Avenula pratensis    Ängshavre


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Leknäs (12G 4i , [66743, 15432] ), ängsbacke, rikligt , 1986 (PDm)
Hovnäs (12G 4j , [66746, 15452] ), ängsbacke, rikligt , 1986 (PDm)
Hede (12G 5g , [66799, 15349] ), åsparti, ett fåtal ex , 1985 (PDm)
Fullsta (12G 5h , [66751, 15391] ), torrbacke, rikligt , 1985 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [66759, 15372] ), gräsmark på åsen, rikligt , 1986 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ), ängsmark, 2019 (JJa)
Nylandet (12G 5h , [66780, 15357] ), grusmark på åsen, fåtalig , 1986 (PDm)
Berg (12G 5i , [66788, 15436] ), igenväxande ängsmark, rikligt , 1985 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66823, 15301] ), gräsmark efter ägoväg, rikligt , 1985 (PDm)
FOLKÄRNA

Igeltjärna v.tennisbanan (12G 2f , [6664, 1527] ), torrbacka m.bl.a. tjärblomsterr, rikl , 1989 (TLj & LBr)
Pellbo, vid ån från Lissjön (12G 4g , [66744, 15305] ), torr åslänt, ett par kvm , 1987 (LBr)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669506, 1518346] ), torrbacke, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Botbenning på åsen N-ut (12G 6d , [6684, 1518] ), vägkanter, enstaka , 1990 (JEd)
Hässlen (12G 6e , [66834, 15244] ), hävdat hasselänge, sparsamt , 1988 (LBr)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ), igenvuxet kalkbrott,torrbacke, enstaka , 1989 (JEd)
Kasperbo (12G 8e , [66900, 15227] ), gamla slåttermarker, fl. , 1988 (TLj & LBr)
HEDEMORA

Hult (12F 5j , [66772, 14975] ), vägkant, fåtalig , 1989 (HPe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ), ängsmark, 2011 (DABS)
S Svensbodarne (12G 8b , [66923, 15068] ), grustag, ca 200 ex , 1989 (HPe)
Norshyttan,Svensbodarne (12G 8b , [66924, 15067] ), torr åsbacke,f.d.ängsmark, enst.tynande bestånd , 1988 (TLj & LBr)
HUSBY

Hansbyn vid vägskälet (12G 9d , [66976, 15167] ), torr hällmarksäng v.vägen, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Vikarbyn vid vägskälet/kraftl. (12G 9d , [66978, 15157] ), torr betad backe, t.sparsam , 1988 (TLj & LBr)
500 m N Haråker n.gård (12G 9d , [66984, 15154] ), torra backar, fl. , 1988 (TLj & LBr)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ), vägkant/slänt mot åker, rikligt , 2017 (IPt)
Lövnäs ca 250 m NV-ut (13G 1c , [67062, 15146] ), igenvuxen fuktäng, sparsamt , 1991 (JEd,LBr,TLj)
Pålsbo hage (artp.), (13G 1c , [6706295, 1514859] ), betesmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Nordviken mot Solbacka (13G 1d , [67060, 15165] ), betad torräng, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
STORA SKEDVI

Anstahyttan (artp.), (12G 9b , [6696953, 1505671] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Ingarvshyttan (13F 0j , [6700, 1495] ), torrängsrest, 1991 (JEd & TLj)
Nyberget - Lövåsen (13G 0a , [6704, 1504] ), torra vägkanter, fl. i bystråken , 1987 (TLj)
Nybergets by (13G 1a , [6707, 1504] ), torrängar på Limberget o.i vägkanter, flers. , 1987 (TLj)
Nyberget - Lövåsen (13G 1b , [6706, 1505] ), torra vägkanter, fl. i bystråken , 1987 (TLj)
Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ), fuktig skogsmark, 2011 (DABS)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ), ängsmark mot järnvägsområde, 2009 (IPt)
SILVBERG

Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ), vägkanter och tomtmark, 2015 (IPt)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ), vägkant,, betesmark, 2015 (IPt)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ), gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog, 2014 (SNy & LNi)
Bondhyttan (12F 7h , [6687256, 1485498] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Sandvik-Ulvsjön (artp.), (12F 8f , [66902, 14799] ), några 10-tal , 1985 (Bengt Oldhammer)
Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Rommeholen förrådsbyggnad (13F 0g , [6702140, 1484786] ), grusytor bredvid, 2019 (SNy)
VIKA

Strand mot Granbo på åsen (13F 1j , [67069, 14977] ), S-exp.åsslänt i vägkant, rikl. , 1988 (JEd)
Granbo, väg W777 (artp.), (13F 1j , [6706992, 1497744] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Strand nedom Botolfsberget (13F 1j , [67079, 14966] ), sten.torr enebackei sydläge ,m.tjärblomster i björkhage i åkerhalva, enst. , 1988 (JEd)
Ragvaldsberg (13F 3j , [6715410, 1498270] ), torr beteshage, flera hundra tuvor , 2004 (TLj)
Norra stranden av Öv.Klingen (13G 1a , [67077, 15013] ), i kant av åkermark, enstaka , 1987 (BCa)
SUNDBORN

Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ), längs fäbodgata, rikligt spridd på vallen , 2012 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ), vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark, 2017 (JJa & SJa)
Linghed vid lv strax N bron (13G 8a , [67403, 15037] ), brant SV-exp öppen åsslänt,bränns ibland av markägaren, enst. , 1989 (JEd)
Västerbergslagen

MALINGSBO

O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ), vägkant och ängsbacke, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Billsjön hytta (11F 9i , [6647, 1491] ), liten ängsbacke v.skolan, 1989 (TLj & LBr)
SO Billsjö gård (11F 9i , [66473, 14912] ), i kanten av brukad åker, ett par tuvor , 2001 (BFo)
Viksnäs på åsen (12F 0i , [6654290, 1494190] ), torrbackar, fl. , 1989 (TLj & LBr)
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ), ängsmark, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), ängsmark mellan väg o bäck, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Gustafsberg på åsen mot sjön (12F 2i , [6661, 1490] ), sandiga backar, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Larsbo v.gården (12F 3h , [6667, 1489] ), torr betesmark, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
300 m S om Larsbo (12F 3h , [66677, 14896] ), betesmark, enstaka , 1987 (LNo)
Svedarna (12F 3h , [6668, 1486] ), torrbacke i hage, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Vibberbo,vägen på gärdet från landsvägen mot N - NV (12F 3h , [66687, 14855] ), vägkant, några 10-tal ex. , 1980 (RNo)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Kronmoren (12F 3i , [6667, 1493] ), igenväxande torrbacke, 1989 (TLj & LBr)
Ö om St.Moren 4,5 km Ö om Larsbo (12F 3i , [66670, 14942] ), torräng, enst. , 1987 (ALu & TPe)
NORRBÄRKE

Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ), naturminne, f.d. finntorp, 2013 (IPt)
Flogbergets gruvområde (12F 4e , [6670140, 1472130] ), gruvbacke, en mindre fläck , 2010 (LBr)
Gubbo (12F 4e , [6673, 1473] ), torräng/ vägkant, 1989 (TLj & LBr)
Stimmerby på åsen (12F 4g , [6671, 1484] ), torrbackar, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Getbo (12F 4g , [6672811, 1480513] ), vägkant/ängsmark, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Norrvik vid jvg NO Storgårdsnäset (12F 5c , [6676, 1461] ), banvall, 1989 (JEd & LBr)
GRANGÄRDE

Aspfallet (12E 3i , [6667570, 1441030] ), vägkant, t.rikligt , 2012 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 2b , [6710020, 1456720] ), vägslänt, fåtal , 2010 (IPt)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67150, 14630] ), S-vända öppna älvslänter, rikl. , 1991 (JEd)
Sörbyn vid älven ,300 m V Sörbysjön (13F 3c , [67184, 14608] ), SV-exp älvslänt ,delvis eroderande nipa, öppen örtterräng, t.rikl. , 1991 (JEd)
LEKSAND

Ljusbodarna, övre delen (13E 4i , [67227, 14434] ), slåtteräng, nu betad, ett par ex , 1987 (LBr)
Rältlindor (13F 5a , [6726140, 1454699] ), vägslänt, 2015 (IPt)
Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745390, 1455155] ), skogsstig, 2014 (Birgitta Öster)
RÄTTVIK

Utby (13F 9c , [67482, 14616] ), fuktig slåtteräng, 1989 (TLj & LBr)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Ärtleds fäbod (13F 9e , [67485, 14744] ), f.d. ängsmark intill stuga o.väg, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Vikarbyn, kalkbackarna (14F 1b , [67555, 14575] ), torrängar,f.d.slåtterängar på kalk, spridd , 1987 (TLj)
Backa (14F 1c , [67565, 14624] ), beteshage på f.d. slåttermark m.rösen o.torrbackar, t.rikl. , 1988 (TLj)
Kullbergs kalkbrott,intill kanten av brottet i Ö (14F 1c , [67572, 14619] ), längre tillbaka avschaktade kalkhällar,idag m.torr kalkstäppflora +-ängshavreäng!, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Glisstjärna (artp.), (14F 1c , [6757228, 1461568] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67571, 14680] ), friskäng,sporadiskt slåttrad, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [67575, 14688] ), f.d.ängsmark m enbuskar,arten här hotad, t.riklig , 1986 (TLj)
Övre Gärdsjö,Höga backen eft.väg301 (14F 1d , [67577, 14688] ), torrbackar, riklig , 1986 (TLj)
SOLLERÖ

Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), gräsmark, 2013 (DABS)
VÅMHUS

Kumbelnäs n.lv.Ö om fotbollsplanen (ena sidan vägen) (14E 5f , [67776, 14283] ), örtrika torrängar på sand/mjäla -trol f.d.åkermark (för länge sedan), 1988 (JEd)
VENJAN

Centrum (14D 2j , [6761139, 1397319] ), ängsmark, rikligt , 2011 (IPt & RCa)
ÄLVDALEN

Brunnsberg (14D 9j , [6798086, 1398566] ), ängsmark, t.rikligt , 2010 (IPt & RCa)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (artp.), (12E 1f , [6658842, 1428258] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
FLODA

Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ), vägkant,diken mot myr, 2020 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710067, 1437795] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
NÅS

Utanhed S om älven (13E 0g , [6704314, 1432354] ), järnvägsbank, spridd , 2015 (IPt)
MALUNG

Vålberget (13D 8i , [67418, 13909] ), ängsmark, 1 tuva , 1996 (BGM)
TRANSTRAND

Mornäs v.landsvägen (14D 5d , [6776, 1365] ), sandig vägskärning, rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särna ,nära Hembygsgården (15D 9b , [6845088, 1359068] ), ängsmark, rikligt , 2011 (IPt & RCa)

Dalarnes Flora