Avena fatua    Flyghavre


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Fullsta (12G 5h , [66758, 15390] ), havreåker, några ex , 1997 (PDm)
HEDEMORA

Eriksdal (12G 7b , [66853, 15076] ), havreåker, enst.spr. i åker , 1988 (TLj & LBr)
Pershyttan (12G 8b , [66908, 15052] ), kornåker, enst. , 1988 (TLj & LBr)
SÄTER

Klacken (12F 8j , [66917, 14998] ), havre/ kornåker, >10 ex , 1991 (SJa)
STORA TUNA

Hede by (13F 0g , [6703902, 1482727] ), schakter längs ombyggnad av riksvägen, 2018 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ), kulturmarker, sjö och älvstrand, 2013 (SNy)
VIKA

Brötberget V-ut mot lv (13F 1j , [67069, 14984] ), gles nyvall, t.rikl. , 1990 (JEd)
Österdalarna

LEKSAND

Laknäs (13F 9b , [67471, 14559] ), åker, m.a. , 1986 (JWm)
RÄTTVIK

Övre o Nedre Gärdsjö (14F 1d , [6757, 1468] ), korn o havreåkrar, flerst. , 1986 (TLj)
ORSA

Ön (14E 5h , [67792, 14358] ), i kornåker, fläckvis t.rikl! , 1987 (JEd)
V Stackmora (14E 6h , [67800, 14386] ), i kornåker, 1987 (JEd)
Kallmora ,fl! (14E 7i , [67850, 14442] ), i havreåker (mest i kanten) och i gles kornåker, enst! , 1987 (JEd)
Kallmora ,fl! (14E 7i , [67852, 14444] ), i havreåker (mest i kanten) och i gles kornåker, t.rikl , 1987 (JEd)

Dalarnes Flora