Aurinia saxatilis    Praktstenört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Spraxkya (13F 0f , [6700281, 1475088] ), vägkanter öster om byn, 2020 (SNy)
Spraxkya (13F 0f , [6700281, 1475088] ), nyrenverad väg, vägslänt, spridd på en sträcka av c:a 4 km, (ny art för Dalarna) , 2020 (SNy)
Spraxkya (13F 0f , [6700307, 1475136] ), vägkanter genom byn, 2020 (SNy)
Spraxkya (13F 0f , [6700598, 1475342] ), vägkanter öster om byn, 7 tuvor , 2020 (SNy)
Hemberg (13F 0f , [6700873, 1475591] ), vägkanter genom byn, 10-tal tuvor , 2020 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6701848, 1477566] ), vägkanter och vägskärning i byn, 2020 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6702190, 1477891] ), nyrenverad väg, vägslänt, spridd på en sträcka av c:a 4 km, (ny art för Dalarna) , 2020 (SNy)

Dalarnes Flora