988 (TLj)
Lerdal .mot stugbyn (14F 0c , [67514, 14634] ), gammal ängsmark o vägkanter, riklig,flerst. , 1986 (TLj)
O om Rättviks kyrkogård (14F 0c , [6752820, 1461860] ), ängsmark, massvis , 2006 (IPt)
Klitta fäbod (14F 0e , [67528, 14734] ), igenväxande tun v.öde fäbodstuga, enstaka , 1986 (TLj)
Bingsjö nedom Peckosgården v. ladan (14F 3i , [6767, 1491] ), hackslog, enst. , 1989 (TLj & LBr)
Dalstuga (14F 4i , [6771, 1493] ), gammal ängsmark o.vägrenar o.tomtmark, fl.i byn , 1988 (TLj & LBr)
Dalstuga (14F 4i , [6771, 1494] ), gammal ängsmark o.vägrenar o.tomtmark, fl.i byn , 1988 (TLj & LBr)
Dalstuga (14F 4i , [6771720, 1494200] ), gräsmark, 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
Flytåsen v.Erkers (14F 7i , [67861, 14902] ), kring gårdarna i byn, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
ORE

Tungsen (14F 9g , [67960, 14841] ), gammal äng, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
ORSA

Vångsgärde n.'Geo-minnet' (DF), (14E 4h , [67746, 14365] ), solexp.kalktorräng, 1985 (JEd)
Holen n. landsvägen,fl! (DF), (14E 4h , [67747, 14361] ), öppen gräsmark- äv.i. Sesleriaäng, t.rikl. o. fl! , 1986 (JEd)
Wixnersvägen (artp.), (14E 4h , [6774725, 1436224] ), längs wixnersvägen i stor myckenhe, 1986 (Bengt Oldhammer)
Lindänget längs Lisselheds-vägen , fl! ( minst 3 lok ) (14E 5h , [67755, 14358] ), vägkanter o.i en torrbacke intill vägen, 1986 (JEd)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen mot Viborg (artp.), (14E 5h , [6776010, 1437726] ), rikligt vissa ställen längs turistvägen, på ängar och vägkanter, 1994 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen mot Viborg (artp.), (14E 5h , [6776010, 1437726] ), riklig längs turistvägen., 2013 (Bengt Oldhammer)
Lindänget längs Lisselheds-vägen , fl! ( minst 3 lok ) (14E 5h , [67761, 14361] ), vägkanter o.i en torrbacke intill vägen, 1986 (JEd)
Stenberg v. Högbacksvägen (DF), (14E 5h , [67764, 14371] ), vägslänt (med bl.a. skogsklöver), 1987 (JEd)
Lindänget längs Lisselheds-vägen , fl! ( minst 3 lok ) (14E 5h , [67767, 14363] ), vägkanter o.i en torrbacke intill vägen, 1986 (JEd)
Höglunda, fl! (14E 5h , [67769, 14371] ), äldre ängsmark resp åkerkant, fåtalig! , 1987 (JEd)
V Stackmora, n.lv. vid 'Heden-avfarten' (14E 6h , [67800, 14388] ), solexp torrängsbacke mot åkrar, t-rikl! , 1986 (JEd)
V Stackmora,längs 'Hedenvägen' ca 500 m N lv. (14E 6h , [67804, 14385] ), ängsrest/ Sesleriafuktäng n.vägen (äv. m. brudsporre et.), några m2 , 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Rullbodarna (14E 0h , [6754420, 1435400] ), ängsmark, massvis , rikligt på stora delar av ön , 2009 (IPt)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS)
MORA

V om Bergkarlås (14E 3h , [6766300, 1436250] ), jordhögar , utkast, 2010 (SJo)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741170, 1410762] ), ängsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Hållstugan (artp.), (15D 0g , [6803572, 1381185] ), gårdsmiljö, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Rånäs NV (artp.), (15D 4e , [6823010, 1370058] ), gårdsmiljöer, torrbacke, gräsmark, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), torr gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ), ängsmark delvis hävdad, 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.), (12E 1g , [6656351, 1434030] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Palahöjdens hpl. (12E 1h , [66580, 14380] ), 1997 (GEn)
FLODA

Lövsjön (12E 7h , [66886, 14377] ), dike o. f.d.ängsmark, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ), förvuxen gräsmark i trädgårdsmiljö, 2000 (DABS)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ), vägkanter i byn, 2013 (SNy & LNi)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ), vägkanter i byn, 2013 (SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ), fäbodvall, rikligt över hela fäboden , 2017 (IPt & SNy)
Tallriset (13E 1i , [6709489, 1444644] ), vägkant, t.rikligt , 2020 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711640, 1444160] ), vägkant åkerväg, rikligt , 2006 (IPt)
JÄRNA

Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ), fd äng/tomt, 25 plantor , 2008 (HLe)
MALUNG

Mellan Yttermalung o.Sillerö (13D 3i , [6717, 1391] ), torra vägkanter m.bl.a.backnejlika, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
LIMA

Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.), (14D 2d , [6760152, 1367344] ), liten slåttermark., noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särnstugan, NV (artp.), (15D 5d , [6826609, 1369668] ), vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särna (artp.), (15D 8b , [6844674, 1359296] ), skogsbryn, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särnaheden (15D 9a , [6849, 1350] ), äldre torra slåttervallar, flerst. o mkt riklig , 1989 (DABS)
Särnabyn bakom "ICA" (15D 9b , [68450, 13588] ), insådd gammal grässlänt, riklig , 1989 (DABS)
Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13591] ), vägkanter, spridd , 1989 (ULn)
"Älvros" vid korsningen väg 211 o 295 (16C 1j , [68569, 13478] ), äldre vallar, riklig , 1989 (DABS)
Särnaheden mot N (16D 0a , [6850, 1350] ), äldre torra slåttervallar, rikligt , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ), fäbodvall och myrodling, fåtalig , 2002 (LBr)
IDRE

Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)

Dalarnes Flora