Atriplex hortensis    Trädgårdsmålla


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA KOPPARBERG

Kårarvets koloniområde intill Önsbackadammen (13F 4h , [6720866, 1486749] ), vid brännhög, 1 bestånd , 2002 (TLj)

Dalarnes Flora